flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Зразки процесуальних документів

Бахмацький районний суд

     -------------------------------

(ПІП, учасника справи)

----------------------------------------

(місце проживання)

 

З А Я В А

про ознайомлення з матеріалами справи

 Прошу видати мені для ознайомлення справу за позовом

__________________________________________________________________________

Додаток: доручення № _____ від «___» _____________ 201__ року


«____» ______________201_ року                           ______________________

Бахмацький районний суд

            -------------------------------

(ПІП, учасника справи)

----------------------------------------

(місце проживання)

З А Я В А

 

про видачу копії рішення суду

 

         Прошу видати мені копію рішення Бахмацького районного суду  Чернігівської області від «___»_______________ 201__ року у цивільній справі №________________за позовом___________________________________________

 «___» _______________ 201__ року                                         ______________   

  

 

Бахмацький районний суд

            -------------------------------

(ПІП, учасника справи)

----------------------------------------

(місце проживання)

ЗАЯВА

про розгляд без участі

Прошу розглянути справу за позовом ___________________________, яка призначена на ________20___ рік без моєї участі. Позовні вимоги підтримую (визнаю, не визнаю) і заперечень не маю.

  ______________                                                     ________

    (підпис)                                                                  (дата)           

  

 Бахмацький районний суд 

ПІБ_____________________

Адреса ______________________ 

 

З А Я В А

про відкладення розгляду справи

 

         В провадженні Бахмацького районного суду  Чернігівської  області знаходиться цивільна (адміністративна, кримінальна) справа № ______________________________  за позовом (заявою)

__________________________________________________________________  про_______________________________________________________________, яка призначена до розгляду на ___   годину  «___» ______________ 20__ року.

         Повідомляю суд, що я не маю можливості прийняти участь у судовому засіданні у зв’язку з___________________________________________

і прошу відкласти розгляд справи на інший день.

 

 «____» _________________ 20___ року                    _____________________ 

 

 Бахмацький районний суд 

ПІБ_____________________

Адреса ______________________ 

 

З А Я В А

 про розгляд справи у відсутності свідка

 В провадженні  Бахмацького районного суду  Чернігівської області перебуває кримінальна справа по обвинуваченню ____________________________________________________________________________, по якій мене викликано в судове засідання в якості свідка.Я не маю можливості прибути до суду у зв»язку ________________________________. 

Прошу розглянути справу в моїй відсутності, свідчення дані мною на досудовому слідстві підтримую в повному обсязі.

 «___»____________ 20__ року                                            _________________

 

 

До ______________________________

(найменування суду)

Адреса___________________________

 

            Позивач: _________________________________,

 (П. І. Б. або найменування органу)

що проживає за адресою: _________________________________

Номер засобу зв’язку: _________________________________

                                                                                                                                     Відповідач _________________________________,

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: _________________________________

омер засобу зв’язку: _________________________________

 

        Ціна позову: ___________.

 

Позовна заява

 

про стягнення заробітної плати, невиплаченої при звільненні працівника

 

Я працював __________________(посада, виконувана робота) на (в) _____________(підприємство, установа чи організація)з "___" ____ _____ р.

Наказом N ___ від "___" ________ ______ р. я звільнений за власним бажанням.

При звільненні заборгованість по заробітній платі становила ______ грн.(вказати, яких виплат не отримав позивач).

На сьогоднішній день відповідач ухиляється від виплати мені заборгованості по заробітній платі.

Згідно з ст. 116 КЗпП України

                                       ПРОШУ:

Стягнути з _________ на мою користь ______ грн. з (відповідача)

 

Додаток:

Копія позовної заяви.

Копії довідки про заборгованість по заробітній платі.

Копії трудової книжки (наказу чи інші докази, які підтверджують вимоги позивача).

  «___» ________ 200 _р.                                        ____________________

                                                                                               /підпис/

 

 

До __________ районного суду м.__________, адреса:______________________

Позивач: _________, 
проживаю за адресою:_____________________, 
тел.:_________________________

Відповідач: адреса:_______________________
тел.:_________________________

 

 

                                                                 ПОЗОВНА ЗАЯВА 
                                                                ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

 


"___" ____________ ____ року я зареєстрував(ла) шлюб з Відповідачем _________
_______________________________________,  про що було видано Свідоцтво 
(П. І. Б.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(реквізити свідоцтва про шлюб, ким видано)
і проживав(ла) з ним однією сім'єю до ___________________________________________________________________,
(місяць, рік)
після чого моє проживання однією сім'єю із Відповідачем було фактично припинено.
Від цього шлюбу у нас є дитина (діти) 
____________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження дитини (дітей)
____________________________________________________________________________
, що на даний момент проживає (проживають) разом із __________________________
Спільне життя у мене з Відповідачем не склалося, оскільки 
____________________________________________________________________________
(вказати причини)
що може бути підтверджено____________________________________________________.
Спільне господарство нами разом не ведеться.
Переконана, що подальше спільне життя і збереження шлюбу неможливе і суперечитиме моїм інтересам, які мають істотне значення, а саме: _____________________________. Спору про поділ майна, що є нашою спільною власністю, немає. Між нами досягнуто згоди про утримання нашої дитини (наших дітей).
З питання щодо утримання та виховання дітей (дитини) спору немає, оскільки ____________________________________________________________________________
(вказати, з ким із подружжя буде проживати дитина, або хто з дітей; чи будуть виплачуватися кошти на утримання дитини (дітей) добровільно або за рішенням суду)

Однак, Відповідач не погоджується розірвати шлюб в порядку ст. 109 Сімейного кодексу України.
Зважаючи на вищевикладене, відповідно до ст.ст. 105, 109, 110, 112 Сімейного кодексу України, керуючись ст.ст. 88, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, -

                                                                                                                 ПРОШУ:

1. Розірвати шлюб між мною і Відповідачем, _________________________, зареєстрований "___" ____________ ____ р. в органі реєстрації актів цивільного стану __________________________.


Додатки:
1. Свідоцтво про шлюб.
2. Копія свідоцтва про народження _________________________________.
3. Документи, які підтверджують, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам позивача, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.
4. Копія позовної заяви.
5. Квитанція про сплату судового збору.
7. ______________________________________________________________.

"___" ________________ 20__ р.                                                                                                           _______________________
                                                                                                                                                                                   (підпис)

 

 

 

 

* - Необхідно вказати повну дату укладення шлюбу (наприклад 25 листопада 2000). Переглянути її можна в свідоцтві про укладення шлюбу

.** - Потрібно вказати повне найменування органу, що зареєстрував шлюб (наприклад: відділ реєстрації актів цивільного стану Запорізького міського управління юстиції Запорізької області). Переглянути можна в свідоцтві про укладення шлюбу.

*** - Потрібно вказати який за рахунком шлюб, перший, другий, третій і т.д..

.**** - 2 копії позову потрібні для - 1-я для суду, 2-я для відправки відповідачу. Відповідачу потрібно докладати також копії всіх документів, які долучені до позову для суду.

***** - Розрахунковий рахунок на який необхідно внести судовий збір потрібно дізнатися в суді в який Ви будете звертатися або ж на сайті "Судова влада", вибравши в меню - суди загальної юрисдикції - шуканий суд - судовий збір.

******- Необхідно обов”язково додавати до позовної заяви оригінал  свідоцтва про одруження             ( відповідно до ППВСУ від 21.12.2007  N 11 „  Про практику застосування судами  законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу,   визнання його недійсним  та поділ спільного майна подружжя”)

******* - Бажано брати таку довідку для фіксації факту, з ким проживають і будуть проживати діти.Примітка: в описі причин розірвання шлюбних відносин потрібно вказати фактичні дані, але те, що вважаєте за потрібне. (Наприклад - п'є, змінює, знайшов іншу сім'ю, практично не проживаємо, втратили один до одного почуття любові та поваги, різні погляди на спільне проживання і т.д.)Як правило, позов подається за місцем проживання відповідача, але є виняток. Такі позови можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-якого з них (ч. 2 ст. 110 ЦПК України). У такому випадку, необхідно вказати про такі обставини і до позову слід докласти підтверджуючі документи (наприклад, довідка про склад сім'ї, яка свідчить про те, що діти проживають з позивачем, медичні документи, підтвер. Стан здоров'я і т.д.).