flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

Бахмацький районний суд

     -------------------------------------

(ПІП, учасника справи)

---------------------------------------

(місце проживання)

  

З А Я В А

 про ознайомлення з матеріалами справи

  Прошу видати мені для ознайомлення справу за позовом

  __________________________________________________________________________

 Додаток: доручення № _____ від «___» _____________ 201__ року

 «____» ______________201_ року                           ______________________

 

 

Бахмацький районний суд

           -------------------------------

(ПІП, учасника справи)

----------------------------------------

(місце проживання)

 

 

З А Я В А

 про видачу копії рішення суду

          Прошу видати мені копію рішення Бахмацького районного суду  Чернігівської області від «___»_______________ 201__ року у цивільній справі №________________за позовом___________________________________________

  «___» _______________ 201__ року                                         ______________   

 

 

  

Бахмацький районний суд

           -------------------------------

(ПІП, учасника справи)

----------------------------------------

(місце проживання)

 

ЗАЯВА

 про розгляд без участі

 Прошу розглянути справу за позовом ___________________________, яка призначена на ________20___ рік без моєї участі. Позовні вимоги підтримую (визнаю, не визнаю) і заперечень не маю.

   ______________                                                     ________

    (підпис)                                                                  (дата)           

 

 

 

 Бахмацький районний суд 

ПІБ_____________________

Адреса ______________________ 

 

 

 

З А Я В А

 про відкладення розгляду справи

          В провадженні Бахмацького районного суду  Чернігівської  області знаходиться цивільна (адміністративна, кримінальна) справа № ______________________________  за позовом (заявою)

  __________________________________________________________________  про_______________________________________________________________, яка призначена до розгляду на ___   годину  «___» ______________ 20__ року.

          Повідомляю суд, що я не маю можливості прийняти участь у судовому засіданні у зв’язку з___________________________________________

 і прошу відкласти розгляд справи на інший день.

  

 «____» _________________ 20___ року                    _____________________ 

 

 

 

 Бахмацький районний суд 

ПІБ_____________________

Адреса ______________________ 

  

З А Я В А

 про розгляд справи у відсутності свідка

            В провадженні  Бахмацького районного суду  Чернігівської області перебуває кримінальна справа по обвинуваченню ____________________________________________________________________________, по якій мене викликано в судове засідання в якості свідка.Я не маю можливості прибути до суду у зв»язку ________________________________. 

 Прошу розглянути справу в моїй відсутності, свідчення дані мною на досудовому слідстві підтримую в повному обсязі.

  «___»____________ 20__ року                                            _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надсилання судами копій процесуальних документів в електронному вигляді учасниками судового процесу.

         Для цього учасник судового процесу реєструється в системі ”електронний суд” (заводить поштову скриньку) на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою:mail.gov.ua.         

         Потім  подає до суду заявку про отримання процесуальних докумнтів в електронному вигляді, форму якої можна роздрукувати з офіційного веб-порталу судової влади України.  Відповідний працівник суду на основі поданої заявки учасника створює підписку на такого користувача в автоматизованій системі документообігу суду. Після надходження до автоматизованої системи процесуального документу у відповідній справі та його підписання електронним цифровим підписом судді відбувається його автоматичне надсилання на електронну адресу учасника судового процесу. Процедура достатньо проста та доступна кожному користувачу.

 

До____________________________________________

                                                                                                 (найменування суду)

 

 

                                                                                         від_____________________________________________________

(ПІБ, або найменування особи, її уповноваженого представника)

 

 

справа №_______________________

                                                                                                                                     (за наявності відомостей)

 

за позовом ( заявою, скаргою, поданням)___________________________________

                                                                                                             (ПІБ, або найменування особи)

 

 

До________________________________про___________________________

                           (ПІБ, або найменування особи)

 

 

від_____________________року

 

 

                                                                    Заявка

про отримання процесуальних документів в електронному вигляді

 

      Прошу надсилати процесуальні документи в електронному вигляді на електронну адресу ____________@mail.gov.ua.

         У разі перегляду судового рішення(ухвали, постанови тощо) у справі судом апеляційної інстанції прошу надсилати з даного провадження процесуальні документи в електронному вигляді вищевказаними судами на зазначену електронну адресу.

           Підтверджую факт реєстрації в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу та достовірність внесеної інформації про особу.

 

 

Дата                                                                        підпис учасника процесу

                                                                                        або його уповноваженого

 представника

     

    Надсилання учасникам судового процесу SMS-повістки, що зробить операитивнішим надходження інформації до користувача.

          Надсилання текстів судових повісток у вигляді- SMS-повідомлення здійснюється відповідно до вимог частини першої статті 135 Кримінального процесуального кодексу України, частини шостої статі 74 Цивільного процесуального кодексу України.

         Учасник судового процесу подає до суду заявку про отримаеея судової повістки в електронній формі за допомогою SMS-повідомлення.

 

 

 

До _______________________________________

                                                                                                                              (найменування суду)

 

від _______________________________________

                                                                                                                                     (ПІБ або найменування особи, її уповноваженого представника)

 

                                                              справа №_________________

                                                                                        (за наявності відомостей)

 

 за позовом (заявою, скаргою. поданням)__________________

(ПІБ або найменування особи)

 до_____________________ про  _______________________

                    (ПІБ або найменування особи)

 

                           від _____________________ року

 

 

Заявка

про отримання судової повістки в електронній формі за допомогою SMS-повідомлення

 

Прошу надсилати судову повістку в електронній формі за допомогою SMS-повідомлення на мій мобільний номер телефону (+380____)_______________.

У разі перегляду судового рішення (рішення, ухвали, постанови тощо) по справі судом апеляційної чи касаційної інстанції, прошу надсилати по даному провадженню судову повістку в електронній формі за допомогою SMS-повідомлення вищевказаними судами на зазначений номер телефону.

Про зміну номеру мобільного телефону та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMS-повідомлень, зобов’язуюсь повідомити суд.

Необхідність відправки повідомлення латинськими літерами ______ (так, ні)

«Так» вказується у разі,  якщо мобільний телефон не підтримує відображення кириличних символів.

 

 

Дата                                                                        

підпис учасника процесу або

його уповноваженого представника