flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила прийому громадян

Затверджено наказом голови суду від 04.04.2014р. № 19-од

 

Правила прийому громадян

в Бахмацькому районному суді  Чернігівської області

 

1.     Загальні положення.

 

1.1.Правила визначають основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в Бахмацькому районному суді Чернігівської області.

 

1.2.Основними завданнями посадових осіб Бахмацького районного суду Чернігівської області, які здійснюють прийом громадян, є забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення та сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими вони звертаються до суду, відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції суду.

 

1.3.Посадові особи суду,   які здійснюють прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про звернення громадян», «Про державну службу», Положенням про апарат суду та цими Правилами.

 

2.     Організація особистого прийому громадян.

 

2.1.Загальна    організація   роботи щодо проведення особистого прийому громадян в  суді покладається на канцелярію суду. Під час прийому громадян здійснюється взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату суду.

 

2.2.  З метою забезпечення умов реалізації громадянами конституційного права на звернення, прийом громадян здійснюється головою Бахмацького районного суду Чернігівської області, його заступником, керівником апарату суду і його заступником згідно з графіком,  що затверджується наказом голови суду. Затверджений графік прийому громадян розміщується на дошці оголошень суду для вільного ознайомлення громадян та веб-сайті суду.

 

2.3. Вхід громадян на особистий прийом здійснюється з дотриманням вимог Інструкції про порядок здійснення пропускного режиму та забезпечення охорони громадського порядку, уникнення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщення суду.

 

2.4.Щоденний прийом громадян проводиться працівниками канцелярія суду, або іншою посадовою особою апарату суду, з 8-00 до 13-00 та з 13-45 до 17-00 з понеділка по четвер за адресою: м.Бахмач, вул.Жовтнева, 42. Для прийому громадян з певних питань (якщо звернення носять масовий характер, то може бути призначений окремий працівник апарату суду та визначений окремий графік прийому.)

 

2.5.Під час запису громадян на особистий прийом з’ясовується його прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання та роботи, зміст порушеного ним питання, до яких посадових осіб чи органів він звертався з цього питання і яке було прийняте рішення.

 

2.6. Працівниками канцелярії суду опрацьовуються документи, що подаються громадянами для обґрунтування своїх клопотань, скарг та пропозицій. Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що носять суто особистий характер і не стосуються предмета звернення.

 

2.7. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, Інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» проводиться першочергово.

 

3.     Порядок проведення особистого прийому громадян.

 

3.1. Прийом громадян здійснюється згідно встановленого графіку.

 

3.2.У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

 

3.3.Особистий прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється на загальних підставах, у разі потреби - за участю перекладача.

 

3.4.Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

 

3.5. Письмові звернення громадян розглядаються та реєструються згідно з Інструкцією з діловодства та звернень громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

 

3.6. На особистому прийомі громадян посадові особи суду розглядають подані матеріали, вивчають письмові звернення, заслуховують обґрунтування звернення та надають відповідно до чинного законодавства роз’яснення в межах своєї компетенції.

 

3.7. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції суду, посадова особа роз’яснює, до якого органу державної влади або управління, підприємства чи організації, чи установи доцільно звернутися, та сприяє цьому (повідомляє адресу, номер телефону, тощо).

 

3.8. Повторний прийом громадян з питань, що вже розглядалися в суді,  проводиться в тому випадку, якщо порушене питання не було вирішено по суті.

 

3.9. До журналу обліку особистого прийому громадян вносяться дані про особу, яка звернулася, короткий зміст звернення, результат його розгляду.

 

4.     Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.

 

4.1.Посадові особи апарату суду несуть юридичну відповідальність, передбачену законодавством України за недотримання вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян».

 

4.2.Подання громадянином звернення, що містить наклеп і образи, дискредитує органи державної влади, органи місцевого самоврядування або їх посадових осіб, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інші протиправні дії, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством.