flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Головна

         ШАНОВНІ  ГРОМАДЯНИ!

            Ви користуєтесь ВЕБ-сторінкою

        Бахмацького районного суду Чернігівської області.

 

АДРЕСА  СУДУ:

16500,  вул. Соборності 42, м. Бахмач, Чернігівська область

 Телефон канцелярії (04635) 2-12-08. факси (04635) 4-30-39

 e-mail: inbox@bh.cn.court.gov.ua

     ГРАФІК РОБОТИ СУДУ:

понеділок - четвер з 08:00 до 17:00

п"ятниця з 08.00 до 16.45

обідня перерва з 13:00 до 13:45

       У розділах нашого сайту Ви зможете ознайомитись з історією нашого суду, довідатись про специфіку та особливості діяльності нашого суду, про час та місце розгляду конкретної кримінальної, цивільної, адміністративної справи чи справи про адміністративне правопорушення, а також на сторінці у Facebook за посиланням : 

 https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-153771505239025/?ref=bookmarks

 

Основні завдання, місія та функції суду

   Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. А відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

   Завдання суду визначені  у ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

   Таким чином, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає основну місію як будь-якого суду, так і Бахмацького районного суду Чернігівської області - забезпечення кожній людині права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод.

   Згідно ст.22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Бахмацький районний суд Чернігівської області є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленого процесуальним законом до його підсудності. Суд розглядає цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. Розгляд справ відбувається відповідно до порядку передбаченого процесуальними законами: Цивільним процесуальним кодексом УкраїниКримінальним процесуальним кодексом УкраїниКодексом адміністративного судочинства України та Кодексом України про адміністративні правопорушення.  

   Функцією Бахмацького районного суду Чернігівської області відповідно до ст. 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» є  розгляд цивільних, кримінальних, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.

   Структура суду складається з двох основних частин: судового корпусу, тобто професійних суддів, які безпосередньо здійснюють правосуддя у відповідних справах, та апарату суду, який здійснює організаційні заходи для здійснення правосуддя.

   Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Положення про апарат суду розробляється на підставі типового положення про апарат суду та затверджується зборами суддів відповідного суду. Типове положення про апарат суду затверджує Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя.

   Структура і штатна чисельність апарату суду затверджуються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з головою суду в межах видатків на утримання суду, передбачених у Державному бюджеті України.

   Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.

   Кожен суддя має помічника, статус і умови діяльності якого визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України. Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді. Помічники суддів з питань підготовки справ до розгляду підзвітні лише відповідному судді.