flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Компетенція суду

 Компетенція суду

    Відповідно до ст.22 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Бахмацький районний суд Чернігівської області (далі Суд) - є Судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку передбачених процесуальними законами (Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та Кодексом України про адміністративні правопорушення).

    Завдання суду: Суд,  здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права,забезпечує кожному право  на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

 

                      НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами  і доповненнями.                       

    2. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07 липня 2010 року із змінами і доповненнями.

    3. Закон України "Про доступ до судових рішень" від 25 грудня 2005 року.

     4. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року.

     5. Закон України "Про звернення громадян" від 02 жовтня 1996 року.

      6. Закон України "Про судовий збір" від 8 липня 2011 року.

  7. Інструкція з діловодства в місцевому загальному судді, затверджена Наказом Державної судової адміністрації України від 27 червня 2006 року № 68 із змінами та доповненнями.

   8. Інструкція з діловодства за звернення громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

    9. Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 11 лютого 2010 року № 22.

   10. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 740, з наступними змінами.

  11. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30.

   12.  Правила Поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33.

   13.   Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового засідання, затверджено наказом Державної судової адміністрації  України від 20.09.2012 року № 108.

  14. Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання  в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду від 15 грудня 2011 року № 168.