flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила доступу до приміщення Бахмацького районного суду Чернігівської області осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення

Затверджено

Наказом керівника апарату суду

 від 17.05.2013 р. № 28-од

ПРАВИЛА

доступу до приміщення Бахмацького районного суду Чернігівської області осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення

1.          Загальні положення

1.1. Правила доступу до приміщення Бахмацького районного суду Чернігівської області осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення (далі -  Правила) розроблені з метою забезпечення права громадян на доступ до правосуддя, гарантування права на судовий захист, забезпечення безперешкодного доступу до приміщення суду, зручності та комфортності перебування в суді осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення.

1.2. Цими правилами визначається порядок доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення до приміщення суду для можливості вільно подати до канцелярії документи чи їх отримати, зустрітися з посадовими особами суду.

1.3. Правила розміщуються на інформаційному стенді суду та оприлюднюються на офіційному веб-сайті суду.

2.          Порядок доступу до приміщення суду осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення

2.1. Центральний вхід до приміщення суду обладнаний з урахуванням державних будівельних норм, будівель, приміщень пандусами і кнопкою виклику з переговорним пристроєм.

Кнопка виклику встановлена на вхідних дверях адміністративної будівлі на майданчику встановленого розміру, який захищений від атмосферних опадів. Переговорний пристрій з’єднаний з канцелярією суду.

2.2. Після надходження звукового сигналу виклику працівник канцелярії через переговорний пристрій з’ясовує причину звернення особи до суду та повідомляє про це відповідального працівника, визначеного наказом керівника апарату суду, та службу судових розпорядників.

В тому випадку, якщо особа звертається до суду з метою участі в судовому засіданні, працівник канцелярії повідомляє про це суддю, в проваджені якого перебуває справа, секретаря судових засідань та службу судових розпорядників.

2.3. Розгляд справ за участю осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення відбувається у спеціально обладнаному залі судових засідань.

2.4. Консультативна допомога щодо напрямків руху, забезпечення супроводу осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення до приміщення суду та при потребі надання фізичної допомоги покладається  на службу судових розпорядників.

3. Заключні положення.

3.1. Підтримання пандусів та площадок перед ними в належному стані (очищення від сміття, снігу, тощо), а також контроль за тим, щоб шляхи евакуації були вільними від предметів, які перешкоджають руху вказаних осіб  покладається на службу судових розпорядників.

3.2. Працівники апарату суду ознайомлюються з цими правилами під розписку.

3.3. Контроль за додержанням Правил покладається на керівника апарату суду.

3.4. За невиконання вимог Правил працівники апарату суду несуть дисциплінарну відповідальність.