flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Вакантна посада Старшого судового розпорядника

29 травня 2017, 11:08

Увага! Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця

 

Оголошення від 26.05.2017 року

"Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, Бахмацький районний суд Чернігівської області 26 травня  2017 року оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - старший судовий розпорядник служби судових розпорядників Бахмацького районного суду Чернігівської області.

Строк подання документів для участі у конкурсі починається з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Останній день прийому документів – 23 червня 2017 року до 17 год. 00 хв.

Дата, час і місце проведення конкурсу: 29-30 червня 2017 року о 15 годині 00 хвилин, Бахмацький районний суд Чернігівської області (м. Бахмач, вул.Соборності, 42).

 

 

Додаток 1

до наказу керівника апарату

Бахмацького районного суду Чернігівської області 

№ 61-од від 26.05.2017

 

 

Умови проведення конкурсу на зайняття посади державного службовця категорії «В» - старшого судового розпорядника служби судових розпорядників Бахмацького районного суду Чернігівської області (1 вакансія)

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

-Організовує та планує роботу служби судових розпорядників суду.

- Розподіляє обов'язки між судовими розпорядниками та здійснює контроль за виконанням ними вказівок, розпоряджень голови суду, керівника апарату суду та головуючого у справі.

-Веде   журнал   обліку  розпоряджень  голови   суду,   керівника апарату суду та суддів з організації заходів щодо забезпечення проведення судових засідань.

-Визначає    необхідну    кількість    судових    розпорядників    та відповідального судового розпорядника за забезпечення проведення судового засідання.

-Організовує забезпечення готовності до розгляду справи залу судового засідання, іншого приміщення у разі проведення виїзного засідання, взаємодію судових розпорядників з працівниками апарату суду з питань
підготовки залу до слухання справи.

-Проводить інструктаж судових розпорядників перед початком судового  засідання  з  роз'ясненням  дій  кожного   з   них,   з  урахуванням особливостей справи.

-Координує дії з керівниками підрозділів конвойної служби  та відділами поліції щодо доставки в суд обвинувачених і
затриманих осіб, а також інформує головуючого про затримку доставки до суду зазначених осіб.

-Організовує   в   разі   необхідності   взаємодію   із   спеціальними підрозділами ДСАУ та відділами  поліції з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання.

- Вживає  заходи  щодо  створення  безпечних  умов  для  роботи судових розпорядників та вносить відповідні пропозиції голові суду.

-Організовує та проводить із судовими розпорядниками навчання з питань діяльності служби, підвищення професійного рівня її працівників.

-Звітує перед головою суду та керівником апарату суду про роботу служби судових розпорядників суду.

-Під час забезпечення заходів щодо підготовки та проведення судового засідання безпосередньо виконує обов'язки судового розпорядника, передбачені відповідною

 

посадовою інструкцією.

-.При винесенні постанови про забезпечення охорони громадського порядку в приміщенні суду судовою міліцією подає судді пропозиції щодо зазначення в ній деталізованого переліку заходів з підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду під час здійснення правосуддя, а також у разі необхідності залучення судових розпорядників до виконання вказаних заходів.

-Здійснює контроль за забезпеченням судовими розпорядниками пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів.

-Проводить інструктаж з цивільними охоронниками з питань забезпечення охорони приміщень судів в нічний час, вихідні та святкові дні, здійснює контроль за належним виконанням вказаними особами своїх посадових обов`язків.

-Виконує інші розпорядження головуючого щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання, доручення голови суду та керівника апарату суду, що стосуються забезпечення роботи служби судових розпорядників та належних умов для проведення судового засідання.

 

Умови оплати праці

8 група оплати праці - посадовий оклад 2649 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від № 15 від 18.01.2017 „Питання оплати праці працівників державних органів”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість

чи безстроковість призначення на посаду -

Безстроковий трудовий договір

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

- копія паспорта громадянина України;

-письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою КМУ № 246 від 25.03.2016;

- резюме у довільній формі;

- письмова заява про не застосування заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надання згоди на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

- копія (копії) документа (документів) про освіту;

-посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою, видане відповідно до Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого ПКМУ від 26.04.2017 р. № 301;

- заповнена особова картка встановленого зразка П-2 ДС (наказ Національного агенства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156);

- декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

      Строк подання документів для участі у конкурсі починається з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

      Останній день прийому документів – 23 червня 2017 року до 17 год. 00 хв.

Дата, час і місце проведення конкурсу

 

29-30 червня 2017 року о 15 годині 00 хвилин, Бахмацький районний суд Чернігівської області (м. Бахмач, вул. Соборності, 42).

П.І.Б., номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію

з питань проведення конкурсу

Яковлєва Ірина Миколаївна, 04635 (43039)

                                          Вимоги до професійної компетентності

 

Загальні вимоги

1.      Освіта

Вища   освіта   ступеня  бакалавра або молодшого бакалавра

2.      Досвід роботи

 

Не потребує

3.      Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

 

 

Спеціальні вимоги

1.      Освіта

Вища   освіта   за   спеціальністю   "Правознавство"   або
"Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста або магістра.

2.      Знання законодавства

 

Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про судоустрій і статус суддів», Цивільний процесуальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, кодекс України про адміністративні правопорушення, інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативні акти в сфері запобігання корупції, акти законодавства та нормативні документи, що регламентують діяльність суду, накази, інструкції та рекомендації Державної судової адміністрації України, «Положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності», погоджене рішенням Ради суддів України № 32 від 26.06.2011 року та затверджене наказом Державної судової адміністрації України № 112 від 14.07.2011 року та інші нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків.

3.      Професійні чи технічні знання

«Положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності», погоджене рішенням Ради суддів України № 32 від 26.06.2001 року та затверджене наказом Державної судової адміністрації України № 112 від 14.07.2011 року.

4.      Спеціальний досвід роботи

Робота в правоохоронних чи судових органах.

5.      Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

6.      Особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, комунікабельність, уважність до деталей, вміння працювати в стресових ситуаціях, сумлінність, організованість.

 

               Пам’ятка учаснику тестування

 

Організаційна підготовка до тестування проводиться адміністратором конкурсної комісії за два дні до  дати проведення тестування. Вхід до приміщень, де проводиться тестування, здійснюється за умови пред’явлення документу, який посвідчує особу кандидата.

Адміністратор інформує кандидатів про тривалість та процедуру складання тестування, а також надає відповіді на запитання про умови складання тестування.

Тестування складається державною мовою. Одне завдання включає 40 тестових запитань, які обираються для кожного учасника тестування автоматично із загального переліку питань.

Під час іспиту (тестування) кандидатам пропонується надати відповіді на питання, що обираються системою шляхом випадкового їх генерування. Кожен кандидат, який проходить тестування має індивідуальний набір питань. Кожне запитання передбачає чотири варіанти відповіді, одна з яких є правильною. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, проводиться автоматичне визначення результатів програмним забезпеченням. Загальний час для проведення тестування складає 40 хвилин.

Іспит (тестування) проходить в присутності не менше як двох третин членів конкурсної комісії.

У день проходження тестування кандидатам вручається логін та пароль для входу в систему та проходження тестування. Логін і пароль працюють лише у визначений день та час. Для проходження тестування кандидат повинен зайти на офіційний сайт Національного агентства України з питань державної служби та перейти в меню «Тестування». У наступному вікні ввести логін та пароль. У відкритому діалоговому вікні натиснути на відповідну кнопку, яка переведе до складання самого тесту. У відкритому вікні натиснути посилання «Скласти» для початку складання тесту. Тест складається з добірки запитань. Кандидат може відповідати на запитання послідовно або в довільному порядку. Кандидат має можливість помітити запитання, щоб повернутися до нього пізніше і ще раз подумати над відповіддю. Поки складання тесту не завершено за вказівкою слухача або після закінчення відведеного часу (про це свідчить обнуління таймера часу), слухач може змінювати і редагувати свої відповіді на всі запитання. У списку запитань кандидат може проглянути стан кожного з запитань (поля «Позначити» і «Помічений») і за необхідності перейти до будь-якого з запитань тесту. Список запитань відображається автоматично, коли кандидат закінчив відповідати на запитання, а крім того, може бути виведений на екран у будь-який момент при відповіді на запитання тесту – за допомогою кнопки «питання».

УВАГА! Якщо час тестування сплив, тест завершиться автоматично.     

Під час проведення тестування забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, спілкуватись один з одним, залишати приміщення до закінчення тестування. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт.

 Кандидати мають право:

  • самостійно контролювати час до закінчення тестування;
    •пропускати питання, не даючи на них відповіді, та повертатися до цих питань;
    • в разі виникнення будь-яких питань звертатися до члена конкурсної комісії присутнього на тестуванні.

Кандидати, які за результатами тестування отримали 0 балів, є такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу. Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування і допускаються до наступного етапу конкурсу.