flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

План роботи на 1-е півріччя 2014 року

“Затверджую”

Голова Бахмацького районного суду

 О.Ф. Костенко

 30 грудня 2013 року

 

ПЛАН    РОБОТИ

Бахмацького районного суду Чернігівської області

на 1-е півріччя 2014 року

 

п\п

Заходи

Строк виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

1.Загальні питання

 

1.1

Підвести підсумки роботи суду за 2-е півріччя 2013 року і обговорити їх на оперативній  нараді

 

січень

Костенко О.Ф.

 

1.2

Підготувати і направити в ТУ ДСА

статистичну звітність за 2013 рік

до 10 січня 2013 року

 

Лук’яненко О.С Тютюнник Л.Б.,

Оробей  О.М.

 

1.3

Підготувати і направити в ТУ ДСА та апеляційний суд план роботи суду на    1-е півріччя 2014 року

півріччя до 15 числа після закінчення півріччя

Малишенко К.

 

1.4

Продовжити роботу з обліку законодавчих та інших нормативно-правових актів і внесенню змін до них, опублікованих в офіційних виданнях України

 

постійно

Василенко Т.О Руденко Н.І.

 

1.5

Надсилати до ТУ ДСА

-         табель робочого часу працівників суду

 

щомісячно до 10 та 20 числа

Оніщенко І.В.

 

 

 

- звіт щодо забезпечення незалежності та безпеки суддів

щоквартально до 01 числа після закінчення кварт.

Оніщенко І.В.

 

 

1.5

Надсилати до управління державної служби в Чернігівській області

- звіт про вакантні посади держслужбовців

щоквартально до 5 числа після закінчення

кварталу

 

Оніщенко І.В.

 

 

 

- інформацію про кількісний склад держслужбовців та про систему “Картка”

 

щомісячно до 01 числа

 

 

Оніщенко І.В.

 

 

 

 

2.Організація роботи суду та виконавча дисципліна

 

2.1

Звіт керівника апарату суду про  організаційне забезпечення роботи суду на  зборах  суддів.

за І півріччя

2014 року

Оніщенко І.В.

 

2.2

Внесення рішень до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді

постійно

Помічники суддів

 

2.3

Провести заходи по забезпеченню бібліотеки суду юридичною літературою

постійно

Руденко Н.І.

 

2.4

З актуальних питань роботи суду проводити загальні збори суддів та оперативні наради працівників апарату суду

постійно

Костенко О.Ф.

Оніщенко І.В.

 

 

2.5

Перевіряти своєчасність оформлення секретарями судових засідань справ після судового розгляду та своєчасність здачі справ до канцелярії суду, ведення журналів розгляду справ по суддях.

 

щоквартально

 

 

 

 

 

Оніщенко І.В.

 

2.6

Підготовка текстів статей з актуальних питань діяльності суду для розміщення їх у ЗМІ.

 

щоквартально

 

 

 

Малишенко К.М.

 

 

 

 

2.7

Здійснити опитування громадян,  учасників судових проваджень стосовно якості та ефективності роботи  суду  за допомогою анонімного  анкетування.

26.03.2014 р.

 

 

 

Служба судових розпорядників

 

2.8

Надсилати до апеляційного суду Чернігівської області:

 

 

 

 

- інформацію про нерозглянуті цивільні справи понад 3 місяці

 

щомісячно до 10 числа

Оніщенко І.В.

Лук”яненко О.С.

 

 

- інформацію про кримінальні справи, які не розглянуті понад 3 місяці

щомісячно до 10 числа

Оніщенко І.В., Тютюнник Л.Б.

 

 

- інформацію про справи про притягнення до адміністративної відповідальності згідно ЗУ “Про засади запобігання та протидії корупції”

щомісячно до 10 числа

Оніщенко І.В., Оробей О.М.

 

 

-         інформацію про справи про притягнення до кримінальної  відповідальності згідно ЗУ “Про засади запобігання та протидії корупції”

 

щомісячно до 10 числа

Оніщенко І.В., Лук’яненко О.С.

 

 

- інформацію про осіб, які утримуються під вартою і рахуються за судом понад  6 місяців

 до 15 числа після закінчення півріччя

Оніщенко І.В., Тютюнник Л.Б.

 

2.9

Надсилати до ТУ ДСА в Чернігівській області:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- інформацію по ІТЗ (таблиця)

щомісячно до 05 числа

Оніщенко І.В.

 

 

- інформацію щодо  стану  справляння платежів до державного  бюджету за  сплату  судового збору

 

щомісячно до 05 числа

Оніщенко І.В.

 

 

- Ф-10 інформацію про справляння, звільнення  від сплати та повернення  судового  збору  в місцевих судах

щоквартально до 5 числа

Лук”яненко О.С.

 

 

- інформацію про притягнення посадових осіб місцевого самоврядування до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні діяння

півріччя до 15 числа після закінчення півріччя

Оніщенко І.В.

 

 

- інформацію про притягнення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до адміністративної відповідальності за корупційні діяння

до 15 числа після закінчення півріччя

Оніщенко І.В.

 

 

- інформацію про справи за участю територіальних громад (за формою)

до 25 числа після закінчення півріччя

Оніщенко І.В.

 

 

- звіт за формою Ф 1-ОП

щоквартально  до 05 числа

Оніщенко І.В., Тютюнник Л.Б.

 

2.10

Перевіряти правильність ведення обліково-статистичних карток по справах про адміністративні правопорушення та по кримінальних   справах  в програмі „Д-3”

 щоквартально

Руденко Н.І.

 

2.11

Перевіряти правильність ведення обліково-статистичних карток по цивільних та адміністративних справах в програмі „Д-3”

 щоквартально

Василенко Т.О.

 

2.12

Перевіряти стан внесення рішень до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді

 щомісячно

Ільченко Ю.П.

 

 

3. Робота з кадрами

 

3.1

Складання кадрової звітності за формами:   9-ДС,

                   6-ПВ, 7-ТНВ

 

до 08 січня,

09 лютого

 

Оніщенко І.В.

 

3.2

Провести заходи щодо щорічної оцінки виконання державними службовцями суду покладених на них обов’язків і завдань

лютий

Костенко О.Ф.

Оніщенко І.В.

 

3.3

Провести заходи щодо декларування доходів суддями та державними службовцями

березень

Костенко О.Ф.

Оніщенко І.В.

 

3.4

Перевірити нарахування загального стажу і стажу державної служби працівників суду, а також присвоєння чергового рангу державним службовцям

 

червень

Оніщенко І.В.

 

3.5

Оновлення програми “Картка”

постійно

 

Оніщенко І.В.

 

3.6

Проведення засідань конкурсної комісії

періодично  

( в разі потреби)

голова та члени конкурсної комісії

 

3.7

Згідно планів професійного навчання працівників суду провести заходи по підвищенню  їх  кваліфікації

протягом півріччя

виконавець

згідно плану навчання

 

3.8

Переглянути особові справи працівників суду, у разі необхідності внести відповідні зміни і доповнення

щомісячно

Оніщенко І.В.

 

           

 

4. Аналітична робота

 

4.1

 

 - здійснити аналіз обліково-статистичної роботи суду за 2013 рік

 

січень

 

 

Оніщенко І.В.

Лук”яненко О.С.

 

 

4.2

- узагальнити практику застосування  судом вимог законодавства про судовий збір та  судові  витрати, які підлягають стягненню  в  дохід  держави.

січень

Костенко О. Ф.

Федосеєва Л.Е.

 

4.3

 - узагальнити судову практику розгляду судом кримінальних справ, вчинених неповнолітнями.

 

лютий

 

Костенко О.Ф.

Малишенко К.М.

 

4.4

- узагальнити практику здійснення судового  провадження у кримінальних справах на підставі угод за 2013 рік.

лютий

Глушко О.І.

Котченко Т.О.

 

 

4.5

- узагальнити практику розгляду слідчим суддею клопотань про надання тимчасового доступу до речей і документів за 2013 рік.

березень

Приліпко В.М.

Біловоцька О.Г.

 

4.6

 - узагальнити судову практику з розгляду справ наказного провадження.

 

квітень

Лобода  Н.В.

Копа О.І.

 

4.7

- узагальнити судову практику розгляду справ про визнання спадщини відумерлою.

 

травень

 Пархоменко П.І.

Федосєєва Л.Е.