flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

План роботи на 2015 рік

 Затверджую

Голова Бахмацького

районного суду

О.Ф. Костенко

« ___ » ________ 2015 р.

 

ПЛАН  РОБОТИ

Бахмацького районного суду Чернігівської області

на 1-е півріччя 2015 року

 

п\п

Заходи

Строк виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

1.Загальні питання

 

1.1

Підвести підсумки роботи суду за 2014 рік  і обговорити їх на оперативній  нараді

 

січень

Костенко О.Ф.

 

 

1.2

Підготувати і направити в ТУ ДСА

статистичну звітність за 2014 рік

до 13 січня 2014 року

 

Лук’яненкоО.С. Тютюнник Л.Б.

Оробей  О.М.

 

 

1.3

Підготувати і направити в ТУ ДСА та апеляційний суд план роботи суду на 1-е півріччя 2015 року

півріччя до 15 числа після закінчення півріччя

Малишенко К.

 

 

1.4

Продовжити роботу з обліку законодавчих та інших нормативно-правових актів і внесенню змін до них, опублікованих в офіційних виданнях України

 

постійно

Василенко Т.О Руденко Н.І.

 

 

1.5

Надсилати до ТУ ДСА

-         табель робочого часу працівників суду

 

щомісячно до 10 та 20 числа

Оніщенко І.В.

 

 

 

- звіт щодо забезпечення незалежності та безпеки суддів

щоквартально до 01 числа після закінчення кварталу

Оніщенко І.В.

 

 

1.5

Надсилати до управління державної служби в Чернігівській області

- звіт про вакантні посади держслужбовців

щоквартально до 5 числа після закінчення

кварталу

 

Оніщенко І.В.

 

 

 

2.Організація роботи суду та виконавча дисципліна

 

2.1

Звіт керівника апарату суду про організаційне забезпечення роботи суду на  зборах  суддів.

за 2014 рік

Оніщенко І.В.

 

2.2

Внесення рішень до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді

постійно

Помічники суддів

 

2.3

Провести заходи по забезпеченню бібліотеки суду юридичною літературою

постійно

Руденко Н.І.

 

2.4

З актуальних питань роботи суду проводити загальні збори суддів та оперативні наради працівників апарату суду

постійно

Костенко О.Ф.

Оніщенко І.В.

 

 

2.5

Перевіряти своєчасність оформлення секретарями судових засідань справ після судового розгляду та своєчасність здачі справ до канцелярії суду, ведення журналів розгляду справ по суддях.

 

щоквартально

 

 

 

 

 

Оніщенко І.В.

 

2.6

Підготовка текстів статей з актуальних питань діяльності суду для розміщення їх у ЗМІ.

щоквартально

 

 

 

Малишенко К.М.

 

 

 

2.7

Надсилати до апеляційного суду Чернігівської області:

 

 

 

 

- інформацію про нерозглянуті цивільні справи понад 3 місяці

 

щомісячно до 10 числа

Оніщенко І.В.

Лук”яненко О.С.

 

 

- інформацію про кримінальні справи, які не розглянуті понад 3 місяці

щомісячно до 10 числа

Оніщенко І.В., Тютюнник Л.Б.

 

 

 

- інформацію про справи про притягнення до адміністративної відповідальності згідно ЗУ “Про засади запобігання та протидії корупції”

щомісячно до 10 числа

Оніщенко І.В., Оробей О.М.

 

 

-         інформацію про справи про притягнення до кримінальної відповідальності згідно ЗУ “Про засади запобігання та протидії корупції” 

щомісячно до 10 числа

Оніщенко І.В., Лук’яненко О.С.

 

 

- інформацію про осіб, які утримуються під вартою і рахуються за судом понад  6 місяців

 

 до 15 числа після закінчення півріччя

Оніщенко І.В., Тютюнник Л.Б.

 

2.8

Надсилати до ТУ ДСА в Чернігівській області: 

 

 

 

 

 

 

 

- інформацію по ІТЗ (таблиця)

щомісячно до 05 числа

Оніщенко І.В.

 

 

- інформацію щодо  стану  справляння платежів до державного  бюджету за сплату  судового збору

 

щомісячно до 05 числа

Оніщенко І.В.

 

 

- Ф-10 інформацію про справляння, звільнення  від сплати та повернення судового  збору  в місцевих судах

щоквартально до 5 числа

Лук”яненко О.С.

 

 

- інформацію про притягнення посадових осіб місцевого самоврядування до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні діяння

півріччя до 15 числа після закінчення півріччя

Оніщенко І.В.

 

 

- інформацію про притягнення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до адміністративної відповідальності за корупційні діяння

до 15 числа після закінчення півріччя

Оніщенко І.В.

 

 

- інформацію про справи за участю територіальних громад (за формою)

до 25 числа після закінчення півріччя

Оніщенко І.В.

 

 

- звіт за формою Ф 1-ОП

щоквартально до 05 числа

Оніщенко І.В., Тютюнник Л.Б.

 

2.9

Перевіряти правильність ведення обліково-статистичних карток по справах про адміністративні правопорушення та по кримі-нальних справах в програмі „Д-3”

 щоквартально

Руденко Н.І.

 

2.10

Перевіряти правильність ведення обліково-статистичних карток по цивільних та адміністративних справах в програмі „Д-3”

 щоквартально

Василенко Т.О.

 

2.11

Перевіряти стан внесення рішень до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді

 щомісячно

Ільченко Ю.П.

 

 

3. Робота з кадрами 

3.1

Складання кадрової звітності за формами:   9-ДС,

                   6-ПВ, 7-ТНВ

 

до 08 січня,

09 лютого

 

Оніщенко І.В.

 

3.2

Провести заходи щодо щорічної оцінки виконання державними службовцями суду покладених на них обов’язків і завдань

лютий

Костенко О.Ф.

Оніщенко І.В.

 

3.3

Провести заходи щодо декларування доходів суддями та державними службовцями

березень

Костенко О.Ф.

Оніщенко І.В.

 

3.4

Перевірити нарахування загального стажу і стажу державної служби працівників суду, а також присвоєння чергового рангу державним службовцям 

червень

Оніщенко І.В.

 

3.5

Оновлення програми “Картка”

постійно

 

Оніщенко І.В.

 

3.6

Проведення засідань конкурсної комісії

періодично  

(в разі потреби)

голова, члени конкурсної комісії

 

 

3.7

 

Переглянути особові справи працівників суду, у разі необхідності внести відповідні зміни і доповнення

 

щомісячно

 

Оніщенко І.В.

 

  3.8

 Здійснення заходів згідно плану     проведення перевірок відповідно до ЗУ «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням КМУ від 16.10.2014 р.

 червень 2014 р.

 Оніщенко І.В.

 

 

           

 

4. Аналітична робота

 

4.1

 

 - здійснити аналіз обліково-статистичної роботи суду за 2014 рік

 

січень

 

 

Оніщенко І.В.

Лук”яненко О.С.

 

 

4.2

- узагальнити судову практику розгляду клопотань про взяття під варту та звільнення з під варти за 2014 рік

січень

Костенко О. Ф.

Малишенко К.М.

 

4.3

 - узагальнити судову практику розгляду судом кримінальних справ за корисливі злочини ( ст.ст. 185, 186, 187 КК України)

 

лютий

 

Приліпко В.М. Біловоцька О.Г.

 

4.4

- узагальнити практику розгляду судом справ про адміністративні право-порушення, передбачені ст. 184 КУпАп за 2014 рік

 

березень

Новіков О.М.

Копа О.Ф.

 

 

4.5

- узагальнити практику розгляду справ про визнання особи недієздатною за 2014 рік

 

квітень

Лобода Н.В.

Федосеєва Л.Е.

 

4.6

 - узагальнити судову практику розгляду подань щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України

 

травень

Глушко О.І.

Котченко Т.О.