flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Обліково-статистична робота за 2014 рік

 Аналіз

стану обліково-статистичної роботи в Бахмацькому районному суді за 2014 рік.

З метою проведення аналітичної роботи та об’єктивності показників статистичних звітів, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на виконання плану роботи суду проаналізовано стан організації ведення обліково-статистичної роботи в Бахмацькому районному суді Чернігівської області, вжито ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на покращення статистичної роботи щодо первинного обліку справ та матеріалів, правильності складання статистичних звітів, достовірності показників та вчасного подання їх до територіального управління.

Протягом 2014 року Бахмацький районний суд брав участь у тестуванні щодо складання статистичних звітів в автоматичному режимі. За результатами проведеної роботи всі статистичні звіти за 2014 рік сформовані в автоматичному режимі.

Судом складено за підсумками роботи у 2014 році наступні звіти:

-Форма 1 «Звіт судів першої інстанції про розгляд справ в порядку кримінального  судочинства»;

-Форма 1-1 „Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження”;

-Форма 1-Л « Звіт про розгляд загальними місцевими судами кримінальних справ за ст.209, 209-1, 306 КК України»;

-Форма 2-а «Звіт судів першої інстанції про розгляд адміністративних справ»;

-Форма 2-ц «Звіт судів першої інстанції про розгляд цивільних справ»;

-Форма 3 «Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності»;

-Форма 4 «Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень»;

-Звіт 6-8 „Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характери та види кримінального покарання”;

- Форма 10 „Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах”;

-Форма 1-ОП «Про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ»;

-Форма 1-1-ОП «Про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних проваджень»;

-Форма 1-ТУ «Відомості про роботу суддів».

За 2014 р. відсутні показники по формі 1-Л.

При складанні звіту Ф.1-1 в автоматичному режимі виявлено помилку в розділі 3 «Відомості  щодо призначення покарання (щодо осіб)» в графі 15,16, 17, яка не залежить від виконавця звіту. На дану помилку надано відповідне підтвердження. Аналізуючи статистичні дані, слід зазначити, що в порівнянні з аналогічним  періодом минулого року зменшилась загальна кількість надходження справ і матеріалів до суду.

Так, за даними зведеного статистичного звіту у 2014 р. перебувало в провадженні 223 кримінальних проваджень, що на 9 % менше ніж за 2013 рік. Розглянуто 211 кримінальних проваджень, залишок нерозглянутих справ становить 12 проваджень.

Перебувало в провадженні суду 959 цивільних справ, що на 17 % менше ніж за 2013 р. Розглянуто 916 цивільних справ, залишок нерозглянутих справ становить 43 справи. 

За звітній період надійшло до суду 84 адміністративних справи, що в порівнянні з 2013 р. більше на 7 %. Розглянуто 80 справ, залишок становить 4 справи.

У 2014 р. перебувало в провадженні суду 1047 справ про адміністративні правопорушення, розглянуто 852 справи, повернуто для належного оформлення 174,  залишок нерозглянутих справ становить 26 справ. В порівнянні з 2013 роком надходження справ даної категорії зменшилося на 35 %. Аналіз розгляду справ про адміністративні правопорушення показує, що значно збільшилась кількість матеріалів повернутих для належного оформлення, а саме у звітному періоді кількість повернутих матеріалів становить 20 % від надходження, в 2013 році 16%.

За звітній період до суду надійшло:

- 357 матеріалів кримінального судочинства, з них розглянуто 353 матеріали;

- 95 матеріалів цивільного судочинства, розглянуто 91 матеріал, повернуто 13 матеріалів;

- 18 матеріалів адміністративного судочинства, розглянуто 17 матеріалів, повернуто 1 матеріал.      

З урахуванням вищевикладеного та для належної організації обліково-статистичної роботи, належного оформлення та складання документів та звітів необхідно:

-керівнику апарату суду систематично проводити перевірки організації роботи канцелярії суду;

-постійно контролювати обліково-статистичну роботу в суді відповідно до Інструкції з діловодства;

-регулярно проводити навчання з працівниками апарату суду, які займаються питаннями судової статистики;

-систематично проводити аналізи стану обліково-статистичної роботи та даних судової статистики;

- працівникам суду, які займаються обліково-статистичною роботою, постійно вивчати Інструкцію щодо подання і заповнення форм звітності; приділяти значну увагу вивченню положень процесуального законодавств, знання яких суттєво впливає на якість підготовки звітів;

       -звернути належну увагу на правильність реєстрації судових справ та матеріалів, заповненню обліково-статистичних карток в КП ”Д-3, що також впливає на достовірність формування звітів в цій системі;

       - проводити практичні заняття з співробітниками ДП „Інформаційні судові системи” для покращення роботи з використанням КП «Д-3».

Пропоную даний аналіз обговорити на виробничій нараді з працівниками апарату суду.

Керівник апарату суду                                             І.В.Оніщенко