flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Узагальнення практики застосування Бахмацьким районним судом у судових справах вимог законодавства про судовий збір та судові витрати, які підлягають стягненню в доход держави у цивільних справах, які розглянуті у 2014 році.

 УЗАГАЛЬНЕННЯ

    практики застосування Бахмацьким районним судом у судових справах вимог законодавства про судовий збір та судові витрати, які підлягають стягненню в доход держави у цивільних справах, які  розглянуті  у  2014 році.

 

 

          Вказане узагальнення було проведено на виконання рішення Ради суддів загальних судів № 24 від 04.04.2013 року.

Протягом  2014 року  у порядку цивільного судочинства було розглянуто 987  справ, із них 

- позовні заяви майнового характеру – 675 справ;

- позовні заяви немайнового характеру – 120  справ;

- заяви про видачу судового наказу – 71 справа;

- заяви у справах окремого провадження – 71 справа;

- інші заяви –11 справ.

 

           При подачі позовних заяв у звітному періоді у цивільних справах Бахмацького районного суду розрахункова сума судового збору становила 401644 грн,  позивачами було фактично сплачено судового збору на загальну суму 338426 грн по  870 справах. При цьому звільнено сторони  від сплати судового збору ( ст.5 Закону України « Про судовий збір»)  на загальну суму 50648 грн( 178 справ), повернуто судового збору на загальну суму 15845 грн по 40 справах.

           При вивченні судових справ було встановлено, що  Бахмацький районний суд при вирішенні питання відкриття провадження в справі, а також  вирішенні питань про розподіл судових витрат  між сторонами у разі винесення рішення застосовує :

-          Положення Закону України «Про судовий збір», від 08 липня 2011 року (зі змінами й доповненнями внесеними 20 листопада 2012 №5496-VI),що набрав чинності з 1 листопада 2011 року, та який визначає правові засади справляння судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

-          Роз»яснення, надані в інформаційному листі Вищого спеціалізованого суду  України  з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.09.2012 року № 10-1386/0/4-12 « Про деякі питання практики застосування ЗУ «Про судовий збір».

  -          Постанову  № 10  Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ  від 17 жовтня 2014 року  «Про застосування судами законодавства про судові витрати  у цивільних справах»

-         Правові позиції, висловлені судовою палатою  у цивільних справах Верховного суду  України  при перегляді цивільних справ у касаційному порядку і у звя»зку  з винятковими обставинами

 -    Відповідні положення Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом Мінфіну України 07.07.2012 року № 811, яка набрала чинності   з 08.10.2012 року, при вирішенні питань, пов»язаних зі сплатою та поверненням судового збору при розгляді справ в частині, що  не суперечать ЗУ «Про судовий збір»

      -    норми ст.ст.79,80,82,88 ЦПК України

      -   ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 року з послідуючими змінами

       - Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджену постановою правління НБУ від 21.04.2004 року № 22.

         При  вирішенні питання про відкриття провадження в справі суд звертає увагу на  наступне:

             - порядок звернення до суду за судовим захистом урегульований ЦПК  України. Подання позовної заяви має відбуватись з дотриманням певних умов. Зокрема, частиною 5 статті 119 ЦПК передбачено, що до позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору.

               - судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі, стаття 4 Закону «Про судовий збір».

                - реквізити для сплати судового збору, на які потрібно здійснювати перерахунок  коштів, повинні відповідати  реквізитам суду, до якого подається  позовна заява, та які розміщені на офіційному сайті «Судова влада України», де містяться платіжні реквізити всіх судів України.

                  - в разі, якщо  документ про сплату судового збору відсутній в матеріалах справи, необхідно з»ясувати, чи відноситься позивач(заявник, скаржник) до категорії осіб, які звільнені від сплати судового збору, чіткий перелік яких визначений в ст.5 Закону України « Про судовий збір»

                 - чи дотриманий порядок сплати судового збору, передбачений ст.6 Закону України « Про судовий збір».

                  - платіжний документ про сплату судового збору подається в оригіналі кредитної установи, яка прийняла платіж, а при перерахуванні судового збору з рахунка платника останній примірник платіжного доручення з написом (поміткою) кредитної установи такого змісту : «Зараховано в дохід бюджету --- грн., (дата). Цей напис скріплюється першим, другим підписами посадових осіб, відбитком печатки кредитної установи, з відміткою дати виконання платіжного доручення.

                  - чи відповідає  розмір сплаченого судового збору ціні позову, а встановлена при цьому позивачем ціна позову чи відповідає дійсній вартості спірного майна.

                   - в разі, якщо позивачем одночасно заявлено дві вимоги, які носять майновий та немайновий характер, необхідно перевірити наявність платіжних документів, що підтверджують сплату судового збору, який сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру

               За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати. Якщо день подання позову не співпадає з днем сплати судового збору (збір сплачується раніше), то останній визначається  з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Нацбанком на день сплати, а не на день подання позову.

 

               Порядок звернення до суду за судовим захистом урегульовано ЦПК. Подання заяви до суду має відбуватись із дотриманням певних умов. Зокрема, частиною п’ятою статті 119 ЦПК передбачено, що до позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору. Отже, якщо сплата судового збору згідно з вимогами закону є обов’язковою, то наслідком недотримання цієї умови є залишення позовної заяви без руху, а у разі, якщо документ, що підтверджує сплату судового збору (частина п’ята статті 119 ЦПК), не буде поданий у строк, встановлений судом, – визнання заяви неподаною та її повернення позивачеві (стаття 121 ЦПК) або залишення заяви без розгляду (пункт 8 частини першої статті 207 ЦПК).

 

            В 2014 році Бахмацьким районним судом було залишено без руху 68 позовних заяв, із них, в порядку ст.6 Закону України «Про судовий збір» - у 24  цивільних справах.

              При вивченні цивільних справ, які надійшли на розгляд Бахмацького районного суду у 2014 році, встановлено, що маються справи, які були залишені без руху, оскільки позивачами при подачі заяви до суду або не був сплачений взагалі судовий збір та не надані докази, які б підтверджували підстави звільнення від сплати судового збору, або судовий збір сплачений в меншому розмірі, ніж передбачено чинним законодавством. Так, по справі 2/728/122/14 за позовом Беззубець В.М. до Рибець Л.М. про зменшення розміру аліментів була винесена ухвала про залишення даної заяви без руху, оскільки до позовної заяви не доданий документ, що підтверджує сплату судового збору, та не зазначено підстав для звільнення від такої сплати. Крім того, позивачем при подачі заяви була заявлена вимога одночасно і про забезпечення доказів по справі, але не надано документ, який би підтверджував сплату судового збору при зверненні до суду із заявою про забезпечення доказів.

З аналогічних підстав була залишена без руху заява за позовом Решетнікова О.В. до Бахмацької міської ради Чернігівської області про визнання права власності на нерухоме майно, оскільки позивачем не був наданий документ про сплату судового збору, який становить 458 грн. 51 коп., та не додані документи, які б підтверджували пільги позивача  для звільнення від сплати  судового збору.

По справі № 2/728/47/2014 за позовом Маковської Н.О. до Маковського В.П. про поділ майна подружжя позивачем при подачі позовної заяви було сплачено судовий збір в сумі 229,40 грн., в той час, як за подання до суду позову майнового характеру на 1 січня 2014 року встановлено мінімальний розмір судового збору 243,60 грн., а отже  недоплаченим  є судовий збір в розмірі 14,20 грн. З даних підстав позовна заява ухвалою суду була залишена без руху 09.01.2014 року та повернута позивачу ухвалою суду від 21.01.2014 року в зв`язку з неусуненням вказаних недоліків.

            

            Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення звґязку.

             У разі, коли громадянин проживає не за місцем розгляду справи судовий збір може бути перерахований через будь-яку установу банку чи відділення звґязку із зазначенням необхідних реквізитів.

            Документом про сплату судового збору є квитанція установи банку або відділення звґязку, які прийняли платіж, або платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою банку і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення.

              Оформлення платіжних документів, за якими перераховуються суми судового збору, здійснюється за загальними правилами згідно з вимогами Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. з послідуючими змінами та п.3.1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ від 21.04.2004 №22. Платіжне доручення оформляється платником за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції, згідно з вимогами стосовно зазначення реквізитів розрахункових документів, які викладені в додатку 8 до цієї інструкції. Наявні в справах  платіжні документи відповідали  вимогам, зазначеним у Додатках.

              За наявності сумнівів у здійсненні оплати суми судового збору суд вправі витребувати у платника відповідне підтвердження \довідку\ органу Державної казначейської служби України, якому судовий збір перераховано.

 

        Відповідно до ч.3 ст.6 Закону України « Про судовий збір» за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру. При  вивченні судових справ було встановлено, що при зверненні до Бахмацького районного суду із заявами, які мають одночасно майнові та немайнові вимоги, позивачі сплачують судовий збір  один раз, як за вимогу яка носить майновий характер, та не проводять оплату  вимоги,  яка носить немайновий характер.

          Відповідно до вимог  чинного законодавства у разі, якщо судовий збір сплачено тільки за однією з вимог, суд повинен надати позивачу строк для усунення недоліків, запропонувати сплатити судовий збір за іншою вимогою майнового або немайнового характеру

            Так, по справі  № 2/728/318/14 за позовом Вернигори Н.В. до Голінської сільської ради, третя особа відділ  Держземагенства у Бахмацькому районі про визнання недійсним державного акту на право приватної власності на землю та про визнання права власності на земельну ділянку позивачем одночасно було заявлено дві вимоги (майнового та немайнового характеру), але в матеріалах справи мається квитанція про сплату судового збору за спір майнового характеру в розмірі 878,80 грн. та відсутня квитанція про сплату судового збору за вимогу немайнового характеру. А тому, ухвалою судді Бахмацького районного суду від 16.04.2014 року даний позов був залишений без руху і позивачу було запропоновано усунути вказаний недолік  шляхом доплати судового збору. 

           З аналогічних підстав було залишено без руху справу № 2/728/743/14 за позовом Товкач В.М. до Товкач О.В. про усунення перешкод у користуванні житловим будинком та про вселення та позивачу було запропоновано доплатити судовий збір  у розмірі 243 грн.60 коп.; справу № 2/728/90/14 за позовом Лютої Є.І до Городищенської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області , третя особа –відділ Держземагенства у Бахмацькому районі про визнання права власності на земельну ділянку, по якій було встановлено, що позивачкою за подання до суду даної позовної заяви повинна бути сплачена загальна сума судового збору -487 грн. 20 копійок( 243грн.60 коп. -за подання позову немайнового характеру і 243 грн.60 коп.-судового збору за подання вимог майнового характеру з ціною позову 10557 грн.09 коп.),тому  позивачка повинна доплатити 121 грн.20 коп. судового збору.

           Також, в справі № 728/1900/14 за позовом Чуприни Л.В до Митченківської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області, третя особа Бахмацька районна державна нотаріальну контора  про визнання права власності на майно за померлим та визнання права власності на майно за спадкоємцем за законом  було встановлено, що позовна заява містить дві вимоги майнового характеру, зокрема визнання права власності за померлим сином Чуприною В.М. та визнання права власності на майно за спадкоємцем за законом, однак, при подачі позову до суду судовий збір сплачено лише в сумі 243 грн. 60 коп., тобто не в повному обсязі , тоді як, лише за одну вимогу майнового характеру позивач має сплатити 555 гривень 28 копійок.  Дана  позовна заява ухвалою Бахмацького районного суду від 19.09.2014 року була залишена без руху та позивачу наданий строк для усунення недоліків  шляхом доплати судового збору за вимоги майнового характеру на відповідний рахунок суду.

        Якщо в позовній заяві об’єднано дві або більше самостійних вимог немайнового характеру, пов’язані між собою, судовий збір сплачується окремо з кожної із таких вимог (або загальною сумою), наприклад, за вимогами  про усунення перешкод у користуванні власністю та відшкодування моральної шкоди.

 

          За подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється за розірвання шлюбу і за поділ майна. Бахмацьким районним судом справи даної категорії без руху не залишалися.

 

           За подання позову одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів судовий збір обчислюється, виходячи із загальної суми позову й сплачується кожним позивачем пропорційно частці поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом. Однак, не є порушенням вимог Закону, якщо один з позивачів однією квитанцією сплатить всю суму судового збору за одним платіжним документом, головне, щоб вказані кошти надійшли до державного бюджету. При  вивченні  справ було встановлено, що в основному, в суді є практика, коли  при зверненні до Бахмацького районного суду декількох позивачів із позовною заявою до  одного або  кількох відповідачів  подається квитанція про сплату судового збору одним із позивачів в повному обсязі, що не є порушенням законодавства.

 

                  Пунктами 1 і 2 частини першої статті 80 ЦПК передбачено визначення ціни позову у позовах про стягнення грошових коштів та про визнання права власності на майно або витребування майна. Відповідні позовні заяви мають майновий характер, і розмір ставок судового збору за їх подання визначається згідно з підпунктом 1 пункту 1 частини другої статті 4 Закону № 3674-VI.

             До позовних заяв немайнового характеру відносяться вимоги, які  не підлягають вартісній оцінці. За подання до суду таких заяв сплачується судовий збір згідно з підпунктом 2 пункту 1 частини другої статті 4 Закону № 3674-VI.

              Для з’ясування питання про те, які вимоги відносяться до майнових, а які – до немайнових  враховуються роз’яснення, викладені     у пункті 6 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних відносин».   

           При вивченні матеріалів позовних заяв в обов»яковому порядку  з»ясовується ціна позову, яка є грошовим виразом майнових вимог позивача, оскільки вона має важливе значення, насамперед, для правильного визначення судового збору, що підлягає сплаті під час звернення до суду. Адже, неправильне визначення може призвести до необґрунтованого відкриття провадження в справі або, навпаки, до необґрунтованої відмови у відкритті провадження.

         При вирішенні питання про відкриття провадження були виявлені  випадки, коли позивачі при заявленні позовних вимог про визнання права власності на нерухоме майно визначають ціну позову, виходячи з балансової вартості майна, визначеної бюро технічної інвентаризації, чи виходячи із договірної ціни, указаної в правовстановлюючому документі. Безумовно, такий розмір ціни позову не відповідає дійсній вартості майна та вимогам діючого законодавства. Так, по справі № 2/728/85/14 за позовом Андрєєвої Л.А. до Тищенко В.В. про визнання права власності на житловий будинок з надвірними будівлями було встановлено, що в технічному паспорті на будинок за № 18,  розташований  по вулиці  Красіна в м. Бахмач, який  доданий до  матеріалів  справи,   відсутній розмір  дійсної  вартості   зазначеного  домоволодіння.  Позивачем  в позовній  заяві визначена  ціна   позову в  розмірі 66569 гривень, і  виходячи  з  цієї суми,  сплачено  судовий  збір  в сумі  665 гривень  69 копійок, що  стало підставою для залишення даного позову без руху.

         В справі № 2/728/165/14 за позовом Дєлової Н.М. до Ацеховського В.В. про відшкодування майнової та моральної шкоди  було встановлено, що позивачкою при подачі позовної заяви до суду взагалі не зазначено ціни позову майнового характеру, тобто не зазначений розмір шкоди, яка підлягає відшкодуванню, що не дає можливості визначити  розмір судового збору і суперечить вимогам чинного законодавства.

Відповідно до ст. 2 Закону України „Про судовий збір” платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене ЦПК України. Всупереч зазначеним вимогам, по справі № 2/728/102/14 за позовом Дейнеги О.І. до Мазнички Т.В. про виключення відомостей з актового запису про народження дітей при вивченні матеріалів позовної заяви було встановлено, що до позовної заяви прикладена квитанція про сплату судового збору, де платником зазначена Мазничка Т.В., яка є відповідачем по справі, хоча саме Дейнега О.І. звертається до суду і повинен сплатити судовий збір.

 

            Згідно з ч. 2 ст. 80 ЦПК України, якщо визначена позивачем ціна позову не відповідає дійсній вартості спірного майна або на момент предґявлення позову встановити точну ціну не являється можливим, то розмір судового збору попередньо визначає суд з наступним стягненням недоплаченого або з поверненням переплаченого судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом при вирішенні справи по суті. При аналізі ухвал суддів, залишених без руху, таких  справ не було виявлено.

               Суддями Бахмацького районного суду Чернігівської області при постановленні ухвал про усунення недоліків завжди чітко надається визначення невідповідності як позовної заяви вимогам ст. 119 ЦПК, так і розміру судового збору, що підлягає сплаті, а саме зазначається, в якому розмірі та на який рахунок потрібно сплатити судовий збір.

 

               Узагальнюючи судову практику можна сказати, що в основному приймаються ухвали про надання позивачеві строку для усунення недоліків у звґязку з невірним розміром сплаченого судового збору. Такі недоліки сторонами усуваються і справи призначаються до розгляду. Хоча трапляються випадки, коли недоліки не усуваються. У такому разі позовні заяви визнаються неподаними та повертаються.                   По 20 справах, які були залишені без руху з підстав несплати судового збору або сплати його в неналежному розмірі в 2014 році, вказані в ухвалах суддів недоліки були усунуті та цивільні справи призначені до розгляду.

 

                                                       Повернення судових витрат.

 

         За приписами ст.7 Закону України « Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі: зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; повернення заяви або скарги; відмови  у відкритті провадження у справі; залишення заяви або скарги без розгляду( крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв»язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням); закриття провадження у справі.

У  аналізуємому періоді було повернуто судовий збір по 40 цивільних справах на суму 50648 грн., із них 23  позови майнового характеру, 7 позовів немайнового характеру, 5 позовні заяви про розірвання шлюбу, 2 заяви про видачу судового наказу та 2 заяви у справах окремого провадження.

Так, по справі № 2/728/196/14 за позовом Потапенко О.В. до Потапенка Є.М. про розірвання шлюбу до відкриття провадження по справі позивачка звернулася до суду із заявою про повернення їй позовної заяви та сплаченого судового збору. Ухвалою суду від 12.03.2014 року заява позивачки була задоволена та повернуто судовий збір на підставі п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України „Про судовий збір”. З аналогічних підстав був повернутий сплачений судовий збір у справі № 2/728/25/14 за позовом Герасько М.О. до Колбіка І.В. про розірвання шлюбу. Ухвалою суду від 25.12.2014 року позовна заява була залишена без руху і позивачу наданий строк для усунення недоліків 5 днів з дня отримання ухвали суду, але недоліки позовної заяви позивачем усунуті не були, тому ухвалою від 10.01.2014 року позовна заява була повернута позивачу та повернутий сплачений нею судовий збір у сумі 229,40 грн.

По справі № 2/728/914/14за позовом Фурси В.І. до Гайворонської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини ухвалою суду дана заява була залишена без руху. Вказані недоліки позивач у встановлений строк не виконав. Ухвалою суду на підставі  п.2 ч.1 ст.7 Закону України « Про судовий збір» було повернуто судовий збір  в розмірі 243 грн.60 коп., який був сплачений через АТ «Ощадбанк» згідно квитанції № 72 від 21.11.2014 року.

Також, судовий збір в розмірі 280 грн. був повернутий ухвалою суду на підставі ч.1 п.2) ст.7 Закону України «Про судовий збір»  по справі  за позовом Міхнутіна С.М. до ПрТ Страхова компанія «Україна»про стягнення страхового відшкодування, оскільки  ухвалою суду від 13.05.2014 року позивачу була повернута позовна заява внаслідок не усунення недоліків по справі.

Судовий збір повертався ухвалою суду також на підставі п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України  „Про судовий збір”, тобто у зв`язку із закриттям провадження в справі.

Так, по справі № 2/728/50/14 за позовом Паничик Л.М. до Паничик М.В. про визнання права власності на 1/2 частину квартири та визначення порядку користування частиною квартири позивачка після відкриття провадження по справі подала заяву про відмову від позову, в якій просить закрити провадження по справі та повернути їй сплачений судовий збір. Ухвалою суду від 23.01.2014 року провадження в справі закрито та повернуто позивачу сплачений судовий збір на підставі п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України „Про судовий збір”. Також, судовий збір неодноразово повертався по категорії справ за позовами про стягнення заборгованості за комунальні послуги, оскільки підприємства зверталися із заявами про закриття провадження у справі у зв`язку із добровільною сплатою боргу відповідачами і відмовою у зв`язку з цим від позову та просили повернути їм судовий збір, сплачений при подачі позову до суду. Судовий збір повертався з аналогічних підстав і по інших категоріях справ (про розірвання шлюбу, про визнання права власності та ін.).

Також, судовий збір у аналізуємому періоді повертався на підставі п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України „Про судовий збір”, тобто в зв`язку із внесенням судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом. Так, по справі № 2/728/434/14 за позовом Стрільця В.Г., Стрілець Т.Г. до Тиницької сільської ради Бахмацького району про визнання права власності на 1/4 частину житлового будинку з надвірними будівлями за кожним судом було встановлено, що позивачем було сплачено судовий збір в розмірі 1872 грн., хоча ціна позову становить 93511 грн., тому рішенням суду від 17.06.2014 року позивачу повернуто 936,89 грн. зайво сплаченого судового збору.

По справі за заявою Бардакова А.А.  про встановлення факту належності правовстановлюючого документа, заінтересована особа Дмитрівська селищна рада Бахмацького району Чернігівської області  рішенням Бахмацького районного суду заява позивача була задоволена в повному обсязі. Заявник звернувся до суду із заявою про повернення зайво сплаченого судового збору, оскільки при подачі  заяви до суду ним було сплачено судовий збір в розмірі 243 грн.60коп., проте заявнику необхідно було сплатити судовий збір в розмірі 121 грн. 80 коп., у зв»язку з чим ухвалою суду було зобов»язано УДКСУ у Бахмацькому районі повернути заявнику судовий збір внесений у більшому розмірі, ніж встановлений законом.  З аналогічних підстав був повернутий судовий збір, сплачений в  більшому розмірі по справі за заявою Гопак Н.Б. про встановлення факту постійного проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, заінтересована особа – Бахмацька міська рада Чернігівської області.

        

У зв`язку із відмовою у відкритті провадження та залишенням заяви або скарги без розгляду по цивільних справах судовий збір у 2014 році не повертався.

 

                        Розподіл судових витрат між сторонами (ст.88 ч.4 ЦПК України).

 

Статтею 5 Закону України „Про судовий збір” визначений чіткий перелік осіб, які мають пільги щодо сплати судового збору. Всього протягом звітного періоду було звільнено від сплати судового збору у цивільних справах 178 особи (на суму 50648 грн.).

Відповідно до ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.  Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог. Якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, він стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог.

 

Так, рішенням Бахмацького районного суду задоволено позов прокурора Бахмацького району в інтересах Бахмацької ЦРЛ до Бартоша О.М. про стягнення коштів, витрачених на стаціонарне лікування (справа № 2/728/253/14) та враховуючи, що відповідно п. 11 ч. 1 ст. 5 Закону України „Про судовий збір” позивача було звільнено від сплати судового збору при подачі позову,  з Бартоша О.М. було стягнуто на користь держави  судовий збір в сумі 243,60 грн.,(справа №2/728/362/14).

             Також, з  відповідачів було стягнуто судовий збір за позовами прокуратури Бахмацького району в інтересах неповнолітнього Кухара О.В. до Кухар Н.В. про накладення заборони на відчуження майна ( справа № 2/728/458/14), прокурора в інтересах Бахмацької міської ради Чернігівської області про стягнення заборгованості по сплаті орендної плати(справа № 2/728/404/14) та аналогічна справа № 2/728/497/14.

 

Рішенням Бахмацького районного суду від 21.02.2014 року було задоволено позов органу опіки і піклування виконкому Стрільницької сільської ради Бахмацького району в інтересах неповнолітніх Сипливого О.В. та Сипливої М.В. до Сипливого В.В. про позбавлення батьківських прав.. У зв`язку з тим, що позивач  звільнений від сплати судового збору на підставі п. 7 ст. ч. 1 ст. 5 Закону України „Про судовий збір”, з відповідача при винесенні судового рішення було стягнуто судовий збір на користь держави в розмірі 243,60 грн.  По 3 справах до суду зверталася Бахмацька районна  державна  адміністрація  і судовий збір був стягнутий на користь держави  з відповідачів, оскільки Бахмацька районна  державна  адміністрація звільнена від сплати судового збору.

П.1 ч.1 ст.5 Закону України « Про судовий збір» визначено, що від сплати судового збору звільняються позивачі за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин.

Так, по справі № 2/728/202/14 за позовом Пирога Ю.А. до МРП „Бахмацьке” ЧОО УТМР, третя особа Дзюба С.І. про визнання наказу незаконним, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди позивач був звільнений від сплати судового збору, а тому при винесенні рішення по даній справі судовий збір в розмірі 243 гн.60 коп. був стягнутий з відповідача МРП „Бахмацьке” ЧОО УТМР.

При винесенні рішення, яким позов було задоволено, судовий збір був стягнутий на користь держави із відповідача. Такий принцип стягнення судового збору застосовується і при винесені рішень за позовами,  в яких позивач є інвалідом І-ІІ групи (справа № 2/728/124/14), позовів про  відшкодування матеріальної, моральної шкоди, завданої злочином, а також в справах про стягнення аліментів.

По справі № 2/728/256/14 за позовом   Третяка О.М. до Безручко О.Г. про відшкодування моральної шкоди, завданої злочином, позовна заява була залишена без руху, оскільки позивач ставив питання про стягнення моральної шкоди, завданої злочином, а згідно ст.5 ч.1 п.6 Закону України  «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються позивачі- за подання позовів про відшкодування  матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

                        

             При задоволенні позовних вимог, які носять матеріальний характер, солідарна відповідальність до судових витрат не застосовується, що відповідає положенню ст.541 ЦК України, згідно із яким солідарний обов'язок виникає у випадках, встановлених договором або законом, зокрема, у разі неподільності предмета зобов'язання, а чинним цивільно-процесуальним законодавством не передбачено солідарного порядку стягнення судових витрат. Порушень застосування даного принципу при винесенні рішень Бахмацьким районним судом не виявлено.

 

                      

Із проведеного узагальнення можна зробити наступні висновки.

 

          При вирішенні питання про відкриття провадження по справі та при розгляді судових справ судді звертають увагу на дотримання всіх вимог законодавства по оплаті судового збору. При недотриманні будь-якої з них до відкриття провадження по справі судом виноситься ухвала про залишення позовної заяви без руху та заявнику надається строк для усунення недоліків. Основними причинами залишення позовів без руху є несплата судового збору, або сплата у розмірі меншому, ніж передбачено законодавством, невірно визначена ціна позову.

У випадках, передбачених Законом України „Про судовий збір”, судовий збір ухвалою суду повертається позивачу. Найчастіше підставами повернення судового збору були: закриття провадження в справі та сплата судового збору в більшому розмірі, ніж передбачено законом.

 

 

Розподіл судових витрат при винесенні рішень по справі здійснюється суддями у відповідності до ст. 88, 89 ЦПК України.

 

          В Бахмацькому районному суді вживаються  всі необхідні заходи щодо контролю за правильністю,  своєчасністю надходження, оперативного обліку справляння судового збору.

 

           Дане узагальнення підлягає обговоренню на оперативній нараді.