flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Узагальнення практики застосування судом адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт, адміністративного арешту та контролю за їх відбуванням за перше півріччя 2014 року

 Узагальнення

практики застосування судом адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт,

адміністративного арешту та контролю за їх відбуванням

 за перше півріччя 2014 року

 

Узагальнення проводиться відповідно до плану роботи Бахмацького районного суду Чернігівської області на ІІ півріччя 2014 року.

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності  і застосовується з метою  виховання особи,  яка  вчинила адміністративне правопорушення.

Адміністративна відповідальність реалізується шляхом застосування до винних осіб адміністративних стягнень, тобто у своїй сукупності вони й складають систему заходів адміністративної відповідальності. Загальною особливістю адміністративних стягнень є їх виховний, каральний та профілактичний характер. Вони застосовуються лише до винних у вчиненні адміністративних правопорушень осіб.

Адміністративні стягнення, як правило, полягають у позбавленні або обмеженні певних прав, благ. Цим досягається мета покарання порушника, запобігання скоєнню нових правопорушень.

Адміністративні стягнення - це заходи примусу, що застосовуються уповноваженими державними органами, від імені держави до осіб, винних у скоєнні адміністративного правопорушення.

Систему адміністративних стягнень закріплено в статті 24 КУпАП, в якій їх перераховано з врахуванням зростання суворості:

- попередження (ст.26 КУпАП);   - штраф (ст.27 КУпАП);

- оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом правопорушення (ст.28 КУпАП);

- конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення (ст.29 КУпАП);

- позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (ст.30 КУпАП);

- громадські роботи (ст.31-1 КУпАП);   - виправні роботи (ст.31 КУпАП);

- адміністративний арешт (ст.32 КУпАП). 

Протягом першого півріччя 2014 року Бахмацьким районним судом було розглянуто 484 справи про адміністративні правопорушення. Винесено 440 постанов про накладення адміністративних стягнень. З них винесено:

 – 18  постанов про  накладення  адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт;

 - 25 постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту.

Порядок застосування адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт передбачений статтею 31-1  Кодексу України про адміністративні правопорушення і полягає  у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначається органами місцевого самоврядування. Громадські роботи  призначаються в судовому порядку на строк від двадцяти до шістдесяти годин і відбуваються не більше як чотири години на день. Громадські роботи не призначаються  особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.

Переважна більшість  постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт стосується адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Зокрема, вчинення насильства в сім»ї та дрібне хуліганство.

Так, в справі про адміністративне правопорушення № 3-728/28/14 Туз Олександр Віталійович постановою судді від 20 січня 2014 року визнаний винним в скоєнні правопорушення, передбаченого  ст. 173-2 ч. 1 КпАП України і на нього накладено адміністративне стягнення у вигляді 30 годин громадських робіт. Постанова звернена до виконання 03 лютого 2014 року. Дата виконання постанови – 05 березня 2014 року.

В справі про адміністративне правопорушення № 3-728/337/14 Сидоренко Віктор Валентинович постановою судді від 17 квітня 2014 року  визнаний винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 173 КпАП України і на нього накладено адміністративне стягнення у вигляді 40 годин громадських робіт.  Постанова звернена до виконання               05 травня  2014 року. Дата виконання постанови – 16 червня 2014 року

Адміністративний арешт - найбільш суворий захід адміністративного стягнення, який застосовується у виключних випадках. Призначається лише за постановою суду у тому разі, якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, суддя прийде до висновку, що застосування інших видів стягнення буде недостатньо. Призначається цей захід на строк до 15 діб.

Винятковість адміністративного арешту виявляється в тому, що він встановлюється за вчинення адміністративних правопорушень з особливою антигромадською спрямованістю, які найбільш наближені до кримінально-караних. В Кодексі України про адміністративні правопорушення адміністративний арешт призначається за скоєння таких правопорушень:

- незаконне вироблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах (ст. 44 КУпАП);

- дрібне хуліганство (ст.173 КУпАП);

- розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді (ч.3 ст.178 КУпАП);

- злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, військовослужбовця, члена громадського формування з охорони громадського порядку (ст.185 КУпАП);

- порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (ст.185-1 КУпАП);

- прояв неповаги до суду (ст.185-3 КУпАП),

- керування транспортними засобами особами, які  перебувають у стані  алкогольного сп’яніння ( ст. 130 КУпАП),

- порушення правил адміністративного нагляду ( ст. 187 ч.2 КУпАП).

Адміністративний арешт не може застосовуватись до вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 12 років, до осіб, які не досягли 18 років, до інвалідів І та ІІ груп (ч.2 ст.32 КУпАП), військовослужбовців та призваних на збори військовозобов'язаних, осіб рядового та начальницького складів органів внутрішніх справ та інших осіб, визначених в ч. 1 ст. 15 КУпАП.

Застосування адміністративного арешту не тягне за собою судимості, не є підставою для звільнення з роботи і не перериває трудового стажу. Однак, час перебування під арештом не включається до стажу, який надає право на щорічну відпустку і заробітна плата за період утримання під арештом не сплачується.

Переважна більшість  постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту Бахмацьким районним судом ухвалювалась щодо осіб, які керували транспортними засобами в стані  алкогольного сп’яніння. 

Так, в справі про адміністративне правопорушення № 3/728/434/14 Кальченко Олексій Анатолійович  постановою судді від 27 травня 2014 року визнаний винним в скоєнні правопорушення, передбаченого  ст. 130 ч. 2 КУпАП, і на нього накладено адміністративне стягнення у вигляді 10 діб адміністративного арешту. Постанова звернена до виконання 28 травня 2014 року.  Дата виконання постанови – 12 червня 2014 року.

В справі про адміністративне правопорушення № 3/728/260/14 Філатов Олександр Васильович постановою судді від 07 квітня 2014 року визнаний винним в скоєнні правопорушення, передбаченого  ст. 187 ч. 2 КУпАП, і на нього накладено адміністративне стягнення у вигляді 5 діб адміністративного арешту. Постанова звернена до виконання 11 квітня 2014 року.  Дата виконання постанови – 28 квітня 2014 року.

Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень є заключною стадією провадження в справах про адміністративні правопорушення. Від того, наскільки своєчасно і повно виконуються постанови, значною мірою залежить ефективність зазначеного провадження, всього інституту адміністративної відповідальності.

Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання всіма державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами.

Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання органом (посадовою особою), який її виніс. На нього ж в більшості випадків покладається і виконання постанови. Однак, постанови про накладення окремих стягнень виконують спеціально уповноважені на те органи: постанови про застосування адміністративного арешту – органи внутрішніх справ, про застосування громадських робіт – КВІ. Якщо щодо однієї особи винесено кілька постанов про накладення адміністративних стягнень, кожна постанова виконується окремо.

Відповідно до ст. 321-1 КУпАП та діючої інструкції з діловодства, яка вступила в законну силу 01.01.2014 року, якщо до правопорушника застосовано стягнення у вигляді   громадських робіт, дві копії постанови надсилаються для виконання до органу кримінально-виконавчої інспекції за місцем реєстрації правопорушника не пізніше трьох діб після набрання постановою законної сили.

           Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, види якої визначаються органами місцевого самоврядування.

В переважній більшості випадків постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт звернені до виконання та виконані в строки, передбачені законодавством. Але, траплялись випадки заміни громадських робіт на штраф та адміністративний арешт.

Згідно статті 321-4 КУпАП  у разі  ухилення  порушника від відбування громадських робіт  постановою  суду   за  поданням органу центрального органу виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних  покарань,  невідбутий  строк  громадських робіт може бути замінено штрафом або адміністративним арештом.
           

Заміна  громадських робіт штрафом застосовується за умови, що санкція  статті,  за  якою  на порушника накладено адміністративне стягнення, передбачає можливість  застосування  штрафу.  Розмір штрафу  в такому разі визначається із розрахунку, що чотири години невідбутих  громадських робіт дорівнюють одному неоподатковуваному мінімуму доходів громадян.

            Так, в справі про адміністративне правопорушення № 728/74/14 Большак Олексій Олександрович  постановою судді Бахмацького районного суду від 22 січня 2014 року був визнаний винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 173-2 ч. 2  КУпАП, і на нього накладено адміністративне стягнення  у  вигляді  40 годин громадських робіт. Постанова звернена до виконання 04 лютого 2014 року.  06 березня 2014 року до суду надійшло подання кримінально-виконавчої інспекції про заміну невідбутого строку громадських робіт відносно Большак О.О. Постановою судді Бахмацького районного суду від 24 березня 2014 року подання Бахмацької КВІ було задоволено і  Большак Олексію Олександровичу замінено 32 (тридцять дві) години невідбутого строку  громадських робіт, призначених постановою Бахмацького районного суду Чернігівської області  22 січня 2014 року,  на штраф у розмірі  136 (сто тридцять шість) гривень, який правопорушник сплатив того ж дня.

           

Заміна  громадських робіт арештом застосовується за умови, що санкція  статті,  за  якою  на порушника накладено адміністративне стягнення,  не  передбачає  можливості  застосування штрафу. Строк арешту  визначається  із  розрахунку, що одна доба арешту дорівнює п’яти   годинам   невідбутих  громадських  робіт,  але  не  може перевищувати п’ятнадцять діб.

В справі про адміністративне правопорушення № 728/664/14 Шарапа Анатолій Сергійович постановою судді Бахмацького районного суду від 04 квітня 2014 року був визнаний винним в скоєнні правопорушень, передбачених  ст. ст. 173, 173-2 ч. 2  КУпАП, і на нього накладено адміністративне стягнення  у  вигляді  60 годин громадських робіт.

 

 

Постанова звернена до виконання 05 травня 2014 року.  13 червня 2014 року до суду надійшло подання кримінально-виконавчої інспекції про заміну невідбутого строку громадських робіт адміністративним арештом відносно Шарапи А.С.

Постановою судді Бахмацького районного суду від 01 липня 2014 року подання Бахмацької КВІ було задоволено і Шарапі Анатолію Сергійовичу замінено 32 (тридцять дві) години  громадських робіт на  6 (шість) діб  адміністративного арешту.

            Відповідно до ст. 326  КУпАП постанова районного суду про застосування адміністративного арешту  виконується  негайно  після  її винесення.

            Порядок відбування адміністративного арешту визначений ст. 327 КпАП України.  

Осіб, підданих адміністративному арешту, тримають під  вартою в місцях, що їх визначають органи внутрішніх справ. При  виконанні постанови про  застосування  адміністративного арешту арештовані піддаються особистому оглядові. Строк адміністративного затримання  зараховується  до  строку адміністративного арешту.

Вирішення питань, зв'язаних з виконанням постанови, передбачені також ст.304 КУпАП.

Згідно з ст. 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення питання, пов’язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, вирішуються органом (посадовою особою), який виніс постанову.

За наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту  чи громадських робіт або роблять її виконання неможливим, допускається відстрочка її виконання. Право відстрочити виконання постанови має лише орган (посадова особа), який її виніс. За змістом ст. 301 КпАП, відстрочка виконання постанови – це право, а не обов’язок відповідного органу чи посадової особи, вона застосовується на його розсуд тільки у виняткових випадках. До таких випадків належать, наприклад, хвороба особи, підданої адміністративному стягненню, складні сімейні обставини або інші поважні причини, які перешкоджають негайному виконанню постанови. Строк, на який допускається відстрочення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення, обмежено одним місяцем.

 

Так, постановою Бахмацького районного суду від 17.03.2014 року Комара Сергія Миколайовича (справа № 728/506/14) було визнано винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 130 КУпАП, і на нього накладено адміністративне стягнення у вигляді 10 діб адміністративного арешту. Керуючись ст. 304 КпАП України, в постанові від             08 травня 2014 року, суддя постановив: відстрочити виконання постанови Бахмацького районного суду Чернігівської області від 17.03.2014 року про призначення Комару Сергію Миколайовичу адміністративного стягнення у вигляді 10 діб адміністративного арешту строком на один місяць.

Постановою Бахмацького районного суду від 21.05.2014 року Борисенкова Павла Олександровича (справа № 728/1143/14) було визнано винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 130 КУпАП, і на нього накладено адміністративне стягнення у вигляді 10 діб адміністративного арешту.

Під час виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення було встановлено, що Борисенков П.О. призваний для проходження строкової служби і призначений в команду 73/532 для подачі на обласний збірний пункт 03.06.2014 року, що підтверджується повісткою військового комісаріату та довідкою Бахмацького районного військового комісаріату № 454 від 29.05.2014 року. Виходячи з викладеного суддя постановив,  що постанова судді Бахмацького районного суду від 21.05.2014 року відносно Борисенкова Павла Олександровича не підлягає виконанню.

Фактично всі справи  були розглянуті суддями у строки, встановлені чинним законодавством. Особи, які притягувались до адміністративної відповідальності,  -  вчасно та належним чином повідомлялися про час і місце розгляду справи, і в більшості випадків були присутні на судових засіданнях. Канцелярією суду вчасно з дотриманням інструкції з діловодства постанови, які набрали законної сили,  зверталися до виконання.

            Під час розгляду справ даної категорії судді Бахмацького районного суду встановлювали наявність у діях осіб, яких було притягнено до адміністративної відповідальності, складу адміністративного правопорушення, тобто об’єктивної та  суб’єктивної сторони правопорушення, враховували, що обов’язковим є наявність вини особи в здійсненні  адміністративного правопорушення.   З цією метою судді перевіряли законність та обґрунтованість складення протоколу, досліджували,  чи було дотримано порядок   притягнення особи  до адміністративної  відповідальності, чи не пропущено строки, встановлені для розгляду  справи та накладення  адміністративного  стягнення.