flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

План роботи на друге півріччя 2013 року

“Затверджую”

Голова Бахмацького районного суду

 

О.Ф. Костенко

 

____________________ 2013 року

 

 

ПЛАН    РОБОТИ

Бахмацького районного суду Чернігівської області

на 2-е півріччя 2013 року

 

п\п

Заходи

Строк виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

1.Загальні питання

 

1.1

Підвести підсумки роботи суду за 1-е півріччя 2013 року і обговорити їх на оперативній роботі

липень

Костенко О.Ф.

 

1.2

Підготувати і направити в ТУ ДСА

статистичну звітність за 1-е півріччя 2013 року

до 05 липня 2013 року

 

 

 

Лук”яненкоО.С.

Тютюнник Л.Б.

Марковська О.М.

 

1.3

Підготувати і направити в ТУ ДСА та апеляційний суд план роботи суду на ІІ півріччя 2013 року

півріччя до 15 числа після закінчення півріччя

Малишенко К.М.

 

1.4

Підготувати план професійного навчання працівників суду на вересень 2013 року - травень 2014 року

серпень

Малишенко К.М

 

1.5

Підготувати плани індивідуального навчання на вересень 2012 року – травень 2014 року

серпень

державні службовці

 

1.6

Продовжити роботу з обліку законодавчих та інших нормативно-правових актів і внесенню змін до них, опублікованих в офіційних виданнях України

постійно

Василенко Т.О.

Руденко Н.І.

 

1.7

Надсилати до ТУ ДСА

- табель робочого часу працівників суду

щомісячно  до 15 та 25 числа

Оніщенко І.В.

 

 

- звіт щодо забезпечення незалежності та безпеки суддів

щоквартально до 01 числа після закінчення кварталу

Оніщенко І.В.

 

1.8

Надсилати до управління державної служби в Чернігівській області

- звіт про вакантні посади держслужбовців

щоквартально до 5 числа після закін.

кварталу

Оніщенко І.В.

 

 

-         інформацію про кількісний склад держслужбовців та про систему “Картка”

 

щомісячно до 10 числа

Оніщенко І.В.

 

 

- проведення щорічної інвентаризації

листопад

Оніщенко І.В.

 

 

           

 

2.Організація роботи суду та виконавча дисципліна

 

2.1

Внесення рішень до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді

 

постійно

Помічники суддів

 

2.2

Перевірити правильність  ведення  обліково-статистичних карток:

 - по  цивільних та адміністративних  справах;

 - по кримінальних справах та  справах про  адміністративні правопорушення в автоматизованій системі документообігу за рік

 

Жовтень

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

Василенко Т.О.

Ільченко Ю.П.

 

 

Руденко Н.І.

Ільченко Ю.П.

 

 

 

 

 

Проаналізувати  причини не доставлення

затриманих та  обвинувачених на  вимогу  суду за  2012  рік

грудень

 

Кулик Л.І.

 

2.3

З актуальних питань роботи суду проводити загальні збори суддів та оперативні наради працівників апарату суду

постійно

Костенко О.Ф.

Оніщенко І.В.

 

2.4

Перевірити секретарів суду щодо порядку звернення до виконання  судових рішень у :

 - цивільних, адміністративних

 - кримінальних  справах

 - справах про адмін правопорушення

 

  

 

 

вересень

жовтень

листопад

Оніщенко І.В.

 

2.5

Надсилати до апеляційного суду Чернігівської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         інформацію про нерозглянуті цивільні справи понад 3 місяці

 

щомісячно до 10 числа

Оніщенко І.В.

Марковська О.М.

 

 

-         інформацію про кримінальні справи, які не розглянуті понад 3 місяці

 

щомісячно до 10 числа

Оніщенко І.В., Тютюнник Л.Б.

 

 

- інформацію про справи про притягнення до кримінальної та  адміністративної відповідальності згідно ЗУ “Про засади запобігання  і протидії   корупції ”

 

щомісячно до 10 числа

Оніщенко І.В.,

Лук”яненко О.С.

Тютюнник Л.Б.

 

 

- інформацію про осіб, які утримуються під вартою і рахуються за судом понад 6 місяців

 до 15 числа після зак-ня півріччя

Оніщенко І.В., Тютюнник Л.Б.

 

2.6

Надсилати до ТУ ДСА в Чернігівській області

 

 

 

 

 

-         інформацію по ІТЗ (таблиця)

та судового збору

 

щомісячно до 05 числа

Оніщенко І.В.

 

 

- інформацію про притягнення посадових осіб місцевого самоврядування до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні діяння

півріччя до 15 числа після закінчення півріччя

Оніщенко І.В.

 

 

    - інформацію про притягнення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до адміністративної відповідальності за корупційні діяння

півріччя до 15 числа після закінчення півріччя

Оніщенко І.В.

 

 

-         інформацію про справи за участю територіальних громад (за формою)

 

півріччя до 25 числа після закінчення півріччя

 

Оніщенко І.В.

 

 

3. Робота з кадрами

 

3.1

Перевірити нарахування загального стажу і стажу державної служби працівників суду, а також присвоєння чергового рангу державним службовцям

 

грудень

Оніщенко І.В.

 

3.2

Оновлення програми “Картка”

 

постійно

Оніщенко І.В.

 

3.3

Проведення засідань конкурсної комісії

періодично  

( в разі потреби)

голова та члени конкурсної комісії

 

3.4

Згідно планів професійного навчання працівників суду провести заходи по підвищенню їх кваліфікації

 

протягом півріччя

виконавець

згідно плану навчання

 

3.5

Переглянути особові справи працівників суду, у разі необхідності внести відповідні зміни і доповнення

 

щомісячно

Оніщенко І.В.

 

3.6

Формування кадрового резерву на наступний рік

 

грудень

Оніщенко І.В.

 

3.7

Робота з кадровим резервом

 

постійно

Оніщенко І.В.

 

           

 

 

 

4. Аналітична робота

 

4.1

Узагальнити судову практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ

серпень

Костенко О.Ф.

Малишенко К.

 

4.2

Узагальнити судову практику розгляду кримінальних справ, щодо злочинів у сфері службової  та професійної діяльності, пов”язаної з наданням  публічних  послуг

вересень

Глушко О.І. Котченко Т.О.

 

4.3

Узагальнити судову практику розгляду клопотань про обрання запобіжних заходів, у  зв”зку з  прийняттям КПК України

жовтень

Приліпко В.М. Біловоцька О.

 

4.4

Узагальнити практику притягнення  до адміністративної відповідальності  батьків або осіб, що їх заміняють, за  невиконання  обов”язків щодо виховання  дітей  ( ст. 184 КУпАП)

 

листопад

Костенко О.Ф.

Копа О.І.

 

4.5

Проаналізувати практику застосування  рішень Європейського суду  з прав людини при  ухваленні   судових  рішень

листопад

Пархоменко П.І

Федосєєва Л.Е.