flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз

Аналіз

стану обліково-статистичної роботи в Бахмацькому районному

суді за 2013 р.

 

З метою проведення аналітичної роботи та об’єктивності показників статистичних звітів, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на виконання плану роботи суду проаналізовано стан організації ведення обліково-статистичної роботи в Бахмацькому районному суді Чернігівської області, вжито ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на покращення статистичної роботи щодо первинного обліку справ та матеріалів, правильності складання статистичних звітів, достовірності показників та вчасного подання їх до територіального управління.

Обліково-статистична робота Бахмацького районного суду здійснюється відповідно до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (із змінами та доповненнями), Інструкції з діловодства у місцевому загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 26.06.2006 року № 68 (із змінами та доповненнями).

Судом складено за підсумками роботи у 2013 році наступні звіти:

-Форма 1 «Звіт судів першої інстанції про розгляд справ в порядку кримінального  судочинства»;

-Форма 1-1 „Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження”;

-Форма 1-Л « Звіт про розгляд загальними місцевими судами кримінальних справ за ст.209, 209-1, 306 КК України»;

-Форма 2-а «Звіт судів першої інстанції про розгляд адміністративних справ»;

-Форма 2-ц «Звіт судів першої інстанції про розгляд цивільних справ»;

-Форма 3 «Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності»;

-Форма 4 «Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень»;

-Звіт 6-8 „Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характери та види кримінального покарання”;

- Форма 10 „Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах”;

-Форма 1-ОП «Про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ»;

-Форма 1-1-ОП «Про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних проваджень»;

-Форма 1-ТУ «Відомості про роботу суддів».

За 2013 р. відсутні показники по формі 1-Л.

Статистичні звіти за підсумками роботи за 2013 р. подано до ТУ ДСА України в Чернігівській області своєчасно згідно графіка 11 січня 2014 року.

Аналізуючи статистичні дані, слід зазначити, що в порівнянні з аналогічним  періодом минулого року зменшилась загальна кількість надходження справ і матеріалів до суду.

Так, за даними зведеного статистичного звіту у 2013 р. перебувало в провадженні 245 кримінальних проваджень, що на 8,3 % менше ніж за 2012 рік. Розглянуто 236 кримінальних проваджень, залишок нерозглянутих справ становить 9 проваджень.

Станом на 31 грудня 2013 року в провадженні суду знаходиться в залишку одна не розглянута кримінальна справа по КПК (1963р). Розглянуто за КПК (1963) 13 кримінальних справ.

Перебувало в провадженні суду 1154 цивільних справи, що на 19,3 % менше ніж за 2012 р. Розглянуто 1110 цивільних справ, залишок нерозглянутих справ становить 44 справи. 

За звітній період надійшло до суду 70 адміністративних справ, що в порівнянні з 2012 р. більше на 15 %. Розглянуто 67 справ, залишок становить 3 справи.

У 2013 р. перебувало в провадженні суду 1599 справ про адміністративні правопорушення, розглянуто 1336 справ, повернуто для належного оформлення 258,  залишок нерозглянутих справ становить 5 справ. В порівнянні з 2012 роком надходження справ даної категорії зменшилося на 1 %. Аналіз розгляду справ про адміністративні правопорушення показує, що значно збільшилась кількість матеріалів повернутих для належного оформлення, а саме у звітному періоді кількість повернутих матеріалів становить 16 % від надходження, в 2012 році 13%.

За звітній період до суду надійшло:

- 345 матеріалів кримінального судочинства, з них розглянуто 340 матеріалів;

- 205 матеріалів цивільного судочинства, розглянуто 203 матеріали, повернуто 32 матеріали;

- 11 матеріалів адміністративного судочинства, розглянуто 9 матеріалів.

         Складання статистичних звітів відповідальними особами суду проводилось за допомогою автоматизованої комп”ютерної програми в автоматичному та ручному режимі.

         В автоматичному режимі сформовано звіти за формами: Ф.3, 2-а, 10, 6-8. Інші звіти сформовано в ручному  режимі. В зв”язку з недосконалістю програмного забезпечення не вдалося виконати побудову основних форм звітності. Вказані недоліки програми опрацьовувались разом з співробітниками ДП „Інформаційні судові системи”.

З метою удосконалення комп”ютерної програми „Д-3” працівниками суду проводиться систематизація проблемних питань вказаної програми та недоліки програми передаються до ДП „Інформаційні судові системи”.