flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Узагальнення практики застосування

УЗАГАЛЬНЕННЯ
    практики застосування Бахмацьким районним судом у судових справах вимог законодавства про судовий збір та судові витрати, які підлягають стягненню в доход держави у 2013 році.
          Вказане узагальнення було проведено на виконання рішення Ради суддів загальних судів № 24 від 04.04.2013 року 
           При вивченні судової практики було встановлено, що Бахмацький районний суд при вирішенні питання відкриття провадження в справі, а також вирішенні питань про розподіл судових витрат  між сторонами у разі винесення рішення застосовує :
-          Положення Закону України «Про судовий збір», від 08 липня 2011 року (зі змінами й доповненнями внесеними 20 листопада 2012 №5496-VI),що набрав чинності з 1 листопада 2011 року, та який визначає правові засади справляння судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.
-          Роз»яснення, надані в інформаційному листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.09.2012 року № 10-1386/0/4-12 « Про деякі питання практики застосування ЗУ «Про судовий збір»
-           Правові позиції, висловлені судовою палатою у цивільних справах Верховного суду України при перегляді цивільних справ у касаційному порядку і у звя»зку з винятковими обставинами
 -    Відповідні положення Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом Мінфіну України 07.07.2012 року № 811, яка набрала чинності  з 08.10.2012 року при вирішенні питань, пов»язаних зі сплатою та поверненням судового збору при розгляді справ в частині, що  не суперечать ЗУ «Про судовий збір»
      -    норми ст.ст.79,80,82,88 ЦПК України
      -    норми ст.ст.87,88,94,98 КАС України
      -    норми ст.40-1 КУпАП 
      -   ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 року з послідуючими змінами
       - Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджену постановою правління НБУ від 21.04.2004 року № 22.
         При вирішенні питання про відкриття провадження суд звертає увагу на наступне:
             - порядок звернення до суду за судовим захистом урегульований ЦПК  України, КАС України. Подання позовної заяви має відбуватись з дотриманням певних умов. Зокрема частиною 5 статті 119 ЦПК передбачено, що до позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору, ч.3 ст.106 КАС, відповідно до якої до позовної заяви додається також документ про сплату судового збору , крім випадків, коли його не належить сплачувати.
               - судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі, стаття 4 Закону «Про судовий збір».
                - реквізити для сплати судового збору, на які потрібно здійснювати перерахунок коштів, повинні відповідати реквізитам суду до якого подається позовна заява та які розміщені на офіційному сайті «Судова влада України», де містяться платіжні реквізити всіх судів України.
                  - в разі, якщо документ про сплату судового збору відсутній в матеріалах справи, необхідно з»ясувати, чи відноситься позивач(заявник, скаржник) до категорії осіб, які звільнені від сплати судового збору, чіткий перелік яких визначений в ст.5 Закону України « Про судовий збір»
                 - чи дотриманий порядок сплати судового збору, передбачений ст.6 Закону України « Про судовий збір».
                  - платіжний документ про сплату судового збору подається в оригіналі кредитної установи, яка прийняла платіж, а при перерахуванні судового збору з рахунка платника останній примірник платіжного доручення з написом (поміткою) кредитної установи такого змісту : «Зараховано в дохід бюджету --- грн., (дата). Цей напис скріплюється першим, другим підписами посадових осіб, відбитком печатки кредитної установи, з відміткою дати виконання платіжного доручення.
                  - чи відповідає розмір сплаченого судового збору ціні позову, а встановлена при цьому позивачем ціна позову чи відповідає дійсній вартості спірного майна.
                   - в разі, якщо позивачем одночасно заявлено дві вимоги, які носять майновий та немайновий характер, необхідно перевірити наявність платіжних документів, що підтверджують сплату судового збору, який сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру
               За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати. Якщо день подання позову не співпадає з днем сплати судового збору (збір сплачується раніше), то останній визначається з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Нацбанком на день сплати, а не на день подання позову.
 
            В 2013 році Бахмацьким районним судом було залишено без руху 82 позовних заяви,із них в порядку ст.6 Закону України «Про судовий збір» - 35 цивільних справ.
         Адміністративні справи на підставі вимог ст.6 Закону України «Про судовий збір» Бахмацьким районним судом в 2013 році  без руху не залишалися.
     
          При вивченні справ, які надійшли на розгляд Бахмацького районного суду у 2013 році було встановлено, що маються справи, які були залишені без руху, оскільки позивачами при подачі заяви до суду або не був сплачений взагалі судовий збір та не надані докази, які б підтверджували підстави звільнення від сплати судового збору або судовий збір сплачений в меншому розмірі, ніж передбачено чинним законодавством. Так, по справі 2/728/287/2013 за позовом ПАТ «Облтеплокомуненерго» до Сагателяна А. Б. про стягнення заборгованості за послуги з централізованого теплопостачання була винесена ухвала про залишення даної заяви без руху, оскільки позивачем при подачі заяви була заявлена вимога одночасно і про забезпечення доказів по справі, але не надано документ, який би підтверджував сплату судового збору та не зазначено підстав для звільнення від такої сплати, а отже позивачем при подачі заяви не сплачено судовий збір в розмірі 114 гривень 70 копійок. Аналогічна справа № 2/728/296/2013 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Курченко О.В. про стягнення заборгованості, яка ухвалою суду залишена без руху, оскільки не сплачено судовий збір в повному обсязі, а платіжні доручення, які були прикладені до справи на суму 37,56 копійок, суд не прийняв до уваги, так як з моменту зарахування даних коштів минуло більше року, крім того кошти сплачені на рахунок суду, який вже не існує. Справа № 2/728/935/2013 за позовом Дудко Г.І. до ПАТ « Банк Демарк» про припинення правовідносин іпотеки та припинення договору іпотеки, в якій також відсутній документ, що підтверджує сплату судового збору. З аналогічних підстав було залишено без руху  6 позовних заяв по цивільних спрах.
            По справі № 2/728/350/2013 за позовом Сергієнко Д.В. до Сергієнка В.Т. та відділу державної виконавчої служби Бахмацького районного управління юстиції, третя особа ПАТ КБ « Приват Банк» про виключення земельної ділянки з акту опису та арешту майна   було встановлено, що позовна заява в даному випадку повинна бути оплачена судовим збором в залежності від вартості майна, яке відшукується. Позивачем при подачі позовної заяви було сплачено судовий збір як за позов, який носить немайновий характер, а отже недоплаченим є судовий збір в розмірі 114 гривень 70 копійок. З даних підстав позовна заява ухвалою суду була залишена без руху. З аналогічних підстав( недоплачений судовий збір) було залишено без руху позов ТОВ « Рост» до Кірути В.В. про відшкодування матеріальної шкоди , завданої працівником під час виконання трудових обов»язків по справі № 2/728/758/2013 та наданий строк позивачу на усунення вказаних недоліків шляхом сплати недоплаченої суми судового збору.
             По справі № 2/728/626/2013 за позовом Бахмацьке КВП « Комунальник» до Бадая О.М. була винесена ухвала про залишення без руху, оскільки позивачем ставилася вимога про стягнення коштів, але не доданий документ, який підтверджував би сплату судового збору в будь-якому розмірі та не додано доказів, що підтверджували б наявність передбачених законодавством підстав для звільнення від сплати.
 
            Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення звґязку.
             У разі, коли громадянин проживає не за місцем розгляду справи судовий збір може бути перерахований через будь-яку установу банку чи відділення звґязку із зазначенням необхідних реквізитів.
            Документом про сплату судового збору є квитанція установи банку або відділення звґязку, які прийняли платіж, або платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою банку і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення.
              Оформлення платіжних документів, за якими перераховуються суми судового збору, здійснюється за загальними правилами згідно з вимогами Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. з послідуючими змінами та п.3.1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ від 21.04.2004 №22. Платіжне доручення оформляється платником за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції, згідно з вимогами стосовно зазначення реквізитів розрахункових документів, які викладені в додатку 8 до цієї інструкції. Наявні в справах платіжні документи відповідали вимогам, зазначеним у Додатках.
              За наявності сумнівів у здійсненні оплати суми судового збору суд вправі витребувати у платника відповідне підтвердження \довідку\ органу Державної казначейської служби України, якому судовий збір перераховано.
        Відповідно до ч.3 ст.6 Закону України « Про судовий збір» за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру. При вивченні судових справ було встановлено, що при зверненні до Бахмацького районного суду із заявами, які мають одночасно майнові та немайнові вимоги, позивачі сплачують судовий збір один раз, як за вимогу яка носить майновий характер, та не проводять оплату вимоги, яка носить немайновий характер.
          Відповідно до вимог чинного законодавства у разі, якщо судовий збір сплачено тільки за однією з вимог, суд повинен надати позивачу строк для усунення недоліків, запропонувати сплатити судовий збір за іншою вимогою майнового або немайнового характеру
              Так, по справі № 2/728/761/2013 за позовом Горової К.М. до Бахмацької районної держадміністрації, відділу Держземагенства у Бахмацькому районі та Голінської сільської ради Бахмацького району про визнання права власності на земельну ділянку та визнання недійсним державного акта було встановлено, що позивачем одночасно було заявлено дві вимоги (майнового та немайнового характеру), але в матеріалах справи мається квитанція про сплату судового збору за спір майнового характеру в розмірі 229,40 гривень та відсутня квитанція про сплату судового збору за вимогу немайнового характеру. А тому ухвалою судді Бахмацького районного суду від 27.09.2013 року даний позов був залишений без руху і позивачу було запропоновано усунути вказаний недолік, шляхом доплати судового збору. Із аналогічних підстав було залишено без руху ще 14 справ, та запропоновано позивачам сплатити судовий збір за вимогу немайнового характеру.
            Якщо в позовній заяві об'єднано дві або більше вимог немайнового характеру, зв'язаних між собою підставою виникнення,   судовий збір сплачується як за подання однієї заяви немайнового характеру.
          За подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється за розірвання шлюбу і за поділ майна. Бахмацьким районним судом справи даної категорії без руху не залишалися.
             За подання позову одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів судовий збір обчислюється, виходячи із загальної суми позову й сплачується кожним позивачем пропорційно долі поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом. Однак, не є порушенням вимог Закону, якщо один з позивачів однією квитанцією сплатить всю суму судового збору за одним платіжним документом, головне, щоб вказані кошти надійшли до державного бюджету. При вивченні  справ було встановлено, що в основному, установленою є практика, коли при зверненні до Бахмацького районного суду декількох позивачів із позовною заявою до одного або кількох відповідачів подається квитанція про сплату судового збору одним із позивачів в повному обсязі, що не є порушенням законодавства.
 
               Також при вивченні матеріалів позовних заяв з»ясовується ціна позову, яка є грошовим виразом майнових вимог позивача, оскільки вона має важливе значення, насамперед, для правильного визначення судового збору, що підлягає сплаті під час звернення до суду. Адже, неправильне визначення може призвести до необґрунтованого відкриття провадження в справі або, навпаки, до необґрунтованої відмови у відкритті провадження.
                  При вирішенні питання про відкриття провадження були виявлені випадки, коли позивачі при заявленні позовних вимог про визнання права власності на нерухоме майно визначають ціну позову, виходячи з балансової вартості майна, визначеної бюро технічної інвентаризації, чи виходячи із договірної ціни, указаної в правовстановлюючому документі. Безумовно, такий розмір ціни позову не відповідає дійсній вартості майна та вимогам діючого законодавства. Так, по справі № 728/528/31-ц за позовом Литвиненка П.Г. та Литвиненко Є.П.до Бахмацької міської ради, Дочірнього підприємства «Національна Акціонерна компанія «Надра України», «Чернігівнафтогазгеологія» в особі Нафтогазорозвідувальної експедиції по випробуванню свердловин про визнання права власності на квартиру за набувальною давністю було встановлено, що позивачем заявлено вимогу про визнання права власності на квартиру за набувальною давністю, з ціною позову в розмірі 30000 гривень відповідно технічного паспорту, виготовленого в 2007 році та сплачено судовий збір з даної ціни позову в розмірі 1% від ціни позову -300 гривень 00 копійок. Оскільки, ціна позову визначається дійсною вартістю нерухомого майна на момент звернення до суду, встановити таку вартість із наданого технічного паспорту не представляється можливим, що стало підставою для залишення даного позову без руху. З аналогічних підстав була залишена без руху справа № 2/728/641/2013 за позовом Коросташівець Р.М. до Бахмацької міської ради Чернігівської області про визнання права власності, оскільки позивачкою була зазначена ціна позову в сумі 12961 гривень, що співпадає з ціною, за якою було придбано нерухоме майно згідно угоди купівлі-продажу від 10.1998 року, та нею був сплачений судовий збір в розмірі 229,40 гривень, проте, це не узгоджується із приписами п.2 ч.1 ст.80 ЦПК України, якими визначено, що у позовах про визнання права власності на майно або його витребування ціна позову визначається вартістю майна(а не його ціною) та п.12 Постанови Пленуму ВС України № 20 від 22.12.1995 року «Про судову практику у справах про захист права приватної власності», відповідно до якої « вартість спірного майна визначається за погодженням сторін, а за його відсутності-дійсною вартістю майна на час розгляду спору. Під дійсною вартістю розуміється грошова сума, за яку майно може бути продано в даному населеному пункті чи місцевості». Відповідно і судовий збір позивачкою сплачено у невірному розмірі. Також аналогічні недоліки були встановлені в справах № 2/728/861/2013 за позовом Горової К.М. до Голінської сільської ради про визнання права власності на земельну ділянку та визнання недійсним державного акту, № 2/728/759/2013 за позовом Лебідь Т.М. до Халимонівської сільської ради про визнання права власності в порядку спадкування на земельну частку(пай), 2/728/763/2013 за позовом Капусти О.Г. до Матіївської сільської ради про визнання права власності в порядку спадкування. В справі  2/728/773/2013 року за позовом Кирилюс В.Г. до Батуринської міської ради про визнання недійсним Державного акту на право приватної власності на земельну ділянку та визнання права власності на земельну ділянку було встановлено, що позивачем при подачі позовної заяви до суду взагалі не зазначена ціна позову, що не дає можливості визначити розмір судового збору і суперечить вимогам чинного законодавства.
         По справі № 2/728/703/2013 року за позовом Садовського О. Б. до Куляжко А.В. про звільнення від сплати заборгованості по аліментах та зменшення розміру аліментів було виявлено невірне обрахування позивачем ціни позову, що є порушенням приписів п.6 ч. 1 ст.80 ЦПК України, яким визначено, що ціна позову визначається: у позовах про зменшення або збільшення платежів або видач - сумою , на яку зменшуються або збільшуються платежі або видачі, але не більше ніж за один рік, а відповідно і не в повному обсязі сплачено судовий збір в розмірі 114 гривень 70 копійок. Ухвалою судді від 16.09.2013 року дана позовна заява була залишена без руху.
          Маються випадки, коли позивачами було сплачено судовий збір в повному розмірі, але на інший (невірний) рахунок суду, до якого подається заява, що не відповідає приписам ч.5 ст.119 ЦПК України і також є підставою для залишення такої позовної заяви без руху ( Справа № 2/728/621/13-ц за позовом Дудко В.М. до Дудко С.І. про розірвання шлюбу та справа № 2/728/763/2013 за позовом Капусти О.Г. до виконавчого комітету Матіївської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області про визнання права власності в порядку спадкування)
            Згідно з ч. 2 ст. 80 ЦПК України, якщо визначена позивачем ціна позову не відповідає дійсній вартості спірного майна або на момент предґявлення позову встановити точну ціну не являється можливим, то розмір судового збору попередньо визначає суд з наступним стягненням недоплаченого або з поверненням переплаченого судового збору відповідно до ціни позову, установленої судом при вирішенні справи по суті. При аналізі ухвал суддів залишених без руху, таких  справ не було виявлено.
              Адміністративні справи, в яких відсутній документ про сплату судового збору або судовий збір сплачений в меншому, ніж передбачено Законом «Про судовий збір» розмірі або судовий збір сплачений не на той рахунок  у 2013 році до Бахмацького районного суду не надходили.
               Суддями Бахмацького районного суду Чернігівської області при постановленні ухвал про усунення недоліків завжди чітко надається визначення невідповідності як позовної заяви вимогам ст. 119 ЦПК, так і розміру судового збору, що підлягає сплаті, а саме зазначається, в якому розмірі та на який рахунок потрібно сплатити судовий збір.
 
               Узагальнюючи судову практику можна сказати, що в основному приймаються ухвали про надання позивачеві строку для усунення недоліків у звґязку з невірним розміром сплаченого судового збору. Такі недоліки сторонами усуваються й справи призначаються до розгляду. Хоча трапляються випадки, коли недоліки не усуваються. У такому разі позовні заяви визнаються неподаними та повертаються.          По 26 справах, які були залишені без руху в 2013 році, вказані в ухвалах суддів недоліки були усунуті та цивільні справи призначені до розгляду.
 
                                                       Повернення судових витрат.
 
         За приписами ст.7 Закону України « Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі: зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; повернення заяви або скарги; відмови у відкритті провадження у справі; залишення заяви або скарги без розгляду( крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв»язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням); закриття провадження у справі.
           В 2013 році при подачі позовних заяв у цивільних справах (1004 справи) до Бахмацького районного суду позивачами було сплачено судового збору на загальну суму 3350553 гривні; при подачі позовних заяв в порядку КАСУ (25 справ) судового збору було сплачено на загальну суму 1056 гривень.
          По 6 цивільних справах позивачами було не в повному обсязі сплачено судовий збір при подачі позовної заяви до суду і відповідно до ухвали суддів про усунення недоліків, було доплачено суми судового збору на користь держави на загальну суму 2821 гривня( п.1 ч.1 ст.7 З-ну України «Про судовий збір»); Так, по справі № 2/728/934/2013 за позовом Левченко К.В. до Бахмацької РДА про визнання недійсними Державних актів на земельні ділянки та визнання права власності на земельні ділянки позивачем було поставлено одночасно дві вимоги, що мають майновий і немайновий характер, і відповідно позивач мав сплатити судовий збір у розмірі 572,92 гривень та 229,40 гривень. Але, позивачем в порушення вимог законодавства було сплачено судовий розмір не в повному обсязі та надана квитанція на суму 609,40 гривень, тобто недоплачена сума в розмірі 192,92 гривні. Вказані недоліки позивач усунув та справа була призначена до розгляду.
         Також, у зв»язку із сплатою не в повному обсязі позивачем судового збору в розмірі 152 гривні замість 229 гривень 40 копійок (позов майнового характеру), ухвалою судді було залишено дану позовну заяву без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків шляхом сплати судового збору в повному обсязі. Справа № 2/728/758/2013-ц за позовом ТОВ «Рост» до Кірути В.В. про відшкодування матеріальної шкоди, завданої працівником під час виконання трудових обов»язків.          
         Повернуто було судового збору  по цивільних справах на суму 7531 гривню за заявою 14 позивачів (п.2 ч.1 ст.7 З-ну України «Про судовий збір»), із них 8 справ майнового характеру, 1 справа про розірвання шлюбу, 3 справи окремого провадження, 1 справа про захист честі та гідності, 1 справа – перегляд справи за нововиявленими обставинами.
         Так, по справі № 2/728/2870/2013-ц за позовом Лященко Р.Б. до Бахмацької сільської ради Чернігівської області про визнання права власності на житловий будинок 02.10.2013 року  позовна заява була залишена без руху. 07.10.2013 року позивач звернулася до суду із заявою про повернення їй позовної заяви та судового збору сплаченого при подачі позову, в розмірі 590,84 гривень. Ухвалою судді даний судовий збір був повернутий в повному обсязі, на підставі ч.1 п. 2 ст.7 Закону України « Про судовий збір».
           У зв»язку із відмовою у відкритті провадження по цивільних справах було повернуто судовий збір на суму 229 гривень.( п.3 ч.1 ст.7 Закону України «Про судовий збір»).
         За заявою позивача про залишення заяви без розгляду судовий збір був повернутий на суму 1025 гривень по 1 справі за позовом Сергієнко О.А. до Фастовецької сільської ради про визнання права власності на житловий будинок з надвірними будівлями за набувальною давністю. Позивач подав заяву про залишення позовної заяви без розгляду на підставі п.5 ч.1 ст.207 ЦПК України та повернення судового збору на підставі п.4 ч.1 ст.7 Закону України « Про судовий збір».
         У зв»язку із закриттям провадження в справі було повернуто судовий збір по 10 цивільних справах на суму 6021 гривня.( п.5 ч.1 ст.7 Закону України «Про судовий збір»).
         Так, вірною вбачається законність повернення судового збору у зв»язку із поданням позивачем заяви про закриття провадження в справі на підставі п.2 ч.1 ст.205 ЦПК України та повернення йому судового збору по справі № 2/728/25/2013 року за позовом Слюсар М.Д. до Слюсар М.В. про визнання права власності на 7/10 частин будинковолодіння. Ухвалою суду від 19.01.2013 року судовий збір був повернутий в розмірі 214,60 гривень на підставі п.5 ч.1 ст.7 Закону України «Про судовий збір». Також, судовий збір неодноразово повертався по категорії справ за позовами ПАТ «Облтеплокомуненерго» до особи про стягнення заборгованості за послуги у сфері теплопостачання, оскільки підприємство зверталося із заявою про закриття провадження у справі у зв»язку із добровільною сплатою боргу відповідачем і відмовою у зв»язку з цим від позову та просило повернути йому судовий збір, сплачений при подачі позову до суду. Судовий збір повертався з аналогічних підстав і по інших категоріях ( в тому числі – розірвання шлюбу, поділ спадкового майна та виділ його в натурі, про визнання права власності).
           Судовий збір в порядку ст.7 Закону України « Про судовий збір» по справах адміністративного судочинства України в 2013 році не повертався.
 
 
              Розподіл судових витрат між сторонами (ст.88 ч.4 ЦПК України, ч.1., ч.2 ст.94 КАС України.
 
            Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог. Так, рішенням Бахмацького районного суду частково було задоволено позов Дяченко Ю.М. до ПП «Окко-бізнес» про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров»я, та враховуючи, що відповідно п.2.ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збір» позивача було звільнено від сплати судового збору при подачі позову, з ПП «Окко-бізнес» було стягнуто на користь держави судовий збір пропорційно до задоволених вимог, виходячи з того, що при повному задоволенні вимог -11938,59 грн з відповідача підлягало б стягненню 229,40 грн. судового збору, а суд задовольнив позов частково на суму 2138.57 грн, то стягненню з відповідача на користь держави підлягає 41,30 грн.
              Питання про стягнення  судових витрат по адміністративних справах  в порядку ч.1, ч.2 ст.94 КАС України  в 2013 році сторонами не ставилося і відповідно при прийнятті постанов не вирішувалося.
 
             Статтею 5 Закону України «Про судовий збір» визначений чіткий перелік осіб, які мають пільги щодо сплати судового збору. Тому, при вирішенні питання про стягнення судового збору з осіб, які звільнені законом від сплати судового збору суд, приймає рішення про стягнення судового збору з відповідача на користь держави.
           Так, рішенням Бахмацького районного суду від 18.03.2013 року було задоволено позов Бахмацької РДА до Кумпаненко П.В. про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. У зв»язку з тим, що позивач звільнений від сплати судового збору з позивача при винесенні судового рішення було стягнуто судовий збір на користь держави в розмірі 344,10 гривень, з розрахунку 114,70 гривень + 229,40 гривень.
             По справі № 2/728/423/13-ц за позовом Ігнатко Л.І. до Бахмацького ВКП «Комунальник» позивач був звільнений від сплати судового збору, оскільки звернувся із вимогою, що випливає із трудових правовідносин. При винесенні рішення, яким позов був задоволено в повному обсязі, судовий збір був стягнутий в розмірі 229 грн.40 копійок на користь держави із відповідача. Такий принцип стягнення судового збору застосовується і при винесені рішень за позовами, в яких позивач є інвалідом І-ІІ групи, а також про стягнення аліментів, кількість яких є найбільш чисельною серед інших позовів, в яких позивачі звільнені від сплати судового збору.
            
             При задоволенні позовних вимог, які носять матеріальний характер, солідарна відповідальність до судових витрат не застосовується, що відповідає положенню ст.541 ЦК України, згідно із яким солідарний обов'язок виникає у випадках, встановлених договором або законом, зокрема, у разі неподільності предмета зобов'язання, а чинним цивільно-процесуальним законодавством не передбачено солідарного порядку стягнення судових витрат. Порушень застосування даного принципу при винесенні рішень Бахмацьким районним судом не виявлено.
           Так, рішенням Бахмацького районного суду по справі за позовом Павлюченко М.Ф. до Тренби О. М., Тренби Н.М. про стягнення матеріальної та моральної шкоди, заподіяної злочином, позов було задоволено частково та з відповідачів солідарно було стягнуто 6895 гривень матеріальної та 2000 моральної шкоди, а всього 8895 гривень. При цьому судовий збір на користь держави було стягнуто з кожного відповідача окремо в розмірі 152,20 гривень з кожного.
 
         Відповідно до п.20 ч. 1 ст.5 Закону України « Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються органи праці та соціального захисту населення – за подання позовів щодо призначення і виплати всіх видів державної допомоги, компенсації, виплат та доплат, установлених законодавством. Так, постановою Бахмацького районного суду по справі № 2а/728/1214/13-а було задоволено позов Бахмацького управління праці та соціального захисту населення до Ільченко І.М. про стягнення надміру виплаченої допомоги та стягнуто із відповідачки 1168 гривень, разом з цим стягнуто судовий збір відповідно до п.3.1 ч.2 ст.4 Закону України « Про судовий збір» в розмірі 114,70 копійок.
          По справі 2а/728/176/13-а до суду звернувся прокурор Бахмацького району в інтересах Бахмацького управління праці та соціального захисту населення до Свирської О. М. з вимогою про стягнення надміру виплаченої допомоги в розмірі 1800 гривень. Постановою від 19.02.2013 року позов було задоволено частково на суму 500 гривень та одночасно стягнуто судовий збір на користь держави в розмірі 114,70 копійок.
          Аналогічно, за позовами прокурора Бахмацького району в інтересах Бахмацького управління праці та соціального захисту населення судовий збір в розмірі 114,70 копійок був стягнутий ще по 3 справах на загальну суму 344,10 копійок.
          
        Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» № 590-VIIвід 19.09.2013 року було внесено зміни до КУпАП та доповнено статтею 40-1, згідно із якою  судовий збір у провадженні про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення оплачується особою, на яку накладено таке стягнення, що становить 0,03 розміру мінімальної заробітної плати. Закон набрав чинності з 23.10.2013 року.
        За період з 23.10. 2013 року по 31.12.2013 року Бахмацьким районним судом було стягнуто із осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності 6365,85   гривень судового збору, із них в добровільному порядку було сплачено 3544,23 гривні. На примусове виконання було передано 82 постанови, згідно із якими стягненню в дохід держави в примусовому порядку підлягає судовий збір на загальну суму 2821,62 гривні.
          В Бахмацькому районному суді вживаються всі необхідні заходи щодо контролю за правильністю, своєчасністю надходження, оперативного обліку справляння судового збору.
           Дане узагальнення підлягає обговоренню на оперативній нараді.