flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

План роботи на 1-е півріччя 2017 року

 Затверджую

Голова Бахмацького

районного суду

О.Ф. Костенко

« 12 » січня 2017 р.

 

ПЛАН  РОБОТИ

Бахмацького районного суду Чернігівської області

на 1-е півріччя 2017 року

 

 

п\п

Заходи

Строк виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

1.Загальні питання

 

1.1

Підвести підсумки роботи суду за 2016 рік  і обговорити їх на оперативній  нараді

 

січень

Костенко О.Ф.

 

 

1.2

Підготувати і направити в ТУ ДСА

статистичну звітність за 2016 рік

до 10 січня 2017 року

 

Лук’яненкоО.С. Тютюнник Л.Б.

Скороход І.А.

 

 

1.3

Підготувати і направити в ТУ ДСА та апеляційний суд план роботи суду на 1-е півріччя 2016 року

півріччя до 15 числа після закінчення півріччя

Малишенко К.

 

 

1.4

Продовжити роботу з обліку законодавчих та інших нормативно-правових актів і внесенню змін до них, опублікованих в офіційних виданнях України

 

постійно

Василенко Т.О.

Яковлева І.М.

 

 

1.5

Надсилати до ТУ ДСА

-         табель робочого часу працівників суду

 

щомісячно до 10 та 20 числа

Оніщенко І.В.

 

 

 

- звіт щодо забезпечення незалежності та безпеки суддів

щоквартально до 01 числа після закінчення кварталу

 

Оніщенко І.В.

 

 

1.5

Надсилати до управління державної служби в Чернігівській області

-          звіт про вакантні посади держслужбовців

 

 

щоквартально до 5 числа після закінчення

кварталу

 

Оніщенко І.В.

 

 

 

 

 

 

2.Організація роботи суду та виконавча дисципліна

 

2.1

Звіт керівника апарату суду про організаційне забезпечення роботи суду на  зборах  суддів.

за 2016 рік

Оніщенко І.В.

 

2.2

Внесення рішень до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді

постійно

Помічники суддів

 

2.3

Провести заходи по забезпеченню бібліотеки суду юридичною літературою

постійно

Василенко Т.О.

Яковлева І.М.

 

2.4

З актуальних питань роботи суду проводити загальні збори суддів та оперативні наради працівників апарату суду

постійно

Костенко О.Ф.

Оніщенко І.В.

 

 

2.5

Перевіряти своєчасність оформлення секретарями судових засідань справ після судового розгляду та своєчасність здачі справ до канцелярії суду, ведення журналів розгляду справ по суддях.

постійно

 

 

 

 

 

Оніщенко І.В.

 

2.6

Перевірити своєчасність звернення до виконання рішень суду щодо стягнення на користь держави судового збору:

-          по цивільних справах;

-          по кримінальних справах;

-          по адміністративних справах;

-          по справам про адміністративні правопорушення;

 

 

 

 

 

лютий

березень

квітень

травень

Оніщенко І.В.

 

2.7

Надсилати до апеляційного суду Чернігівської області:

 

 

 

 

- інформацію про нерозглянуті цивільні справи понад 3 місяці

 

щомісячно до 10 числа

Оніщенко І.В.

Лук’яненко О.С.

 

 

- інформацію про кримінальні справи, які не розглянуті понад 3 місяці

щомісячно до 10 числа

Оніщенко І.В., Тютюнник Л.Б.

 

 

 

- інформацію про справи про притягнення до адміністративної відповідальності згідно ЗУ “Про  запобігання корупції”

щомісячно до 10 числа

Оніщенко І.В.

 

 

-          інформацію про справи про питягнення до кримінальної відповідальності згідно ЗУ “Про запобігання  корупції” 

 

щомісячно до 10 числа

Оніщенко І.В. Лук’яненко О.С.

 

 

- інформацію про осіб, які утримуються під вартою і рахуються за судом понад  6 місяців

 

щомісячно до 10 числа 

Оніщенко І.В., Тютюнник Л.Б.

 

2.8

Надсилати до ТУ ДСА в Чернігівській області: 

 

 

 

 

 

 

 

- інформацію по ІТЗ (таблиця)

щомісячно до 05 числа

Оніщенко І.В.

 

 

- інформацію щодо  стану  справляння платежів до державного  бюджету за сплату  судового збору 

щомісячно до 05 числа

Оніщенко І.В.

 

 

- Ф-10 інформацію про справляння, звільнення  від сплати та повернення судового  збору  в місцевих судах

щоквартально до 5 числа

Лук’яненко О.С.

 

 

- інформацію про притягнення посадових осіб місцевого самоврядування до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні діяння

півріччя до 15 числа після закінчення півріччя

Оніщенко І.В.

 

 

- інформацію про притягнення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до адміністративної відповідальності за корупційні діяння

до 15 числа після закінчення півріччя

Оніщенко І.В.

 

 

- інформацію про справи за участю територіальних громад (за формою)

до 25 числа після закінчення півріччя

Оніщенко І.В.

 

 

- звіт за формою Ф 1-ОП

щоквартально до 05 числа

Оніщенко І.В., Тютюнник Л.Б.

 

2.9

Направляти звіт щодо кількості проведення судових засідань в режимі відеоконференції

щомісячно

Ільченко Ю.П.

 

2.10

Направляти інформацію щодо кількості направлених СМС повідомлень

щомісячно

Ільченко Ю.П.

 

2.10

Перевіряти стан внесення рішень до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді

 щомісячно

Ільченко Ю.П.

 

 

3. Робота з кадрами 

3.1

Провести заходи щодо щорічної оцінки виконання державними службовцями суду покладених на них обов’язків і завдань

лютий

Костенко О.Ф.

Оніщенко І.В.

 

3.2

Провести заходи щодо декларування доходів суддями та державними службовцями

березень

Костенко О.Ф.

Оніщенко І.В.

 

3.3

Перевірити нарахування загального стажу і стажу державної служби працівників суду, а також присвоєння чергового рангу державним службовцям 

червень

Оніщенко І.В.

 

3.4

Оновлення програми “Картка”

постійно

 

Оніщенко І.В.

 

3.5

Проведення засідань конкурсної комісії

періодично  

(в разі потреби)

голова, члени конкурсної комісії

 

3.6

Переглянути особові справи працівників суду, у разі необхідності внести відповідні зміни і доповнення

 

щомісячно

 

Оніщенко І.В.

 

     

4. Аналітична робота

 

4.1

 

 - здійснити аналіз обліково-статистичної роботи суду за 2016 рік

 

січень

 

 

Оніщенко І.В.

Лук’яненко О.С.

 

 

4.2

- узагальнити судову практику розгляду кримінальних справ про корисливі злочини ( ст. 185, 186, 187  КК України)

лютий

Приліпко В.М.

Крисенко Т.

 

4.3

 - узагальнити судову практику розгляду кримінальних справ  щодо неповнолітніх за 2016 рік

березень

Костенко О.Ф.

Малишенко К.М.

 

4.4

- узагальнити причини зміни та скасування судових рішень по цивільних справах за 2016 рік

квітень

Пархоменко П.І.

Чміль Л.В.

 

4.5

 - узагальнити судову практику розгляду справ про адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку за 2016 рік

квітень

Лобода Н.В. Руденко Н.  

 

4.6

- узагальнити практику розгляду судом цивільних справ про право власності за 2016 рік

 

травень

Глушко О.І.

 

 

4.7

- узагальнити практику розгляду цивільних справ, зупинених провадженням у 2016 році

 

червень  

Новіков О.М.

Копа О.І.