flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

УЗАГАЛЬНЕННЯ практики застосування Бахмацьким районним судом у судових справах вимог законодавства про судовий збір та судові витрати, які підлягають стягненню в дохід держави у цивільних справах, які розглянуті у 2016 році.

 УЗАГАЛЬНЕННЯ
практики застосування Бахмацьким районним судом у судових справах вимог законодавства про судовий збір та судові витрати, які підлягають стягненню в дохід держави у цивільних справах, які розглянуті у 2016 році.

Узагальнення проведено на виконання рішення Ради суддів загальних судів № 24 від 04.04.2013 року.
Протягом 2016 року у порядку цивільного судочинства була розглянута 861 справа, із яких:
- позовні заяви майнового характеру – 604 справи;
- позовні заяви немайнового характеру – 153 справи;
- заяви про видачу судового наказу – 23 справи;
- заяви у справах окремого провадження – 119 справ;
- інші заяви – 33 справи.
При подачі позовних заяв у звітному періоді у цивільних справах Бахмацького районного суду загальна сума сплаченого судового збору становила 897 988 грн, позивачами було фактично сплачено судового збору на загальну суму 828 593 грн по 830 справах. При цьому звільнено сторони від сплати судового збору ( ст.5 Закону України « Про судовий збір») на загальну суму 106 163 грн (по 156 справах), повернуто судового збору на загальну суму 22 562 грн по 25 справах.
При вивченні судових справ було встановлено, що Бахмацький районний суд при вирішенні питання відкриття провадження в справі, а також вирішенні питань про розподіл судових витрат між сторонами у разі винесення рішення застосовує :
- Положення Закону України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року (з послідуючими змінами), що набрав чинності з 1 листопада 2011 року, та який визначає правові засади справляння судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.
- Роз”яснення, надані в інформаційному листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.09.2012 року № 10-1386/0/4-12 « Про деякі питання практики застосування ЗУ «Про судовий збір».
- Постанову № 10 Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах», з послідуючими змінами.
- Правові позиції, висловлені судовою палатою у цивільних справах Верховного суду України при перегляді цивільних справ у касаційному порядку і у звя”зку з винятковими обставинами
- Відповідні положення Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом Мінфіну України 07.07.2012 року № 811, яка набрала чинності з 08.10.2012 року, при вирішенні питань, пов”язаних зі сплатою та поверненням судового збору при розгляді справ в частині, що не суперечать ЗУ „Про судовий збір”
- норми ст.ст.79,80,82,88 ЦПК України
- Положення Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 року, з послідуючими змінами
- Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджену постановою правління НБУ від 21.04.2004 року № 22.
При вирішенні питання про відкриття провадження в справі суд звертає увагу на наступне:
- порядок звернення до суду за судовим захистом урегульований ЦПК України. Подання позовної заяви має відбуватись з дотриманням певних умов. Зокрема, частиною 5 статті 119 ЦПК передбачено, що до позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору.
- судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі (стаття 4 Закону «Про судовий збір» в редакції закону від 20.09.2016 № 1533).
- реквізити для сплати судового збору, на які потрібно здійснювати перерахунок коштів, повинні відповідати реквізитам суду, до якого подається позовна заява, та які розміщені на офіційному сайті «Судова влада України» , де містяться платіжні реквізити всіх судів України.
- в разі, якщо документ про сплату судового збору відсутній в матеріалах справи, необхідно з”ясувати, чи відноситься позивач (заявник, скаржник) до категорії осіб, які звільнені від сплати судового збору, чіткий перелік яких визначений в ст.3 ч.2, ст.5 Закону України « Про судовий збір»
- чи дотриманий порядок сплати судового збору, передбачений ст.6 Закону України « Про судовий збір».
- платіжний документ про сплату судового збору подається в оригіналі кредитної установи, яка прийняла платіж, а при перерахуванні судового збору з рахунка платника останній примірник платіжного доручення з написом (поміткою) кредитної установи такого змісту : «Зараховано в дохід бюджету --- грн., (дата). Цей напис скріплюється першим, другим підписами посадових осіб, відбитком печатки кредитної установи, з відміткою дати виконання платіжного доручення.
- чи відповідає розмір сплаченого судового збору ціні позову, яка встановлена при цьому позивачем в позові чи відповідає ціна позову дійсній вартості спірного майна.
- в разі, якщо позивачем одночасно заявлено дві вимоги, які носять майновий та немайновий характер, необхідно перевірити наявність платіжних документів, що підтверджують сплату судового збору, який сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру
За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати. Якщо день подання позову не співпадає з днем сплати судового збору (збір сплачується раніше), то останній визначається з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Нацбанком на день сплати, а не на день подання позову.
Порядок звернення до суду за судовим захистом урегульовано ЦПК. Подання заяви до суду має відбуватись із дотриманням певних умов. Зокрема, частиною п’ятою статті 119 ЦПК передбачено, що до позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору. Отже, якщо сплата судового збору згідно з вимогами закону є обов’язковою, то наслідком недотримання цієї умови є залишення позовної заяви без руху, а у разі, якщо документ, що підтверджує сплату судового збору (частина п’ята статті 119 ЦПК), не буде поданий у строк, встановлений судом, – визнання заяви неподаною та її повернення позивачеві (стаття 121 ЦПК) або залишення заяви без розгляду (пункт 8 частини першої статті 207 ЦПК).
При вивченні справ, які надійшли на розгляд Бахмацького районного суду у 2016 році було встановлено, що є справи, які були залишені без руху, оскільки позивачами при подачі заяви до суду або не був сплачений взагалі судовий збір та не надані докази, які б підтверджували підстави звільнення від сплати судового збору, або судовий збір сплачений в меншому розмірі, ніж передбачено чинним законодавством.
Так, по справі 728/104/16-ц Шульги Олега Юрійовича до Шульги Інни Юріївни про розірвання шлюбу до позовної заяви додано чек про сплату судового збору 12.11.2015 року в сумі 487,20 грн. Позовна заява здана на пошту 05.01.2016 року.
Відповідно до ст. 4 ч. І ЗУ „ Про судовий збір” судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, – у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. На 01.01.2016 року розмір мінімальної заробітної плати відповідно до ЗУ „Про Державний бюджет України на 2016 рік” складав 1378 грн.
Відповідно до ст. 4 ч.2 п. 1 п.п. 2) абз. 3 ЗУ „ Про судовий збір” ставка судового збору за подання до суду позовної заяви немайнового характеру фізичною особою складає 0,4 % розміру мінімальної загробної плати. Отже, позивачу слід було заплатити 551,20 грн., сплачена сума згідно квитанції складає 487,20 грн..Оже недоплачена сума судового збору 64 грн.
Справа 728/1087/16-ц Чумель Світлани Іванівни до Красненської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області про надання додаткового строку, достатнього для подання заяви про прийняття спадщини за законом позивачем до позовної заяви не додано документ про сплату судового збору, розмір якого відповідно до ЗУ «Про судовий збір» за подання до суду позовної заяви немайнового характеру становить 0,4 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, а тому судовий збір необхідно сплатити в сумі 551,20 грн..
Справа 728/1120/16-ц Бібик Ольги Григорівни до Красненської сільської ради про надання додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини позивачем до позовної заяви не додано документу, що підтверджує сплату судового збору.
За подання до суду позовної заяви немайнового характеру, яка подається фізичною особою, ставка судового збору складає 0,4 розміру мінімальної зарплати ( з 01.01.2016 року – 551,20 грн.). Саме такий судовий збір позивачкою повинен бути сплачений при подачі позову до суду.
Справа 728/1435/16-ц за заявою Охотник В.М. про перегляд заочного рішення. Згідно із ст. 229 ч. 6 ЦПК України до заяви про перегляд заочного рішення додається документ про сплату судового збору. Такий документ до заяви про перегляд заочного рішення прикладений не був. Оплаті підлягає судовий збір в розмірі 275,60 грн. відповідно до ст. 4 ч. 2 п.4 ЗУ „Про судовий збір”.
Аналогічні справи № 728/1374/16-ц, 728/141/16-ц, 728/2336/16-ц, 728/1499/16-ц, 728/170/16-ц, 728/2155/16-ц, 728/962/16-ц.
Ухвалами суддів вищевказані позовні заяви було залишено без руху та запропоновано позивачам виправити недоліки позовної заяви, надано їм для цього строк, який не може перевищувати п'яти днів з дня отримання ними копії ухвали.
Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв”язку.
У разі, коли громадянин проживає не за місцем розгляду справи судовий збір може бути перерахований через будь-яку установу банку чи відділення зв”язку із зазначенням необхідних реквізитів.
Документом про сплату судового збору є квитанція установи банку або відділення зв”язку, які прийняли платіж, або платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою банку і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення.
Оформлення платіжних документів, за якими перераховуються суми судового збору, здійснюється за загальними правилами згідно з вимогами Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. з послідуючими змінами та п.3.1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ від 21.04.2004 № 22. Платіжне доручення оформляється платником за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції, згідно з вимогами стосовно зазначення реквізитів розрахункових документів, які викладені в додатку 8 до цієї інструкції. Наявні в справах платіжні документи відповідали вимогам, зазначеним у Додатках.
За наявності сумнівів у здійсненні оплати суми судового збору суд вправі витребувати у платника відповідне підтвердження \довідку\ органу Державної казначейської служби України, якому судовий збір перераховано.
Згідно Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 10 «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах» документи про сплату судового збору подаються до суду тільки в оригіналі; копії, у тому числі, виготовлені з використанням технічних засобів (фотокопії, тощо) цих документів не можуть бути належним доказом сплати судового збору.
Відповідно до ч.3 ст.6 Закону України « Про судовий збір» (з послідуючими змінами) за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру. При вивченні судових справ було встановлено, що при зверненні до Бахмацького районного суду із заявами, які мають одночасно майнові та немайнові вимоги, позивачі сплачують судовий збір один раз, як за вимогу, яка носить майновий характер, та не проводять оплату вимоги, яка носить немайновий характер.
Відповідно до вимог чинного законодавства у разі, якщо судовий збір сплачено тільки за однією з вимог, суд повинен надати позивачу строк для усунення недоліків, запропонувати сплатити судовий збір за іншою вимогою майнового або немайнового характеру.
Так, по справі № 728/1092/16-ц за позовною заявою Горбач Віри Павлівни до Курінської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області про встановлення факту належності правовстановлюючого документу та визнання права власності на земельну ділянку позивачем сплачено лише судовий збір за вимогу майнового характеру в сумі 1001,52 грн., що відповідає ставкам судового збору за подання до суду позовної заяви майнового характеру, а отже в даному випадку, сплаті підлягає сума судового збору: 551,20 грн. за вимогами немайнового характеру - встановлення факту належності правовстановлюючого документа.
Справа № 728/1255/16-ц за позовною заявою Іванової Ніни Михайлівни до Обмачівської сільської ради Бахмацького району про визнання недійсним Державного акту на право власності на земельну ділянку та визнання права власності на земельну ділянку позивачка при подачі позову до суду оплатила судовим збором лише майнову вимогу, виходячи із ціни позову – 79 503,92 грн. – в розмірі 795, 04 грн.
Вимогу немайнового характеру судовим збором в розмірі 551,20 грн. не оплатила. Ухвалою судді Бахмацького районного суду позовна заява залишена буз руху для усунення позивачкою недоліків позовної заяви в частині сплати судового збору в повному обсязі в термін, який не може перевищувати 5 днів з дня отримання позивачкою копії ухвали.
Аналогічна справа № 728/1268/16-ц.
Якщо в позовній заяві об’єднано дві або більше самостійних вимог немайнового характеру, що пов’язані між собою, судовий збір сплачується окремо з кожної із таких вимог (або загальною сумою), наприклад, за вимогами про усунення перешкод у користуванні власністю та відшкодування моральної шкоди.
За подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється за розірвання шлюбу і за поділ майна.
Так, по справі № 728/706/16-ц за позовом Варчак Олексія Михайловича до Варчак Альбіни Станіславівни, Комунального закладу медико-соціального захисту „Прилуцький обласний будинок дитини „Надія” про визначення місця проживання дітей та стягнення аліментів на двох неповнолітніх дітей, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача – орган опіки і піклування при Курінській сільські раді Бахмацького району Чернігівської області. Зокрема, із змісту позовної заяви випливає, що позивачем ставиться дві вимоги про визначення місця проживання Варчак В.О., 26 березня 2014 року народження, з батьком Варчак О.М. та про визначення місця проживання Варчак Н.О., 16 січня 2015 року народження, з батьком Варчак О.М, тобто, заявлено дві вимоги немайнового характеру.
Згідно і квитанцією позивачем оплачено судовий збір за одну вимогу немайнового характеру в розмірі 551 грн.20 коп. тобто доплаті підлягає сума 551,20 грн.
Аналогічна справа № 728/1656/16-ц за позовною заявою Поплавської Ганни Петрівни до Бахмацької міської ради, Москаленко Світлани Василівни про визнання незаконними і скасування рішень Бахмацької міської ради ; про визнання недійним і скасування правовстановлюючого документа на земельну ділянку.
У позовній заяві позивачка зазначає 4 вимоги немайнового характеру:
1) про визнання недійсним і скасування п. 1.22 рішення 2 сесії 7 скликання Бахмацької міської ради від 04.12.2015 року про надання Москаленко С.В. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення та надання у власність земельної ділянки по вулиці Білоножка ;
2) про визнання недійсним і скасування рішення 6-ої сесії 7 скликання Бахмацької міської ради від 24.02.2016 року в частині відмови Поплавській Г.П. у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення та надання у власність земельної ділянки по вул. Білоножка;
3) про визнання недійсним і скасування рішення сесії Бахмацької міської ради про затвердження виготовленої Москаленко С.В. технічної документації із землеустрою щодо відведення і надання у власність земельної ділянки по вул. Білоножка ;
4) про визнання недійсним і скасування правовстановлюючого документа на Москаленко С.В. на право власності на земельну ділянку по вулиці Білоножка.
Судовий збір позивачка сплатила як за одну вимогу немайнового характеру в розмірі 551,20 грн.
Отже, позивачці необхідно доплатити 1653,60 грн.Даний позов був залишений без руху і позивачу було запропоновано усунути вказаний недолік, шляхом доплати судового збору.
Аналогічні справи №728/1929/16-ц, 728/2184/16-ц, 728/1340/16-ц.
За подання позову одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів судовий збір обчислюється, виходячи із загальної суми позову, й сплачується кожним позивачем пропорційно частці поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом. Однак, не є порушенням вимог Закону, якщо один з позивачів однією квитанцією сплатить всю суму судового збору за одним платіжним документом, головне, щоб вказані кошти надійшли до державного бюджету. При вивченні справ було встановлено, що в основному в суді є практика, коли при зверненні до Бахмацького районного суду декількох позивачів із позовною заявою до одного або кількох відповідачів подається квитанція про сплату судового збору одним із позивачів в повному обсязі, що не є порушенням законодавства.
Пунктами 1 і 2 частини першої статті 80 ЦПК передбачено визначення ціни позову у позовах про стягнення грошових коштів та про визнання права власності на майно або витребування майна. Відповідні позовні заяви мають майновий характер, і розмір ставок судового збору за їх подання визначається згідно з підпунктом 1 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України „Про судовий збір” (з послідуючими змінами) .
До позовних заяв немайнового характеру відносяться вимоги, які не підлягають вартісній оцінці. За подання до суду таких заяв сплачується судовий збір згідно з підпунктом 2 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України „Про судовий збір” (з послідуючими змінами).
Для з’ясування питання про те, які вимоги відносяться до майнових, а які до немайнових, враховуються роз’яснення, викладені у пункті 6 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних відносин».
При вивченні матеріалів позовних заяв в обов”яковому порядку з”ясовується ціна позову, яка є грошовим виразом майнових вимог позивача, оскільки вона має важливе значення, насамперед, для правильного визначення судового збору, що підлягає сплаті під час звернення до суду. Адже, неправильне визначення ціни позову може призвести до необґрунтованого відкриття провадження в справі або, навпаки, до необґрунтованої відмови у відкритті провадження.
При вирішенні питання про відкриття провадження були виявлені випадки, коли позивачі при заявленні позовних вимог про визнання права власності на нерухоме майно визначають ціну позову, виходячи з балансової вартості майна, визначеної бюро технічної інвентаризації, чи виходячи із договірної ціни, указаної в правовстановлюючому документі. Безумовно, такий розмір ціни позову не відповідає дійсній вартості майна та вимогам діючого законодавства на час розгляду справи.
Так, по справі № 728/34/16-ц за позовом уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» Славкіної Марини Анатоліївни до Мйошиної Тетяни Іванівни, Мйошина Сергія Михайловича про стягнення заборгованості за кредитним договором до позовної заяви додано документ, що підтверджує сплату судового збору, що не відповідає ціні позову щодо вимог майнового характеру.
Відповідно до ст. 4 ч. 2 п. 1 п.п. 1 Закону України „Про судовий збір” за подання до суду позовної заяви майнового характеру встановлюється ставка судового збору у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати.
Позивачем до позовної заяви додано документ, що підтверджує сплату судового збору в сумі 6090,00 грн. Ціна позову 800 175,84 грн. Позивач є представником юридичної особи – ПАТ «ВіЕйБі Банк». Позовна заява здана на пошту 29.12.2015 року. З 1 січня 2015 року законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 1218 гривень. Судовий збір, відповідно до ст.4 ч. 2 п.1 п.п.1 Закону України «Про судовий збір» повинен становити 120 02,64 грн., сплачено 6090,00 грн. Отже, позивачу необхідно доплатити 5912,64 грн.
В справі № 728/1532/16-ц за позовною заявою Похілько Людмили Вікторівни до Похілько Миколи Івановича про поділ спільного майна подружжя було встановлено, що при подачі позову до суду позивачем до позовної заяви не долучена копія технічного паспорта на спірне будинковолодіння, копія свідоцтва про право власності на житловий будинок та витяг про реєстрацію, копії технічних паспортів на рухоме майно, а також не вказано вартість майна, яке підлягає розподілу між сторонами, та не надано документів щодо вартості спірного майна, а визначена позивачем ціна позову не підкріплена доказами про оцінку зазначеного в позовній заяві спільного майна подружжя, а сплачений судовий збір не відповідає зазначеній ціні позову.
Справа № 728/2155/16-ц за позовом Туз Бориса Івановича до Бахмацької міської ради Чернігівської області про встановлення факту родинних відносин та визнання права власності в порядку спадкування за законом, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог – Бахмацька державна нотаріальна контора в Чернігівській області Інвентаризаційна вартість майна по даному позову становить 64 149,00 грн., а позивачем помилково зазначено ціну позову в розмірі 64,149 грн. та оплачено судовий збір в сумі лише 551,20 грн., а не 641,49 грн., тому розмір судового збору необхідно визначати виходячи із суми в розмірі 64 149,00грн. і в даній справі він являється недоплаченим на суму 90,29 грн.
Справа № 572/1331/16-ц за позовом Вознюк Вікторії Анатоліївни до Кривоноса Олександра Володимировича про стягнення додаткових витрат на неповнолітню дитину позивачем були порушені норми процесуального права так як позовна заява не містить ціни позову та до позовної заяви не додано документ, що підтверджує сплату судового збору. Ухвалою судді Бахмацького районного суду від 13.05.2016 р. позовна заява була залишена без руху.
Згідно з ч. 2 ст. 80 ЦПК України, якщо визначена позивачем ціна позову не відповідає дійсній вартості спірного майна або на момент пред”явлення позову встановити точну ціну не являється можливим, то розмір судового збору попередньо визначає суд з наступним стягненням недоплаченого або з поверненням переплаченого судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом при вирішенні справи по суті.
Відповідно до ст. 2 Закону України „Про судовий збір” платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене ЦПК України.
Всупереч зазначеним вимогам, по справі № 728/436/16-ц за позовною заявою Сенченка Олександра Анатолійовича до територіальної громади в особі Курінської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області про визнання права власності в порядку спадкування до матеріалів позову було додано квитанцію про сплату судового збору не позивачем Сенченком О.А., а СТОВ «Злагода», процесуальний статус якого у даному спорі не визначений, що не узгоджується з нормами законодавства щодо сплати судового збору при поданні позову до суду.
Аналогічна справа № 728/119/16-ц.
Суддями Бахмацького районного суду Чернігівської області при постановленні ухвал про усунення недоліків завжди чітко надається визначення невідповідності як позовної заяви вимогам ст. 119 ЦПК, так і розміру судового збору, що підлягає сплаті, а саме зазначається, в якому розмірі та на який рахунок потрібно сплатити судовий збір.
Узагальнюючи судову практику можна сказати, що в основному суддями приймаються ухвали про надання позивачеві строку для усунення недоліків у зв”язку з невірним розміром сплаченого судового збору. Такі недоліки сторонами усуваються і справи призначаються до розгляду. Хоча трапляються випадки, коли недоліки не усуваються. У такому разі позовні заяви визнаються неподаними та повертаються. При обчисленні судового збору з 01.01.2016 року за основу брався мінімальний розмір зарплати – 1378 гривень.
Повернення судових витрат.

За приписами ст. 7 Закону України „Про судовий збір” (з послідуючими змінами) сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою суду в разі:
- зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
- повернення заяви або скарги;
- відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;
- залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);
- закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.
У 2016 році було повернуто судовий збір по 25 цивільних справах на суму 22 562 грн., із них 17 позовів майнового характеру, 2 позовні заяви про розірвання шлюбу, 6 заяв у справах окремого провадження .
Так, по справі № 728/672/16-ц за позовом Халимон Василя Миколайовича до Халимонівської сільської ради про визнання права власності на земельну ділянку.15 березня 2016 року позивач подав до суду письмову заяву про повернення його позовної заяви та судового збору в сумі 555,80 грн.
Ухвалою судді від 15.03.2016 року позовна заява була повернута позивачу, а Управління Державної казначейської служби України у Бахмацькому районі зобов”язано повернути Халимон Василю Миколайовичу сплачений судовий збір
Аналогічні справи № 728/1192/16-ц, 728/1277/16-ц, 728/1478/16-ц, 728/1862/16-ц, 728/2317/16-ц, 728/2651/16-ц, 728/2688/16-ц, 728/2719/16-ц.
У справі за № 728/942/16-ц за позовом Тонконожко Антоніни Павлівни до Бахмацької районної державної адміністрації, Голінської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області про визнання права приватної власності на спадкову земельну ділянку(пай) в порядку спадкування за законом, ухвалою судді Бахмацького районного суду від 06.04.2016 року позовна заява залишена без руху, оскільки вона не відповідала вимогам ст.119 ЦПК України та надано строк для усунення недоліків, який не може перевищувати 5 днів з дня отримання позивачем ухвали.
21.04.2016 року позивач подала до суду заяву, в якій просить повернути їй позовну заяву та сплачений нею судовий збір при подачі до суду позовної заяви в розмірі 551.20 грн. Ухвалою судді Бахмацького районного суду від 22.04.2016 року позовну заяву та сплачений судовий збір повернуто позивачу.
Аналогічні справи № 728/1092/16-ц, 728/2749/16-ц.
У справі № 728/2036/16-ц за позовною заявою Коханчук Світлани Всеволодівни до Коханчука Віталія Васильовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів, ухвалою судді Бахмацького районного суду від 07.09.2016 року позовну заяву та сплачений судовий збір повернуто позивачу, оскільки справа не підсудна Бахмацькому районному суду і роз’яснено, що з позовною заявою необхідно звернутись до Гайворонського районного суду Кіровоградської області за територіальною приналежністю місця реєстрації проживання позивача та відповідача.
Також, судовий збір у аналізуємому періоді повертався на підставі п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України „Про судовий збір” , тобто в зв`язку із внесенням судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.
Так, по справі № 728/2400/16-ц за позовом Тараканової Олени Віталіївни до Бахмацької міської ради про визнання за спадкоємцем прав і обов’язків забудовника суму судового збору, внесену в більшому розмірі, ніж встановлено законом, в сумі 1958, 50 грн. повернуто ухвалою судді Бахмацького районного суду від 08.11.2016 року.
У зв`язку із відмовою у відкритті провадження судовий збір повертався по 5 справам ( 728/1013/16-ц, 728/869/16-ц, 728/866/16-ц, 728/601/16-ц, 728/2872/15-ц)
При залишенні заяви або скарги без розгляду по цивільних справах судовий збір у 2016 році не повертався.

Розподіл судових витрат між сторонами (ст.88 ч.4 ЦПК України).

Статтею 5 Закону України „Про судовий збір” визначений чіткий перелік осіб, які мають пільги щодо сплати судового збору. Всього протягом звітного періоду було звільнено від сплати судового збору у цивільних справах 170 осіб (на суму 113879 грн.).
Відповідно до ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог. Якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, він стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог.
Згідно п.1 ч. 1 ст. 5 Закону України „Про судовий збір” був звільнений від сплати судового збору Баришевський Олександр Васильович за позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Фіш» про стягнення заборгованості по заробітній платі, компенсації витрат за несвоєчасну виплату заробітної плати (справа № 728/639/16-ц). Рішенням судді Бахмацького районного суду від 12.04.2016 р. з відповідача на користь держави було стягнуто судовий збір в сумі 1378грн.
П.2 ч.1 ст.5 Закону України « Про судовий збір» визначено, що від сплати судового збору звільняються позивачі за подання позовів про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров”я, а також смертю фізичної особи.
Згідно п.2 ч. 1 ст. 5 Закону України „Про судовий збір” був звільнений від сплати судового збору Терещенко Сергій Сергійович за позовом до Державного територіально-галузевого об”єднання «Південно-Західна залізниця» про збільшення суми стягнення матеріальної шкоди, завданої каліцтвом, та стягнення заборгованості по недоплаті відповідно до законодавства (справа № 728/541/16-ц). Рішенням судді Бахмацького районного суду від 11.04.2016 р. з відповідача на користь держави було стягнуто судовий збір в сумі 1378 грн.
Згідно п.3 ч. 1 ст. 5 Закону України „Про судовий збір” звільнена від сплати судового збору Пасюченко Надія Валентинівна за позовом до Іващенка Сергія Васильовича про стягнення аліментів на одну неповнолітню дитину (справа № 728/24/16-ц). Рішенням судді Бахмацького районного суду від 21.01.2016 р. з відповідача на користь держави було стягнуто судовий збір в сумі 551,20 грн.
Аналогічні справи № 728/71/16-ц, 728/122/16-ц, 728/156/16-ц, 728/169/16-ц, 728/173/16-ц, 728/178/16-ц, 728/190/16-ц.
Згідно п.6 ч. 1 ст. 5 Закону України „Про судовий збір” звільнений від сплати судового збору при подачі позову до суду керівник Бахмацької місцевої прокуратури до Панченка Михайла Івановича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору – Управління Державної казначейської служби у Бахмацькому районі Чернігівської області про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (справа № 728/1109/16-ц). Рішенням Бахмацького районного суду від 17.06.2016 р. з відповідача на користь держави було стягнуто судовий збір в сумі 1378 грн.
Згідно п.7 ч. 1 ст. 5 Закону України „Про судовий збір” звільнена від сплати судового збору при подачі позову до суду Бахмацька районна державна адміністрація Чернігівської області в інтересах малолітніх Соломахи Артьома Вікторовича та Коваль Лілії Володимирівни до Соломахи Віти Вікторівни, Коваль Володимира Петровича про позбавлення батьківських прав, треті особи - орган опіки та піклування виконавчого комітету Григорівської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області, Курінська сільська рада Бахмацького району Чернігівської області, заінтересована особа - орган опіки та піклування виконавчого комітету Пісківської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області (справа № 728/2014/16-ц). Рішенням судді Бахмацького районного суду від 04.10.2016 р. з відповідачів на користь держави було стягнуто судовий збір в сумі 275, 60 грн з кожного.
При винесенні рішення, яким позов було задоволено, позивача звільнено від сплати судового збору, а тому, судовий збір стягується із відповідача на користь держави.
Такий принцип стягнення судового збору застосовується і при винесені рішень за позовами, в яких позивач є інвалідом І-ІІ групи.
Так, з відповідача було стягнуто судовий збір за позовом Фурси Ольги Миколаївни до Фастовецької сільської ради про визнання права власності на житловий будинок з надвірними будівлями (справа 728/2371/16-ц). Оскільки позивач відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 5 Закону України „Про судовий збір” звільняється від сплати судового збору, з відповідача при винесенні судового рішення від 23.11.2016 року було стягнуто на користь держави 551,20 грн. судового збору.
Аналогічні справи 728/661/16-ц, 728/847/16-ц, 728/1960/16-ц.
При задоволенні позовних вимог, які носять матеріальний характер, солідарна відповідальність до судових витрат не застосовується, що відповідає положенню ст. 541 ЦК України, згідно із яким солідарний обов'язок виникає у випадках, встановлених договором або законом, зокрема, у разі неподільності предмета зобов'язання. Чинним цивільно-процесуальним законодавством не передбачено солідарного порядку стягнення судових витрат. Порушень застосування даного принципу при винесенні рішень Бахмацьким районним судом не встановлено.

Із проведеного узагальнення можна зробити наступні висновки.

При вирішенні питання про відкриття провадження по справі та при розгляді судових справ судді звертають увагу на дотримання всіх вимог законодавства по оплаті судового збору, передбачених Законом України „Про судовий збір”. При недотриманні будь-якої з них до відкриття провадження по справі суддею виноситься ухвала про залишення позовної заяви без руху та позивачу надається строк для усунення недоліків. Основними причинами залишення позовів без руху є несплата судового збору або сплата у розмірі меншому, ніж передбачено законодавством, невірне визначення ціни позову.
Законом України „Про судовий збір” передбачено, що судовий збір повертається лише за клопотанням особи, яка його сплатила, і у випадках, передбачених в ч.1 ст.7 Закону України „Про судовий збір”, і ці випадки є вичерпними.
Розподіл судових витрат при винесенні рішень по справі здійснюється судом у відповідності до ст. 88, 89 ЦПК України.
В Бахмацькому районному суді вживаються всі необхідні заходи щодо контролю за правильністю, своєчасністю надходження, оперативного обліку справляння судового збору.
Відповідальною особою суду проводиться перевірка сплати судового збору при надходженні позовної заяви до суду з Казначейством через автоматизовану програму документообігу „Д-3”, що діє в суді.