flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Узагальнення судової практики Бахмацького районного суду Чернігівської області щодо здійснення підготовчого судового провадження у кримінальному провадженні за період 2015 р. - I півріччя 2017 р.

Узагальнення судової практики Бахмацького районного суду Чернігівської області щодо здійснення підготовчого судового провадження у кримінальному провадженні за період 2015 р. - I півріччя 2017 р.

 

Бахмацьким районним судом Чернігівської області проведено узагальнення судової практики Бахмацького районного суду Чернігівської області щодо здійснення підготовчого судового провадження у кримінальному провадженні за період 2015 р. - I півріччя 2017 р.

 1. Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти таке рішення: повернути обвинувальний акт прокурору, якщо він не відповідає вимогам КПК України. Питання форми та змісту обвинувального акту регулюється ст.ст. 109, 110, 291 КПК України.       

 За вказаний період Бахмацьким районним судом Чернігівської області відповідно до пункту 3 частини 3 статті 314 КПК України було повернуто прокурору 5 обвинувальних актів:

2015 рік- не поверталися.

2016 рік- 3

1 півріччя 2017 рік- 2 .

Оскаржувались в апеляційному порядку -5 ухвал Бахмацького районного суду про повернення обвинувального акту прокурору, з них: залишено без змін- 2, змінено -1, скасовано -2

Так, відповідно до вимог ст. 314 КПК України, в підготовчому судовому засіданні судом було постановлено ухвалу від 06.04.2016 року про повернення обвинувального акта разом з додатками прокурору, як такий, що не відповідає вимогам ст. 291 КПК України у кримінальному провадженні у відношенні Вітра Костянтина Юрійовича, стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (провадження № 740/121/15к).

Суд прийшов до висновку, що в обвинувальному акті не конкретно  сформульоване обвинувачення.

  В обвинувальному акті від 12.01.2015 року у відношенні Вітра К.Ю. не викладені конкретні обставини кримінального правопорушення, зокрема не конкретизовано у який спосіб обвинувачений вбив потерпілу, не визначена його форма вини, не вказано з якою метою він здавив шию потерпілої та завдав їй тілесні ушкодження від яких наступила смерть.

Окрім того, при пред»явленні Вітру К.Ю. обвинувачення, викладеного в обвинувальному акті від 12.01.2015 року було порушено вимоги ст.ст.338, 341 КПК України.

Ухвалу Бахмацького районного суду Чернігівської області Апеляційним судом Чернігівської області залишено без змін.

 

Обвинувальний акт від 25.04.2016 року у кримінальному провадженні у відношенні Третякова Василя Станіславовича стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.309 КК України разом з додатками повернуто прокурору для усунення недоліків згідно з ухвалою суду від 16.04.2016 року (провадження № 728/1169/16к).

Суд першої інстанції мотивував своє рішення тим, що в порушення ч. 2 ст. 291 КПК України, в направленому до суду обвинувальному акті не вірно зазначено анкетні дані обвинуваченого стосовно адреси проживання, оскільки судова кореспонденція повернулася не врученою, смс-повідомлення на указаний обвинуваченим номер також залишились не отриманими, окрім одного, примусовий привід останнього також залишився не виконаним.

Також підставою для повернення обвинувального акту стала неконкретність викладення фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчинені якого обвинувачується Третяков, зокрема, під час досудового розслідування не встановлено наявність чи відсутність у обвинуваченого мети збуту наркотичного засобу, що, на думку суду впливає на кваліфікацію його дій.

Вказану ухвалу Бахмацького районного суду було змінено апеляційною інстанцією 11.07.2016 року. Виключено з ухвали Бахмацького райсуду як підставу повернення обвинувального акту прокурору посилання на неконкретність викладення фактичних обставин кримінального правопорушення щодо відсутності чи наявності мети збуту наркотичних засобів. В решті ухвалу Бахмацького райсуду від 16.04.2017 року залишено без змін.

 

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні ( № 728/1662/16 к) щодо Демітрієва Максима Олександровича у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених частиною першою статті 263, статтею 348 Кримінального кодексу України з додатками та матеріалами провадження повернуто прокурору для усунення недоліків згідно ухвали суду від 06.07.2016 року з підстав неконкретного обвинувачення. В обвинувальному акті не викладені конкретні обставини кримінального правопорушення. Зокрема, щодо правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 263 КК не відображено ставлення обвинуваченого до вчиненого ним діяння (чи усвідомлював він протиправний характер своїх дій), що охоплюється змістом вини і є як обов’язковою ознакою суб’єктивною сторони вказаного злочину, який характеризується прямим умислом, так і взагалі передумовою кримінальної відповідальності (стаття 62 Конституції України, стаття 11 КК).

Щодо кримінального правопорушення (злочину) передбаченого статтею 348 КК, то в обвинувальному акті не зазначено місце, та не конкретно вказаний час скоєння злочину.

Окрім того, невиконано прокурором вимоги статті 384 КПК. Так як,  Демітрієв М.О. обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), за який передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, а тому з врахуванням вимог спеціальної статті 384 КПК до обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування, які передаються до суду додається письмове роз’яснення прокурора обвинуваченому про можливість, особливості і правові наслідки розгляду кримінального провадження судом присяжних. Дана норма закону містить імперативне положення про обов’язок прокурора додати письмове роз’яснення до обвинувального акту, що в даному випадку не було дотримано, а подання такого роз’яснення в підготовчому судовому засіданні, як здійснено в даній ситуації, нормами КПК не передбачено.

Ухвалу Бахмацького районного  суду апеляційною інстанцією залишено без змін.

 

Обвинувальний акт від 13.01.2017 року у кримінальному провадженні (№ 728/93/17) у відношенні Тарасенка Івана Миколайовича, стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України разом з додатками повернуто прокурору для усунення недоліків ухвалою суду від 27.02.2017 року. Суд прийшов до висновку, що обвинувальний акт у кримінальному провадження у відношенні Тарасенка І.І. не відповідає вимогам КПК України у частині зазначення місця проживання обвинуваченого, так як заходи щодо сповіщення Тарасенка І.М. про виклик в судове засідання за адресою, вказаною у обвинувальному акті були безрезультатними, оскільки всі поштові відправлення повернулися без вручення адресату.

         Ухвалу суду апеляційною інстанцією скасовано, а справу направлено на новий розгляд зі стадії підготовчого засідання.

Колегія судів, перевіривши обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Тарасенка І.М. вирішила, що він відповідає вимогам процесуального закону, оскільки містить у собі відомості, передбачені п. п. 1-9 ч. 2 ст. 291 КПК України.

 

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні ( № 742/1216/16 к) щодо Труша Леоніда Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з додатками та матеріалами провадження повернуто прокурору для усунення недоліків ухвалою суду від 14.03.2017 року з підстав неконкретного обвинувачення, а саме в обвинувальному акті не конкретно та незрозуміло відображено «час вчинення кримінального правопорушення (злочину)»,  чітко не відображений причинний зв’язок між діями обвинуваченого та смертю потерпілого.

Ухвалу суду апеляційною інстанцією скасовано, а справу направлено на новий розгляд. Колегія суддів дійшла висновку про те, що суд першої інстанції дійшов неправильного висновку про невідповідність обвинувального акту вимогам КПК.

 1. Більшість суддів Бахмацького районного суду схиляються до того, що постановивши ухвалу про повернення обвинувального акту прокурору, суддя не має права розглядати кримінальне провадження після скасування вказаної ухвали судом апеляційної інстанції. Однак, на думку деяких суддів, скасування ухвали про повернення обвинувального акту прокурору з підстав невідповідності в частині зазначення адреси учасників кримінального провадження, їх анкетних даних, тощо, не перешкоджає судді розглядати кримінальне провадження після повернення з апеляційної інстанції
 2. 3. Статтею 291 КПК України передбачено, що розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування (крім випадку, передбаченого частиною другою статті 297 1цього Кодексу); повинна приєднуватися до матеріалів кримінальної справи. У іншому разі обвинувальний акт повертається прокурору.

    В практиці Бахмацького районного суду Чернігівської області випадків повернення обвинувального акта у випадку неможливості надання прокурором до суду розписки підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред”явлений під час досудового розслідування і реєстру матеріалів досудового  розслідування з причин ухилення підозрюваним та/або його захисником від виконання дій, передбачених ст. 291 КПК України протягом періоду, за який проводиться узагальнення, не було.

 

 1. З метою дотримання процесуального порядку застосування запобіжних заходів, в тому числі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, під час підготовчого провадження Бахмацький районний суд застосовує практику рекомендаційних роз’яснень судової палати у кримінальних справах ВССУ, рішення Європейського суду з прав людини від 09.10.2014 року у справі „Чанєв проти України”

 Відповідно до положень ч. 3 ст. 315 КПК під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. Під час розгляду таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом 2 КПК. За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим.

Протягом 2015 року у підготовчому судовому засіданні Бахмацьким районним судом запобіжний захід у виді тримання під вартою продовжувався щодо 4 обвинувачених.

Так, по кримінальному провадженню №728/79/15-к  щодо обвинуваченого Тітова Є.В стосовно скоєння ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185, ч.3 ст.187 КК України ухвалою суду від 17.01.2015 року продовжено дію запобіжного заходу відносно Тітова Євгена Володимировича у вигляді  тримання під вартою до 15 березня 2015 року. Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, в яких обвинувачується Тітов Є.В., одне з яких є особливо тяжким злочином,  з метою запобігання ризиків, передбачених ч. 1 ст.177 КПК України, суд вирішив за необхідне продовжити Тітову Є.В. дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але на строк, що не перевищує двох місяців з дня надходження обвинувального акту до суду, оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 331 КПК України незалежно від наявності клопотань суд зобов’язаний розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акта, чи з дня застосування судом  запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні №728/2903/14к щодо Цепуха О.М. в скоєнні діянь, передбачених ст. 186 ч. 2 КК України ухвалою суду від 24.12.2014р. за клопотанням прокурора також продовжено термін тримання під вартою.

У кримінальному провадженні №728/2339/15к щодо Загрутдінова О.М. стосовно скоєння ним кримінальних правопорушень ( злочинів), передбаченого ст.395,ч.3ст.185, ч.2 ст.263, ч.2 ст.185  КК України ухвалою суду від 21.10.2015 року за клопотанням прокурора продовжено обвинуваченому Загрутдінову Олегу Мансуровичу на час проведення судового розгляду справи  міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на два місяці, тобто до 20 грудня  2015 року, з його утриманням в СІЗО м.Чернігова.

У кримінальному провадженні № 728/97/15 к відносно Рудька В.А. стосовно скоєння ним кримінального  правопорушення, передбаченого  ч.1 ст.115 КК України ухвалою суду від 19.01.2017 року за клопотанням прокурора продовжено дію запобіжного заходу відносно Рудька В.А. у вигляді  тримання під вартою, а в задоволенні клопотання обвинуваченого Рудька В.А. про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт – відмовлено.

В кожному випадку суд обов»язково зазначав термін дії запобіжного заходу.

Протягом 2016 року у підготовчому судовому засіданні було продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні 3-х обвинувачених:

У кримінальному провадженні №728/2724/16к відносно Пашковського С.В. стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено за клопотанням прокурора.

У кримінальному провадженні у відношенні Бака В. А. стосовно скоєння  ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.187, ст.257, ч.5 ст.186, ч.3 ст.289, ч.1 ст.263 КК України, Місана М. І., стосовно скоєння  ним  кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.187, ст.257, ч.5 ст.186, ч.3 ст.289, ч.3 ст.187, ч.1 ст.263 КК України, Джеранова Б. В. стосовно скоєння  ним  кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.187, ст.257, ч.5 ст.186, ч.1 ст.263 КК України, Жиліна А. В. стосовно скоєння  ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.187, ч.5 ст.186, ч.4 ст.187, ст.257, ч.3 ст.289, ч.2 ст.263 КК України, Гончарука В. В. стосовно скоєння  ним  кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.187, ч.5 ст.186, ч.4 ст.187, ст.257, ч.3 ст.289,  ч.2 ст.263 КК України, Дзюмака Я.В. стосовно скоєння  ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.187, ч.4 ст.187, ст.257, ч.3 ст.289, ч.2 ст.263 КК України міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці продовжено за клопотанням прокурора.

У кримінальному провадженні № 728/129/16-к щодо Тарасенка В.І., Тарасенка І. І., Тарасюк Д.П. за ст. 115 ч.2 п.п. 4, 12 КК України міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці продовжено за клопотанням прокурора.

В кожному випадку суд обов»язково зазначав кінцевий термін дії запобіжного заходу.

 

У кримінальному провадженні у відношенні Вітра К.Ю. стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (провадження № 740/121/15к) у підготовчому судовому засіданні ухвалою суду від 06.04.2016 року було відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про продовження обвинуваченому строку тримання під вартою, оскільки суд прийшов до висновку про повернення обвинувального акта прокурору і, виходячи з положень ст.314-315 КПК України, не вбачав підстав для вирішення питання про продовження  строку запобіжного заходу, обраного у відношенні обвинуваченого.

 

Також  мав місце випадок скасування запобіжного заходу у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 728/546/16к по обвинуваченні Прищепи С.О. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 162 ч.1, ст. 309 ч. 2 КК України. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ухвалою суду від 01.03.2017 року було скасовано, та відповідно до цієї ухвали застосовано до Прищепи С.О. примусовий захід медичного характеру – госпіталізацію до психіатричного закладу із звичайним наглядом.

      

У першому півріччі 2017 року у підготовчому судовому засіданні продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні 1 обвинуваченого та обрано запобіжних захід у виді домашнього арешту відносно 1 обвинуваченого:

 

У кримінальному провадженні № 728/129/16к у відношенні Тарасенка В.І., неповнолітніх Тарасенка І.І.,  Тарасюка Д.П. стосовно скоєння ними злочину, передбаченого п.п. 4, 12 ч.2 ст. 115 КК України міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено за клопотанням прокурора.

 

У кримінальному провадженні № 739/1412/16к у відношенні Єгорова Б.Ю. стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, обираючи запобіжних захід у виді домашнього арешту за клопотання прокурора, суд приймав до уваги наявність  обґрунтованої  підозри у вчиненні Єгоровим Б.Ю. злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, який відноситься до категорії особливо тяжких і за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до п»ятнадцяти років, особу обвинуваченого, розташування місця проживання обвинуваченого поблизу державного кордону з Російською Федерацією, що свідчить про можливість переховування від суду та впливати на свідків, тобто, мали ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, і для їх запобігання, застосування більш м'яких запобіжних заходів суд вважав недостатнім, тому обрав у відношенні Єгорова Б.Ю. запобіжний захід у виді домашнього арешту, який не є найбільш суворим запобіжним заходом, який передбачений КПК України.

 

У кримінальному провадженні № 742/1216/16к по обвинуваченню Труша Л. М. у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 115 КК ухвалою суду про повернення обвинувального акту прокурору від 14.03.2017 року було відмовлено в задоволенні клопотань прокурора та захисника про продовження та зміну раніше обраного запобіжного заходу, оскільки, виходячи з положень ст.314, 315 КПК України, підстав для їх задоволення суд не вбачав, так як дійшов висновку про повернення обвинувального акту прокурору.  

 

Приймаючи рішення про продовження строку тримання  під вартою у відношенні обвинувачених у вказаних провадженнях на час судового розгляду, суд виходив з того, що ризики, які існували на момент обрання обвинуваченим запобіжного заходу продовжують існувати.

 У вищенаведених ухвалах  обов»язково суд зазначав термін дії обраного чи продовженого запобіжного заходу.

 

 1. За звітній період до Бахмацького районного суду після усунення недоліків надійшли два обвинувальних акти: 1) обвинувальний акт відносно Вітра Костянтина Юрійовича, стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (провадження № 740/121/15к). Ухвалою суду від 17.06.2016 року було призначено підготовче судове засідання по даній справі та відповідно до ухвали суду від 14.07.2016 року обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні був направлений до Апеляційного суду Чернігівської області для визначення підсудності;

2) обвинувальний акт відносно Демітрієва М. О. у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених  частиною першою статті 263, статтею 348 Кримінального кодексу України. Ухвалою суду від 01.02.2017 року за вказаним обвинувальним актом було призначено підготовче судове засідання, в якому ухвалою суду від 09.02.2017 року було прийнято рішення про призначення судового розгляду. Вироком суду від 24.05.2017 року Демітрієва Максима Олександровича визнано невинуватим у пред’явленому обвинуваченні за статтею 348 Кримінального кодексу України у зв’язку із недоведеністю того, що кримінальне правопорушення (злочин) вчинене Демітрієвим Максимом Олександровичем та виправдано. Демітрієва Максима Олександровича визнано винуватим за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України засудженого звільнено від відбуття призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку в 2 (два) роки не вчинить нового злочину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення судової практики Бахмацького районного суду Чернігівської області щодо здійснення підготовчого судового провадження у кримінальному провадженні за період 2015 р. - I півріччя 2017 р.

 

Бахмацьким районним судом Чернігівської області проведено узагальнення судової практики Бахмацького районного суду Чернігівської області щодо здійснення підготовчого судового провадження у кримінальному провадженні за період 2015 р. - I півріччя 2017 р.

 1. Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти таке рішення: повернути обвинувальний акт прокурору, якщо він не відповідає вимогам КПК України. Питання форми та змісту обвинувального акту регулюється ст.ст. 109, 110, 291 КПК України.       

 За вказаний період Бахмацьким районним судом Чернігівської області відповідно до пункту 3 частини 3 статті 314 КПК України було повернуто прокурору 5 обвинувальних актів:

2015 рік- не поверталися.

2016 рік- 3

1 півріччя 2017 рік- 2 .

Оскаржувались в апеляційному порядку -5 ухвал Бахмацького районного суду про повернення обвинувального акту прокурору, з них: залишено без змін- 2, змінено -1, скасовано -2

Так, відповідно до вимог ст. 314 КПК України, в підготовчому судовому засіданні судом було постановлено ухвалу від 06.04.2016 року про повернення обвинувального акта разом з додатками прокурору, як такий, що не відповідає вимогам ст. 291 КПК України у кримінальному провадженні у відношенні Вітра Костянтина Юрійовича, стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (провадження № 740/121/15к).

Суд прийшов до висновку, що в обвинувальному акті не конкретно  сформульоване обвинувачення.

  В обвинувальному акті від 12.01.2015 року у відношенні Вітра К.Ю. не викладені конкретні обставини кримінального правопорушення, зокрема не конкретизовано у який спосіб обвинувачений вбив потерпілу, не визначена його форма вини, не вказано з якою метою він здавив шию потерпілої та завдав їй тілесні ушкодження від яких наступила смерть.

Окрім того, при пред»явленні Вітру К.Ю. обвинувачення, викладеного в обвинувальному акті від 12.01.2015 року було порушено вимоги ст.ст.338, 341 КПК України.

Ухвалу Бахмацького районного суду Чернігівської області Апеляційним судом Чернігівської області залишено без змін.

 

Обвинувальний акт від 25.04.2016 року у кримінальному провадженні у відношенні Третякова Василя Станіславовича стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.309 КК України разом з додатками повернуто прокурору для усунення недоліків згідно з ухвалою суду від 16.04.2016 року (провадження № 728/1169/16к).

Суд першої інстанції мотивував своє рішення тим, що в порушення ч. 2 ст. 291 КПК України, в направленому до суду обвинувальному акті не вірно зазначено анкетні дані обвинуваченого стосовно адреси проживання, оскільки судова кореспонденція повернулася не врученою, смс-повідомлення на указаний обвинуваченим номер також залишились не отриманими, окрім одного, примусовий привід останнього також залишився не виконаним.

Також підставою для повернення обвинувального акту стала неконкретність викладення фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчинені якого обвинувачується Третяков, зокрема, під час досудового розслідування не встановлено наявність чи відсутність у обвинуваченого мети збуту наркотичного засобу, що, на думку суду впливає на кваліфікацію його дій.

Вказану ухвалу Бахмацького районного суду було змінено апеляційною інстанцією 11.07.2016 року. Виключено з ухвали Бахмацького райсуду як підставу повернення обвинувального акту прокурору посилання на неконкретність викладення фактичних обставин кримінального правопорушення щодо відсутності чи наявності мети збуту наркотичних засобів. В решті ухвалу Бахмацького райсуду від 16.04.2017 року залишено без змін.

 

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні ( № 728/1662/16 к) щодо Демітрієва Максима Олександровича у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених частиною першою статті 263, статтею 348 Кримінального кодексу України з додатками та матеріалами провадження повернуто прокурору для усунення недоліків згідно ухвали суду від 06.07.2016 року з підстав неконкретного обвинувачення. В обвинувальному акті не викладені конкретні обставини кримінального правопорушення. Зокрема, щодо правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 263 КК не відображено ставлення обвинуваченого до вчиненого ним діяння (чи усвідомлював він протиправний характер своїх дій), що охоплюється змістом вини і є як обов’язковою ознакою суб’єктивною сторони вказаного злочину, який характеризується прямим умислом, так і взагалі передумовою кримінальної відповідальності (стаття 62 Конституції України, стаття 11 КК).

Щодо кримінального правопорушення (злочину) передбаченого статтею 348 КК, то в обвинувальному акті не зазначено місце, та не конкретно вказаний час скоєння злочину.

Окрім того, невиконано прокурором вимоги статті 384 КПК. Так як,  Демітрієв М.О. обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), за який передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, а тому з врахуванням вимог спеціальної статті 384 КПК до обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування, які передаються до суду додається письмове роз’яснення прокурора обвинуваченому про можливість, особливості і правові наслідки розгляду кримінального провадження судом присяжних. Дана норма закону містить імперативне положення про обов’язок прокурора додати письмове роз’яснення до обвинувального акту, що в даному випадку не було дотримано, а подання такого роз’яснення в підготовчому судовому засіданні, як здійснено в даній ситуації, нормами КПК не передбачено.

Ухвалу Бахмацького районного  суду апеляційною інстанцією залишено без змін.

 

Обвинувальний акт від 13.01.2017 року у кримінальному провадженні (№ 728/93/17) у відношенні Тарасенка Івана Миколайовича, стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України разом з додатками повернуто прокурору для усунення недоліків ухвалою суду від 27.02.2017 року. Суд прийшов до висновку, що обвинувальний акт у кримінальному провадження у відношенні Тарасенка І.І. не відповідає вимогам КПК України у частині зазначення місця проживання обвинуваченого, так як заходи щодо сповіщення Тарасенка І.М. про виклик в судове засідання за адресою, вказаною у обвинувальному акті були безрезультатними, оскільки всі поштові відправлення повернулися без вручення адресату.

         Ухвалу суду апеляційною інстанцією скасовано, а справу направлено на новий розгляд зі стадії підготовчого засідання.

Колегія судів, перевіривши обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Тарасенка І.М. вирішила, що він відповідає вимогам процесуального закону, оскільки містить у собі відомості, передбачені п. п. 1-9 ч. 2 ст. 291 КПК України.

 

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні ( № 742/1216/16 к) щодо Труша Леоніда Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з додатками та матеріалами провадження повернуто прокурору для усунення недоліків ухвалою суду від 14.03.2017 року з підстав неконкретного обвинувачення, а саме в обвинувальному акті не конкретно та незрозуміло відображено «час вчинення кримінального правопорушення (злочину)»,  чітко не відображений причинний зв’язок між діями обвинуваченого та смертю потерпілого.

Ухвалу суду апеляційною інстанцією скасовано, а справу направлено на новий розгляд. Колегія суддів дійшла висновку про те, що суд першої інстанції дійшов неправильного висновку про невідповідність обвинувального акту вимогам КПК.

 1. Більшість суддів Бахмацького районного суду схиляються до того, що постановивши ухвалу про повернення обвинувального акту прокурору, суддя не має права розглядати кримінальне провадження після скасування вказаної ухвали судом апеляційної інстанції. Однак, на думку деяких суддів, скасування ухвали про повернення обвинувального акту прокурору з підстав невідповідності в частині зазначення адреси учасників кримінального провадження, їх анкетних даних, тощо, не перешкоджає судді розглядати кримінальне провадження після повернення з апеляційної інстанції
 2. 3. Статтею 291 КПК України передбачено, що розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування (крім випадку, передбаченого частиною другою статті 297 1цього Кодексу); повинна приєднуватися до матеріалів кримінальної справи. У іншому разі обвинувальний акт повертається прокурору.

    В практиці Бахмацького районного суду Чернігівської області випадків повернення обвинувального акта у випадку неможливості надання прокурором до суду розписки підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред”явлений під час досудового розслідування і реєстру матеріалів досудового  розслідування з причин ухилення підозрюваним та/або його захисником від виконання дій, передбачених ст. 291 КПК України протягом періоду, за який проводиться узагальнення, не було.

 

 1. З метою дотримання процесуального порядку застосування запобіжних заходів, в тому числі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, під час підготовчого провадження Бахмацький районний суд застосовує практику рекомендаційних роз’яснень судової палати у кримінальних справах ВССУ, рішення Європейського суду з прав людини від 09.10.2014 року у справі „Чанєв проти України”

 Відповідно до положень ч. 3 ст. 315 КПК під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. Під час розгляду таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом 2 КПК. За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим.

Протягом 2015 року у підготовчому судовому засіданні Бахмацьким районним судом запобіжний захід у виді тримання під вартою продовжувався щодо 4 обвинувачених.

Так, по кримінальному провадженню №728/79/15-к  щодо обвинуваченого Тітова Є.В стосовно скоєння ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185, ч.3 ст.187 КК України ухвалою суду від 17.01.2015 року продовжено дію запобіжного заходу відносно Тітова Євгена Володимировича у вигляді  тримання під вартою до 15 березня 2015 року. Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, в яких обвинувачується Тітов Є.В., одне з яких є особливо тяжким злочином,  з метою запобігання ризиків, передбачених ч. 1 ст.177 КПК України, суд вирішив за необхідне продовжити Тітову Є.В. дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але на строк, що не перевищує двох місяців з дня надходження обвинувального акту до суду, оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 331 КПК України незалежно від наявності клопотань суд зобов’язаний розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акта, чи з дня застосування судом  запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні №728/2903/14к щодо Цепуха О.М. в скоєнні діянь, передбачених ст. 186 ч. 2 КК України ухвалою суду від 24.12.2014р. за клопотанням прокурора також продовжено термін тримання під вартою.

У кримінальному провадженні №728/2339/15к щодо Загрутдінова О.М. стосовно скоєння ним кримінальних правопорушень ( злочинів), передбаченого ст.395,ч.3ст.185, ч.2 ст.263, ч.2 ст.185  КК України ухвалою суду від 21.10.2015 року за клопотанням прокурора продовжено обвинуваченому Загрутдінову Олегу Мансуровичу на час проведення судового розгляду справи  міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на два місяці, тобто до 20 грудня  2015 року, з його утриманням в СІЗО м.Чернігова.

У кримінальному провадженні № 728/97/15 к відносно Рудька В.А. стосовно скоєння ним кримінального  правопорушення, передбаченого  ч.1 ст.115 КК України ухвалою суду від 19.01.2017 року за клопотанням прокурора продовжено дію запобіжного заходу відносно Рудька В.А. у вигляді  тримання під вартою, а в задоволенні клопотання обвинуваченого Рудька В.А. про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт – відмовлено.

В кожному випадку суд обов»язково зазначав термін дії запобіжного заходу.

Протягом 2016 року у підготовчому судовому засіданні було продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні 3-х обвинувачених:

У кримінальному провадженні №728/2724/16к відносно Пашковського С.В. стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено за клопотанням прокурора.

У кримінальному провадженні у відношенні Бака В. А. стосовно скоєння  ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.187, ст.257, ч.5 ст.186, ч.3 ст.289, ч.1 ст.263 КК України, Місана М. І., стосовно скоєння  ним  кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.187, ст.257, ч.5 ст.186, ч.3 ст.289, ч.3 ст.187, ч.1 ст.263 КК України, Джеранова Б. В. стосовно скоєння  ним  кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.187, ст.257, ч.5 ст.186, ч.1 ст.263 КК України, Жиліна А. В. стосовно скоєння  ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.187, ч.5 ст.186, ч.4 ст.187, ст.257, ч.3 ст.289, ч.2 ст.263 КК України, Гончарука В. В. стосовно скоєння  ним  кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.187, ч.5 ст.186, ч.4 ст.187, ст.257, ч.3 ст.289,  ч.2 ст.263 КК України, Дзюмака Я.В. стосовно скоєння  ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.187, ч.4 ст.187, ст.257, ч.3 ст.289, ч.2 ст.263 КК України міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці продовжено за клопотанням прокурора.

У кримінальному провадженні № 728/129/16-к щодо Тарасенка В.І., Тарасенка І. І., Тарасюк Д.П. за ст. 115 ч.2 п.п. 4, 12 КК України міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці продовжено за клопотанням прокурора.

В кожному випадку суд обов»язково зазначав кінцевий термін дії запобіжного заходу.

 

У кримінальному провадженні у відношенні Вітра К.Ю. стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (провадження № 740/121/15к) у підготовчому судовому засіданні ухвалою суду від 06.04.2016 року було відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про продовження обвинуваченому строку тримання під вартою, оскільки суд прийшов до висновку про повернення обвинувального акта прокурору і, виходячи з положень ст.314-315 КПК України, не вбачав підстав для вирішення питання про продовження  строку запобіжного заходу, обраного у відношенні обвинуваченого.

 

Також  мав місце випадок скасування запобіжного заходу у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 728/546/16к по обвинуваченні Прищепи С.О. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 162 ч.1, ст. 309 ч. 2 КК України. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ухвалою суду від 01.03.2017 року було скасовано, та відповідно до цієї ухвали застосовано до Прищепи С.О. примусовий захід медичного характеру – госпіталізацію до психіатричного закладу із звичайним наглядом.

      

У першому півріччі 2017 року у підготовчому судовому засіданні продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні 1 обвинуваченого та обрано запобіжних захід у виді домашнього арешту відносно 1 обвинуваченого:

 

У кримінальному провадженні № 728/129/16к у відношенні Тарасенка В.І., неповнолітніх Тарасенка І.І.,  Тарасюка Д.П. стосовно скоєння ними злочину, передбаченого п.п. 4, 12 ч.2 ст. 115 КК України міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено за клопотанням прокурора.

 

У кримінальному провадженні № 739/1412/16к у відношенні Єгорова Б.Ю. стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, обираючи запобіжних захід у виді домашнього арешту за клопотання прокурора, суд приймав до уваги наявність  обґрунтованої  підозри у вчиненні Єгоровим Б.Ю. злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, який відноситься до категорії особливо тяжких і за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до п»ятнадцяти років, особу обвинуваченого, розташування місця проживання обвинуваченого поблизу державного кордону з Російською Федерацією, що свідчить про можливість переховування від суду та впливати на свідків, тобто, мали ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, і для їх запобігання, застосування більш м'яких запобіжних заходів суд вважав недостатнім, тому обрав у відношенні Єгорова Б.Ю. запобіжний захід у виді домашнього арешту, який не є найбільш суворим запобіжним заходом, який передбачений КПК України.

 

У кримінальному провадженні № 742/1216/16к по обвинуваченню Труша Л. М. у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 115 КК ухвалою суду про повернення обвинувального акту прокурору від 14.03.2017 року було відмовлено в задоволенні клопотань прокурора та захисника про продовження та зміну раніше обраного запобіжного заходу, оскільки, виходячи з положень ст.314, 315 КПК України, підстав для їх задоволення суд не вбачав, так як дійшов висновку про повернення обвинувального акту прокурору.  

 

Приймаючи рішення про продовження строку тримання  під вартою у відношенні обвинувачених у вказаних провадженнях на час судового розгляду, суд виходив з того, що ризики, які існували на момент обрання обвинуваченим запобіжного заходу продовжують існувати.

 У вищенаведених ухвалах  обов»язково суд зазначав термін дії обраного чи продовженого запобіжного заходу.

 

 1. За звітній період до Бахмацького районного суду після усунення недоліків надійшли два обвинувальних акти: 1) обвинувальний акт відносно Вітра Костянтина Юрійовича, стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (провадження № 740/121/15к). Ухвалою суду від 17.06.2016 року було призначено підготовче судове засідання по даній справі та відповідно до ухвали суду від 14.07.2016 року обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні був направлений до Апеляційного суду Чернігівської області для визначення підсудності;

2) обвинувальний акт відносно Демітрієва М. О. у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених  частиною першою статті 263, статтею 348 Кримінального кодексу України. Ухвалою суду від 01.02.2017 року за вказаним обвинувальним актом було призначено підготовче судове засідання, в якому ухвалою суду від 09.02.2017 року було прийнято рішення про призначення судового розгляду. Вироком суду від 24.05.2017 року Демітрієва Максима Олександровича визнано невинуватим у пред’явленому обвинуваченні за статтею 348 Кримінального кодексу України у зв’язку із недоведеністю того, що кримінальне правопорушення (злочин) вчинене Демітрієвим Максимом Олександровичем та виправдано. Демітрієва Максима Олександровича визнано винуватим за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України засудженого звільнено від відбуття призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку в 2 (два) роки не вчинить нового злочину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення судової практики Бахмацького районного суду Чернігівської області щодо здійснення підготовчого судового провадження у кримінальному провадженні за період 2015 р. - I півріччя 2017 р.

 

Бахмацьким районним судом Чернігівської області проведено узагальнення судової практики Бахмацького районного суду Чернігівської області щодо здійснення підготовчого судового провадження у кримінальному провадженні за період 2015 р. - I півріччя 2017 р.

 1. Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти таке рішення: повернути обвинувальний акт прокурору, якщо він не відповідає вимогам КПК України. Питання форми та змісту обвинувального акту регулюється ст.ст. 109, 110, 291 КПК України.       

 За вказаний період Бахмацьким районним судом Чернігівської області відповідно до пункту 3 частини 3 статті 314 КПК України було повернуто прокурору 5 обвинувальних актів:

2015 рік- не поверталися.

2016 рік- 3

1 півріччя 2017 рік- 2 .

Оскаржувались в апеляційному порядку -5 ухвал Бахмацького районного суду про повернення обвинувального акту прокурору, з них: залишено без змін- 2, змінено -1, скасовано -2

Так, відповідно до вимог ст. 314 КПК України, в підготовчому судовому засіданні судом було постановлено ухвалу від 06.04.2016 року про повернення обвинувального акта разом з додатками прокурору, як такий, що не відповідає вимогам ст. 291 КПК України у кримінальному провадженні у відношенні Вітра Костянтина Юрійовича, стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (провадження № 740/121/15к).

Суд прийшов до висновку, що в обвинувальному акті не конкретно  сформульоване обвинувачення.

  В обвинувальному акті від 12.01.2015 року у відношенні Вітра К.Ю. не викладені конкретні обставини кримінального правопорушення, зокрема не конкретизовано у який спосіб обвинувачений вбив потерпілу, не визначена його форма вини, не вказано з якою метою він здавив шию потерпілої та завдав їй тілесні ушкодження від яких наступила смерть.

Окрім того, при пред»явленні Вітру К.Ю. обвинувачення, викладеного в обвинувальному акті від 12.01.2015 року було порушено вимоги ст.ст.338, 341 КПК України.

Ухвалу Бахмацького районного суду Чернігівської області Апеляційним судом Чернігівської області залишено без змін.

 

Обвинувальний акт від 25.04.2016 року у кримінальному провадженні у відношенні Третякова Василя Станіславовича стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.309 КК України разом з додатками повернуто прокурору для усунення недоліків згідно з ухвалою суду від 16.04.2016 року (провадження № 728/1169/16к).

Суд першої інстанції мотивував своє рішення тим, що в порушення ч. 2 ст. 291 КПК України, в направленому до суду обвинувальному акті не вірно зазначено анкетні дані обвинуваченого стосовно адреси проживання, оскільки судова кореспонденція повернулася не врученою, смс-повідомлення на указаний обвинуваченим номер також залишились не отриманими, окрім одного, примусовий привід останнього також залишився не виконаним.

Також підставою для повернення обвинувального акту стала неконкретність викладення фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчинені якого обвинувачується Третяков, зокрема, під час досудового розслідування не встановлено наявність чи відсутність у обвинуваченого мети збуту наркотичного засобу, що, на думку суду впливає на кваліфікацію його дій.

Вказану ухвалу Бахмацького районного суду було змінено апеляційною інстанцією 11.07.2016 року. Виключено з ухвали Бахмацького райсуду як підставу повернення обвинувального акту прокурору посилання на неконкретність викладення фактичних обставин кримінального правопорушення щодо відсутності чи наявності мети збуту наркотичних засобів. В решті ухвалу Бахмацького райсуду від 16.04.2017 року залишено без змін.

 

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні ( № 728/1662/16 к) щодо Демітрієва Максима Олександровича у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених частиною першою статті 263, статтею 348 Кримінального кодексу України з додатками та матеріалами провадження повернуто прокурору для усунення недоліків згідно ухвали суду від 06.07.2016 року з підстав неконкретного обвинувачення. В обвинувальному акті не викладені конкретні обставини кримінального правопорушення. Зокрема, щодо правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 263 КК не відображено ставлення обвинуваченого до вчиненого ним діяння (чи усвідомлював він протиправний характер своїх дій), що охоплюється змістом вини і є як обов’язковою ознакою суб’єктивною сторони вказаного злочину, який характеризується прямим умислом, так і взагалі передумовою кримінальної відповідальності (стаття 62 Конституції України, стаття 11 КК).

Щодо кримінального правопорушення (злочину) передбаченого статтею 348 КК, то в обвинувальному акті не зазначено місце, та не конкретно вказаний час скоєння злочину.

Окрім того, невиконано прокурором вимоги статті 384 КПК. Так як,  Демітрієв М.О. обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), за який передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, а тому з врахуванням вимог спеціальної статті 384 КПК до обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування, які передаються до суду додається письмове роз’яснення прокурора обвинуваченому про можливість, особливості і правові наслідки розгляду кримінального провадження судом присяжних. Дана норма закону містить імперативне положення про обов’язок прокурора додати письмове роз’яснення до обвинувального акту, що в даному випадку не було дотримано, а подання такого роз’яснення в підготовчому судовому засіданні, як здійснено в даній ситуації, нормами КПК не передбачено.

Ухвалу Бахмацького районного  суду апеляційною інстанцією залишено без змін.

 

Обвинувальний акт від 13.01.2017 року у кримінальному провадженні (№ 728/93/17) у відношенні Тарасенка Івана Миколайовича, стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України разом з додатками повернуто прокурору для усунення недоліків ухвалою суду від 27.02.2017 року. Суд прийшов до висновку, що обвинувальний акт у кримінальному провадження у відношенні Тарасенка І.І. не відповідає вимогам КПК України у частині зазначення місця проживання обвинуваченого, так як заходи щодо сповіщення Тарасенка І.М. про виклик в судове засідання за адресою, вказаною у обвинувальному акті були безрезультатними, оскільки всі поштові відправлення повернулися без вручення адресату.

         Ухвалу суду апеляційною інстанцією скасовано, а справу направлено на новий розгляд зі стадії підготовчого засідання.

Колегія судів, перевіривши обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Тарасенка І.М. вирішила, що він відповідає вимогам процесуального закону, оскільки містить у собі відомості, передбачені п. п. 1-9 ч. 2 ст. 291 КПК України.

 

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні ( № 742/1216/16 к) щодо Труша Леоніда Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з додатками та матеріалами провадження повернуто прокурору для усунення недоліків ухвалою суду від 14.03.2017 року з підстав неконкретного обвинувачення, а саме в обвинувальному акті не конкретно та незрозуміло відображено «час вчинення кримінального правопорушення (злочину)»,  чітко не відображений причинний зв’язок між діями обвинуваченого та смертю потерпілого.

Ухвалу суду апеляційною інстанцією скасовано, а справу направлено на новий розгляд. Колегія суддів дійшла висновку про те, що суд першої інстанції дійшов неправильного висновку про невідповідність обвинувального акту вимогам КПК.

 1. Більшість суддів Бахмацького районного суду схиляються до того, що постановивши ухвалу про повернення обвинувального акту прокурору, суддя не має права розглядати кримінальне провадження після скасування вказаної ухвали судом апеляційної інстанції. Однак, на думку деяких суддів, скасування ухвали про повернення обвинувального акту прокурору з підстав невідповідності в частині зазначення адреси учасників кримінального провадження, їх анкетних даних, тощо, не перешкоджає судді розглядати кримінальне провадження після повернення з апеляційної інстанції
 2. 3. Статтею 291 КПК України передбачено, що розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування (крім випадку, передбаченого частиною другою статті 297 1цього Кодексу); повинна приєднуватися до матеріалів кримінальної справи. У іншому разі обвинувальний акт повертається прокурору.

    В практиці Бахмацького районного суду Чернігівської області випадків повернення обвинувального акта у випадку неможливості надання прокурором до суду розписки підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред”явлений під час досудового розслідування і реєстру матеріалів досудового  розслідування з причин ухилення підозрюваним та/або його захисником від виконання дій, передбачених ст. 291 КПК України протягом періоду, за який проводиться узагальнення, не було.

 

 1. З метою дотримання процесуального порядку застосування запобіжних заходів, в тому числі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, під час підготовчого провадження Бахмацький районний суд застосовує практику рекомендаційних роз’яснень судової палати у кримінальних справах ВССУ, рішення Європейського суду з прав людини від 09.10.2014 року у справі „Чанєв проти України”

 Відповідно до положень ч. 3 ст. 315 КПК під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. Під час розгляду таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом 2 КПК. За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим.

Протягом 2015 року у підготовчому судовому засіданні Бахмацьким районним судом запобіжний захід у виді тримання під вартою продовжувався щодо 4 обвинувачених.

Так, по кримінальному провадженню №728/79/15-к  щодо обвинуваченого Тітова Є.В стосовно скоєння ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185, ч.3 ст.187 КК України ухвалою суду від 17.01.2015 року продовжено дію запобіжного заходу відносно Тітова Євгена Володимировича у вигляді  тримання під вартою до 15 березня 2015 року. Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, в яких обвинувачується Тітов Є.В., одне з яких є особливо тяжким злочином,  з метою запобігання ризиків, передбачених ч. 1 ст.177 КПК України, суд вирішив за необхідне продовжити Тітову Є.В. дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але на строк, що не перевищує двох місяців з дня надходження обвинувального акту до суду, оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 331 КПК України незалежно від наявності клопотань суд зобов’язаний розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акта, чи з дня застосування судом  запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні №728/2903/14к щодо Цепуха О.М. в скоєнні діянь, передбачених ст. 186 ч. 2 КК України ухвалою суду від 24.12.2014р. за клопотанням прокурора також продовжено термін тримання під вартою.

У кримінальному провадженні №728/2339/15к щодо Загрутдінова О.М. стосовно скоєння ним кримінальних правопорушень ( злочинів), передбаченого ст.395,ч.3ст.185, ч.2 ст.263, ч.2 ст.185  КК України ухвалою суду від 21.10.2015 року за клопотанням прокурора продовжено обвинуваченому Загрутдінову Олегу Мансуровичу на час проведення судового розгляду справи  міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на два місяці, тобто до 20 грудня  2015 року, з його утриманням в СІЗО м.Чернігова.

У кримінальному провадженні № 728/97/15 к відносно Рудька В.А. стосовно скоєння ним кримінального  правопорушення, передбаченого  ч.1 ст.115 КК України ухвалою суду від 19.01.2017 року за клопотанням прокурора продовжено дію запобіжного заходу відносно Рудька В.А. у вигляді  тримання під вартою, а в задоволенні клопотання обвинуваченого Рудька В.А. про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт – відмовлено.

В кожному випадку суд обов»язково зазначав термін дії запобіжного заходу.

Протягом 2016 року у підготовчому судовому засіданні було продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні 3-х обвинувачених:

У кримінальному провадженні №728/2724/16к відносно Пашковського С.В. стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено за клопотанням прокурора.

У кримінальному провадженні у відношенні Бака В. А. стосовно скоєння  ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.187, ст.257, ч.5 ст.186, ч.3 ст.289, ч.1 ст.263 КК України, Місана М. І., стосовно скоєння  ним  кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.187, ст.257, ч.5 ст.186, ч.3 ст.289, ч.3 ст.187, ч.1 ст.263 КК України, Джеранова Б. В. стосовно скоєння  ним  кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.187, ст.257, ч.5 ст.186, ч.1 ст.263 КК України, Жиліна А. В. стосовно скоєння  ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.187, ч.5 ст.186, ч.4 ст.187, ст.257, ч.3 ст.289, ч.2 ст.263 КК України, Гончарука В. В. стосовно скоєння  ним  кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.187, ч.5 ст.186, ч.4 ст.187, ст.257, ч.3 ст.289,  ч.2 ст.263 КК України, Дзюмака Я.В. стосовно скоєння  ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.187, ч.4 ст.187, ст.257, ч.3 ст.289, ч.2 ст.263 КК України міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці продовжено за клопотанням прокурора.

У кримінальному провадженні № 728/129/16-к щодо Тарасенка В.І., Тарасенка І. І., Тарасюк Д.П. за ст. 115 ч.2 п.п. 4, 12 КК України міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці продовжено за клопотанням прокурора.

В кожному випадку суд обов»язково зазначав кінцевий термін дії запобіжного заходу.

 

У кримінальному провадженні у відношенні Вітра К.Ю. стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (провадження № 740/121/15к) у підготовчому судовому засіданні ухвалою суду від 06.04.2016 року було відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про продовження обвинуваченому строку тримання під вартою, оскільки суд прийшов до висновку про повернення обвинувального акта прокурору і, виходячи з положень ст.314-315 КПК України, не вбачав підстав для вирішення питання про продовження  строку запобіжного заходу, обраного у відношенні обвинуваченого.

 

Також  мав місце випадок скасування запобіжного заходу у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 728/546/16к по обвинуваченні Прищепи С.О. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 162 ч.1, ст. 309 ч. 2 КК України. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ухвалою суду від 01.03.2017 року було скасовано, та відповідно до цієї ухвали застосовано до Прищепи С.О. примусовий захід медичного характеру – госпіталізацію до психіатричного закладу із звичайним наглядом.

      

У першому півріччі 2017 року у підготовчому судовому засіданні продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні 1 обвинуваченого та обрано запобіжних захід у виді домашнього арешту відносно 1 обвинуваченого:

 

У кримінальному провадженні № 728/129/16к у відношенні Тарасенка В.І., неповнолітніх Тарасенка І.І.,  Тарасюка Д.П. стосовно скоєння ними злочину, передбаченого п.п. 4, 12 ч.2 ст. 115 КК України міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено за клопотанням прокурора.

 

У кримінальному провадженні № 739/1412/16к у відношенні Єгорова Б.Ю. стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, обираючи запобіжних захід у виді домашнього арешту за клопотання прокурора, суд приймав до уваги наявність  обґрунтованої  підозри у вчиненні Єгоровим Б.Ю. злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, який відноситься до категорії особливо тяжких і за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до п»ятнадцяти років, особу обвинуваченого, розташування місця проживання обвинуваченого поблизу державного кордону з Російською Федерацією, що свідчить про можливість переховування від суду та впливати на свідків, тобто, мали ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, і для їх запобігання, застосування більш м'яких запобіжних заходів суд вважав недостатнім, тому обрав у відношенні Єгорова Б.Ю. запобіжний захід у виді домашнього арешту, який не є найбільш суворим запобіжним заходом, який передбачений КПК України.

 

У кримінальному провадженні № 742/1216/16к по обвинуваченню Труша Л. М. у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 115 КК ухвалою суду про повернення обвинувального акту прокурору від 14.03.2017 року було відмовлено в задоволенні клопотань прокурора та захисника про продовження та зміну раніше обраного запобіжного заходу, оскільки, виходячи з положень ст.314, 315 КПК України, підстав для їх задоволення суд не вбачав, так як дійшов висновку про повернення обвинувального акту прокурору.  

 

Приймаючи рішення про продовження строку тримання  під вартою у відношенні обвинувачених у вказаних провадженнях на час судового розгляду, суд виходив з того, що ризики, які існували на момент обрання обвинуваченим запобіжного заходу продовжують існувати.

 У вищенаведених ухвалах  обов»язково суд зазначав термін дії обраного чи продовженого запобіжного заходу.

 

 1. За звітній період до Бахмацького районного суду після усунення недоліків надійшли два обвинувальних акти: 1) обвинувальний акт відносно Вітра Костянтина Юрійовича, стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (провадження № 740/121/15к). Ухвалою суду від 17.06.2016 року було призначено підготовче судове засідання по даній справі та відповідно до ухвали суду від 14.07.2016 року обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні був направлений до Апеляційного суду Чернігівської області для визначення підсудності;

2) обвинувальний акт відносно Демітрієва М. О. у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених  частиною першою статті 263, статтею 348 Кримінального кодексу України. Ухвалою суду від 01.02.2017 року за вказаним обвинувальним актом було призначено підготовче судове засідання, в якому ухвалою суду від 09.02.2017 року було прийнято рішення про призначення судового розгляду. Вироком суду від 24.05.2017 року Демітрієва Максима Олександровича визнано невинуватим у пред’явленому обвинуваченні за статтею 348 Кримінального кодексу України у зв’язку із недоведеністю того, що кримінальне правопорушення (злочин) вчинене Демітрієвим Максимом Олександровичем та виправдано. Демітрієва Максима Олександровича визнано винуватим за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України засудженого звільнено від відбуття призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку в 2 (два) роки не вчинить нового злочину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення судової практики Бахмацького районного суду Чернігівської області щодо здійснення підготовчого судового провадження у кримінальному провадженні за період 2015 р. - I півріччя 2017 р.

 

Бахмацьким районним судом Чернігівської області проведено узагальнення судової практики Бахмацького районного суду Чернігівської області щодо здійснення підготовчого судового провадження у кримінальному провадженні за період 2015 р. - I півріччя 2017 р.

 1. Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти таке рішення: повернути обвинувальний акт прокурору, якщо він не відповідає вимогам КПК України. Питання форми та змісту обвинувального акту регулюється ст.ст. 109, 110, 291 КПК України.       

 За вказаний період Бахмацьким районним судом Чернігівської області відповідно до пункту 3 частини 3 статті 314 КПК України було повернуто прокурору 5 обвинувальних актів:

2015 рік- не поверталися.

2016 рік- 3

1 півріччя 2017 рік- 2 .

Оскаржувались в апеляційному порядку -5 ухвал Бахмацького районного суду про повернення обвинувального акту прокурору, з них: залишено без змін- 2, змінено -1, скасовано -2

Так, відповідно до вимог ст. 314 КПК України, в підготовчому судовому засіданні судом було постановлено ухвалу від 06.04.2016 року про повернення обвинувального акта разом з додатками прокурору, як такий, що не відповідає вимогам ст. 291 КПК України у кримінальному провадженні у відношенні Вітра Костянтина Юрійовича, стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (провадження № 740/121/15к).

Суд прийшов до висновку, що в обвинувальному акті не конкретно  сформульоване обвинувачення.

  В обвинувальному акті від 12.01.2015 року у відношенні Вітра К.Ю. не викладені конкретні обставини кримінального правопорушення, зокрема не конкретизовано у який спосіб обвинувачений вбив потерпілу, не визначена його форма вини, не вказано з якою метою він здавив шию потерпілої та завдав їй тілесні ушкодження від яких наступила смерть.

Окрім того, при пред»явленні Вітру К.Ю. обвинувачення, викладеного в обвинувальному акті від 12.01.2015 року було порушено вимоги ст.ст.338, 341 КПК України.

Ухвалу Бахмацького районного суду Чернігівської області Апеляційним судом Чернігівської області залишено без змін.

 

Обвинувальний акт від 25.04.2016 року у кримінальному провадженні у відношенні Третякова Василя Станіславовича стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.309 КК України разом з додатками повернуто прокурору для усунення недоліків згідно з ухвалою суду від 16.04.2016 року (провадження № 728/1169/16к).

Суд першої інстанції мотивував своє рішення тим, що в порушення ч. 2 ст. 291 КПК України, в направленому до суду обвинувальному акті не вірно зазначено анкетні дані обвинуваченого стосовно адреси проживання, оскільки судова кореспонденція повернулася не врученою, смс-повідомлення на указаний обвинуваченим номер також залишились не отриманими, окрім одного, примусовий привід останнього також залишився не виконаним.

Також підставою для повернення обвинувального акту стала неконкретність викладення фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчинені якого обвинувачується Третяков, зокрема, під час досудового розслідування не встановлено наявність чи відсутність у обвинуваченого мети збуту наркотичного засобу, що, на думку суду впливає на кваліфікацію його дій.

Вказану ухвалу Бахмацького районного суду було змінено апеляційною інстанцією 11.07.2016 року. Виключено з ухвали Бахмацького райсуду як підставу повернення обвинувального акту прокурору посилання на неконкретність викладення фактичних обставин кримінального правопорушення щодо відсутності чи наявності мети збуту наркотичних засобів. В решті ухвалу Бахмацького райсуду від 16.04.2017 року залишено без змін.

 

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні ( № 728/1662/16 к) щодо Демітрієва Максима Олександровича у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених частиною першою статті 263, статтею 348 Кримінального кодексу України з додатками та матеріалами провадження повернуто прокурору для усунення недоліків згідно ухвали суду від 06.07.2016 року з підстав неконкретного обвинувачення. В обвинувальному акті не викладені конкретні обставини кримінального правопорушення. Зокрема, щодо правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 263 КК не відображено ставлення обвинуваченого до вчиненого ним діяння (чи усвідомлював він протиправний характер своїх дій), що охоплюється змістом вини і є як обов’язковою ознакою суб’єктивною сторони вказаного злочину, який характеризується прямим умислом, так і взагалі передумовою кримінальної відповідальності (стаття 62 Конституції України, стаття 11 КК).

Щодо кримінального правопорушення (злочину) передбаченого статтею 348 КК, то в обвинувальному акті не зазначено місце, та не конкретно вказаний час скоєння злочину.

Окрім того, невиконано прокурором вимоги статті 384 КПК. Так як,  Демітрієв М.О. обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), за який передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, а тому з врахуванням вимог спеціальної статті 384 КПК до обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування, які передаються до суду додається письмове роз’яснення прокурора обвинуваченому про можливість, особливості і правові наслідки розгляду кримінального провадження судом присяжних. Дана норма закону містить імперативне положення про обов’язок прокурора додати письмове роз’яснення до обвинувального акту, що в даному випадку не було дотримано, а подання такого роз’яснення в підготовчому судовому засіданні, як здійснено в даній ситуації, нормами КПК не передбачено.

Ухвалу Бахмацького районного  суду апеляційною інстанцією залишено без змін.

 

Обвинувальний акт від 13.01.2017 року у кримінальному провадженні (№ 728/93/17) у відношенні Тарасенка Івана Миколайовича, стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України разом з додатками повернуто прокурору для усунення недоліків ухвалою суду від 27.02.2017 року. Суд прийшов до висновку, що обвинувальний акт у кримінальному провадження у відношенні Тарасенка І.І. не відповідає вимогам КПК України у частині зазначення місця проживання обвинуваченого, так як заходи щодо сповіщення Тарасенка І.М. про виклик в судове засідання за адресою, вказаною у обвинувальному акті були безрезультатними, оскільки всі поштові відправлення повернулися без вручення адресату.

         Ухвалу суду апеляційною інстанцією скасовано, а справу направлено на новий розгляд зі стадії підготовчого засідання.

Колегія судів, перевіривши обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Тарасенка І.М. вирішила, що він відповідає вимогам процесуального закону, оскільки містить у собі відомості, передбачені п. п. 1-9 ч. 2 ст. 291 КПК України.

 

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні ( № 742/1216/16 к) щодо Труша Леоніда Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з додатками та матеріалами провадження повернуто прокурору для усунення недоліків ухвалою суду від 14.03.2017 року з підстав неконкретного обвинувачення, а саме в обвинувальному акті не конкретно та незрозуміло відображено «час вчинення кримінального правопорушення (злочину)»,  чітко не відображений причинний зв’язок між діями обвинуваченого та смертю потерпілого.

Ухвалу суду апеляційною інстанцією скасовано, а справу направлено на новий розгляд. Колегія суддів дійшла висновку про те, що суд першої інстанції дійшов неправильного висновку про невідповідність обвинувального акту вимогам КПК.

 1. Більшість суддів Бахмацького районного суду схиляються до того, що постановивши ухвалу про повернення обвинувального акту прокурору, суддя не має права розглядати кримінальне провадження після скасування вказаної ухвали судом апеляційної інстанції. Однак, на думку деяких суддів, скасування ухвали про повернення обвинувального акту прокурору з підстав невідповідності в частині зазначення адреси учасників кримінального провадження, їх анкетних даних, тощо, не перешкоджає судді розглядати кримінальне провадження після повернення з апеляційної інстанції
 2. 3. Статтею 291 КПК України передбачено, що розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування (крім випадку, передбаченого частиною другою статті 297 1цього Кодексу); повинна приєднуватися до матеріалів кримінальної справи. У іншому разі обвинувальний акт повертається прокурору.

    В практиці Бахмацького районного суду Чернігівської області випадків повернення обвинувального акта у випадку неможливості надання прокурором до суду розписки підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред”явлений під час досудового розслідування і реєстру матеріалів досудового  розслідування з причин ухилення підозрюваним та/або його захисником від виконання дій, передбачених ст. 291 КПК України протягом періоду, за який проводиться узагальнення, не було.

 

 1. З метою дотримання процесуального порядку застосування запобіжних заходів, в тому числі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, під час підготовчого провадження Бахмацький районний суд застосовує практику рекомендаційних роз’яснень судової палати у кримінальних справах ВССУ, рішення Європейського суду з прав людини від 09.10.2014 року у справі „Чанєв проти України”

 Відповідно до положень ч. 3 ст. 315 КПК під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. Під час розгляду таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом 2 КПК. За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим.

Протягом 2015 року у підготовчому судовому засіданні Бахмацьким районним судом запобіжний захід у виді тримання під вартою продовжувався щодо 4 обвинувачених.

Так, по кримінальному провадженню №728/79/15-к  щодо обвинуваченого Тітова Є.В стосовно скоєння ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185, ч.3 ст.187 КК України ухвалою суду від 17.01.2015 року продовжено дію запобіжного заходу відносно Тітова Євгена Володимировича у вигляді  тримання під вартою до 15 березня 2015 року. Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, в яких обвинувачується Тітов Є.В., одне з яких є особливо тяжким злочином,  з метою запобігання ризиків, передбачених ч. 1 ст.177 КПК України, суд вирішив за необхідне продовжити Тітову Є.В. дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але на строк, що не перевищує двох місяців з дня надходження обвинувального акту до суду, оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 331 КПК України незалежно від наявності клопотань суд зобов’язаний розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акта, чи з дня застосування судом  запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні №728/2903/14к щодо Цепуха О.М. в скоєнні діянь, передбачених ст. 186 ч. 2 КК України ухвалою суду від 24.12.2014р. за клопотанням прокурора також продовжено термін тримання під вартою.

У кримінальному провадженні №728/2339/15к щодо Загрутдінова О.М. стосовно скоєння ним кримінальних правопорушень ( злочинів), передбаченого ст.395,ч.3ст.185, ч.2 ст.263, ч.2 ст.185  КК України ухвалою суду від 21.10.2015 року за клопотанням прокурора продовжено обвинуваченому Загрутдінову Олегу Мансуровичу на час проведення судового розгляду справи  міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на два місяці, тобто до 20 грудня  2015 року, з його утриманням в СІЗО м.Чернігова.

У кримінальному провадженні № 728/97/15 к відносно Рудька В.А. стосовно скоєння ним кримінального  правопорушення, передбаченого  ч.1 ст.115 КК України ухвалою суду від 19.01.2017 року за клопотанням прокурора продовжено дію запобіжного заходу відносно Рудька В.А. у вигляді  тримання під вартою, а в задоволенні клопотання обвинуваченого Рудька В.А. про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт – відмовлено.

В кожному випадку суд обов»язково зазначав термін дії запобіжного заходу.

Протягом 2016 року у підготовчому судовому засіданні було продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні 3-х обвинувачених:

У кримінальному провадженні №728/2724/16к відносно Пашковського С.В. стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено за клопотанням прокурора.

У кримінальному провадженні у відношенні Бака В. А. стосовно скоєння  ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.187, ст.257, ч.5 ст.186, ч.3 ст.289, ч.1 ст.263 КК України, Місана М. І., стосовно скоєння  ним  кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.187, ст.257, ч.5 ст.186, ч.3 ст.289, ч.3 ст.187, ч.1 ст.263 КК України, Джеранова Б. В. стосовно скоєння  ним  кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.187, ст.257, ч.5 ст.186, ч.1 ст.263 КК України, Жиліна А. В. стосовно скоєння  ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.187, ч.5 ст.186, ч.4 ст.187, ст.257, ч.3 ст.289, ч.2 ст.263 КК України, Гончарука В. В. стосовно скоєння  ним  кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.187, ч.5 ст.186, ч.4 ст.187, ст.257, ч.3 ст.289,  ч.2 ст.263 КК України, Дзюмака Я.В. стосовно скоєння  ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.187, ч.4 ст.187, ст.257, ч.3 ст.289, ч.2 ст.263 КК України міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці продовжено за клопотанням прокурора.

У кримінальному провадженні № 728/129/16-к щодо Тарасенка В.І., Тарасенка І. І., Тарасюк Д.П. за ст. 115 ч.2 п.п. 4, 12 КК України міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці продовжено за клопотанням прокурора.

В кожному випадку суд обов»язково зазначав кінцевий термін дії запобіжного заходу.

 

У кримінальному провадженні у відношенні Вітра К.Ю. стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (провадження № 740/121/15к) у підготовчому судовому засіданні ухвалою суду від 06.04.2016 року було відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про продовження обвинуваченому строку тримання під вартою, оскільки суд прийшов до висновку про повернення обвинувального акта прокурору і, виходячи з положень ст.314-315 КПК України, не вбачав підстав для вирішення питання про продовження  строку запобіжного заходу, обраного у відношенні обвинуваченого.

 

Також  мав місце випадок скасування запобіжного заходу у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 728/546/16к по обвинуваченні Прищепи С.О. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 162 ч.1, ст. 309 ч. 2 КК України. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ухвалою суду від 01.03.2017 року було скасовано, та відповідно до цієї ухвали застосовано до Прищепи С.О. примусовий захід медичного характеру – госпіталізацію до психіатричного закладу із звичайним наглядом.

      

У першому півріччі 2017 року у підготовчому судовому засіданні продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні 1 обвинуваченого та обрано запобіжних захід у виді домашнього арешту відносно 1 обвинуваченого:

 

У кримінальному провадженні № 728/129/16к у відношенні Тарасенка В.І., неповнолітніх Тарасенка І.І.,  Тарасюка Д.П. стосовно скоєння ними злочину, передбаченого п.п. 4, 12 ч.2 ст. 115 КК України міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено за клопотанням прокурора.

 

У кримінальному провадженні № 739/1412/16к у відношенні Єгорова Б.Ю. стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, обираючи запобіжних захід у виді домашнього арешту за клопотання прокурора, суд приймав до уваги наявність  обґрунтованої  підозри у вчиненні Єгоровим Б.Ю. злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, який відноситься до категорії особливо тяжких і за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до п»ятнадцяти років, особу обвинуваченого, розташування місця проживання обвинуваченого поблизу державного кордону з Російською Федерацією, що свідчить про можливість переховування від суду та впливати на свідків, тобто, мали ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, і для їх запобігання, застосування більш м'яких запобіжних заходів суд вважав недостатнім, тому обрав у відношенні Єгорова Б.Ю. запобіжний захід у виді домашнього арешту, який не є найбільш суворим запобіжним заходом, який передбачений КПК України.

 

У кримінальному провадженні № 742/1216/16к по обвинуваченню Труша Л. М. у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 115 КК ухвалою суду про повернення обвинувального акту прокурору від 14.03.2017 року було відмовлено в задоволенні клопотань прокурора та захисника про продовження та зміну раніше обраного запобіжного заходу, оскільки, виходячи з положень ст.314, 315 КПК України, підстав для їх задоволення суд не вбачав, так як дійшов висновку про повернення обвинувального акту прокурору.  

 

Приймаючи рішення про продовження строку тримання  під вартою у відношенні обвинувачених у вказаних провадженнях на час судового розгляду, суд виходив з того, що ризики, які існували на момент обрання обвинуваченим запобіжного заходу продовжують існувати.

 У вищенаведених ухвалах  обов»язково суд зазначав термін дії обраного чи продовженого запобіжного заходу.

 

 1. За звітній період до Бахмацького районного суду після усунення недоліків надійшли два обвинувальних акти: 1) обвинувальний акт відносно Вітра Костянтина Юрійовича, стосовно скоєння ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (провадження № 740/121/15к). Ухвалою суду від 17.06.2016 року було призначено підготовче судове засідання по даній справі та відповідно до ухвали суду від 14.07.2016 року обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні був направлений до Апеляційного суду Чернігівської області для визначення підсудності;

2) обвинувальний акт відносно Демітрієва М. О. у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених  частиною першою статті 263, статтею 348 Кримінального кодексу України. Ухвалою суду від 01.02.2017 року за вказаним обвинувальним актом було призначено підготовче судове засідання, в якому ухвалою суду від 09.02.2017 року було прийнято рішення про призначення судового розгляду. Вироком суду від 24.05.2017 року Демітрієва Максима Олександровича визнано невинуватим у пред’явленому обвинуваченні за статтею 348 Кримінального кодексу України у зв’язку із недоведеністю того, що кримінальне правопорушення (злочин) вчинене Демітрієвим Максимом Олександровичем та виправдано. Демітрієва Максима Олександровича визнано винуватим за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України засудженого звільнено від відбуття призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку в 2 (два) роки не вчинить нового злочину.